De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ACV Voeding en Diensten

Vlaams regeerakkoord brengt 5.000 jobs gezinszorg in gevaar

ACV Voeding en Diensten steunt de VuurWerk-week. Op dinsdag 3 december stellen we de dramatische besparingen van de Vlaamse regering in de zorgsector – en meer bepaald in de gezinszorg - aan de kaak.

dinsdag 3 december 2019 19:35
Spread the love

De Vlaamse regering plant grote veranderingen en zware besparingen in de zorg in het algemeen, en in de gezinszorg in het bijzonder. ACV Voeding en Diensten uitte reeds in het voorjaar haar bezorgdheden en eisen voor de huidige Vlaamse regering:

  • Extra aanwervingen voor de gezinszorg;
  • Betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle gezinszorg;
  • Toekomstperspectief voor alle werknemers van de sector;
  • Betere arbeidsvoorwaarden : geld voor een nieuw meerjarenakkoord voor het personeel van de non-profit.

Bart Vannetelbosch, Nationaal Secretaris ACV Voeding en Diensten, vindt weinig oplossingen terug in het regeerakkoord, wel integendeel: “De vorige Vlaamse regering heeft onvoldoende geïnvesteerd in de gezinszorg, de huidige lijkt deze lijn alleen maar door te trekken.” Uit de begrotingscijfers blijkt dat de groei die de Vlaamse regering voor de gezinszorg voorziet, absoluut ondermaats is en onder het vastgelegde meerjarengroeipad van 2,5% ligt. Die 2,5% uitbreiding per jaar is het absolute minimum om het hoofd te bieden aan het toenemend aantal mensen in Vlaanderen dat nood heeft aan thuishulp. “Wij vroegen voor de gezinszorg een inhaaloperatie om de besparingsoperatie van de vorige Vlaamse regering recht te zetten. Concreet  eisten wij een extra groeipad van 1,5 % per jaar, dus samen jaarlijks  4%. Dat staat voor de aanwerving van ongeveer 450 VTE basismedewerkers per jaar”, aldus Bart Vannetelbosch.

Voor 2020-2022 voorziet de Vlaamse regering echter maar een groei van 1% per jaar en  voor 2023-2024 van amper 0,5% per jaar. “Voor ons totaal onaanvaardbaar. In de praktijk zal dat immers leiden tot nog kortere zorgbeurten wat nefast is voor de kwaliteit van de zorg en ook zeer belastend is voor het personeel. Onvoldoende instroom van (goedkopere) jonge werknemers in de sector dreigt bovendien een aantal diensten in financiële problemen te brengen”, voorspelt Bart Vannetelbosch.

Ook de tewerkstelling van 5.000 poetshulpen binnen de gezinszorg staat op losse schroeven: Het Vlaams regeerakkoord wil dat de huidige poetstaken binnen de gezinszorg overgaan naar dienstencheques die, zo stelt het Vlaams  regeerakkoord ‘voor de cliënt vaak goedkoper uitkomen’. ACV Voeding en Diensten is hier zeer bezorgd over: “Dit gaat uiteraard in tegen al onze voorstellen. Wij zeggen duidelijk en zullen dit duidelijk blijven zeggen: geen dienstencheques in zorgsituaties. Dit zet de deur open voor commercialisering van zorg en brengt de job van 5.000 poetshulpen in gevaar.”

Op welke manier die afbakening tegenover de dienstencheques zal gebeuren en wat dit betekent voor de tewerkstelling van de huishoudhulpen, is vandaag nog onduidelijk. “Ons standpunt is duidelijk: poetsen en huishoudelijk werk blijven een belangrijke pijler van de gezinszorg. Poetsen bij (zwaar) zorgbehoevende cliënten is iets anders dan poetsen bij een modaal gezin. Dit moet gebeuren door erkende diensten gezinszorg die de cliënten en de huishoudhulpen extra omkadering bieden”, besluit Bart Vannetelbosch.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!