De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vlaams N-VA-minister Muyters bespaart steeds driester.  Nu zijn welzijn en cultuur in het vizier

Vlaams N-VA-minister Muyters bespaart steeds driester. Nu zijn welzijn en cultuur in het vizier

zaterdag 16 oktober 2010 20:02
Spread the love

Sinds Bart De Wever op 13 juni iedereen naar de kroon stak laat de NVA in Vlaanderen haar ware gelaat zien.   De besparingsdrift van Vlaams N-VA-minister van Begroting Muyters is een voorbode wat we straks te verwachten hebben van een federale N-VA-regering.  Vier recente besparingen op een rij:

De Vlaamse aanmoedigingspremies onder vuur.

2.       Besparen in de opleidingscheques.

3.       Het uitbreidingsbeleid in de gehandicaptensector dreigde niet uitgevoerd te worden.

4.       De hakbijl wordt gezet in  de socioculturele instelling Vormingplus.

 Reeds op 18 juni wilde Muyters het mes zetten in de Vlaamse aanmoedigingspremies.  Deze dienen om het inkomen bij tijdskrediet aan te vullen.  Tegen het advies van de sociale partners in de SERV zetten hij de toon : gedaan met die sociale hangmat.  Deze uitkeringen die je krijgt om te zorgen voor je zieke vader of palliatieve vriend staan gelijk met sociaal profitariaat.  Gelukkig reageerden de vakbonden furieus.  Op een minimum van tijd werden 500 militanten gemobiliseerd voor de deuren van het Martenlarenplein waar de Vlaamse regering gehuisvesd is.  Minister Muyters zag zich genoodzaakt zijn besparingen in de trekken.

Met de opleidingscheques haalde hij evenwel geen bakzeil.  Niet voor niets haalde de NVA van Muyters hier zijn mosterd bij zijn vroegere werkgever VOKA.  De opleidingscheques zijn alleen nog geldig “als het zin heeft voor het werk”.  Werknemers worden zo het recht ontzegd tot algemene vorming of zelfontplooiing.  Alleen je werk is belangrijk en al de rest niet.

Een tweetal weken terug rommelde het in de Vlaamse regering.  Alweer diezelfde Muyters wilde de 30 miljoen schrappen die voorzien was voor het uitbreidingsbeleid in de gehandicaptensector.  Opvangplaatsen voor gehandicapten om de alom gekende en schandalige wachtlijsten op te lossen, daar haalt Muyters zijn neus voor op! Gelukkig werd Muyters geconfronteerd worden met zijn eigen regeerakkoord, zoniet was het zover.  Niet voor niets droomt de NVA ervan om het Vlaams regeerakkoord in het huidige De Wever tijdperk te herschrijven.

Vorige week toverde Muyters een nieuw konijn uit zijn hoed.  Hij pakte daarmee Vlaams CD@V Minister Schauvliege van Cultuur op snelheid.  25 % besparingen  bij het volwassenenonderwijs in de volkshogescholen van Vormingsplus (oa het vroegere Elcker-ik).  2 miljoen besparingen zijn voorzien vanaf 1 januari 2011 en hierbij zijn 48 voltijdse jobs bedreigd.  Vormingsplus  verzorgt opleiding en vorming voor volwassenen , zij zorgen er voor om cultuur dichter bij de  gewone mensen te brengen, om op een democratische manier iedereen de kans te geven kennis gebruik te maken van het vormingsaanbod.  De Vormingplus instellingen zullen door minder personeel minder kwaliteit en aanbod kunnen leveren. Behoeft de Vlaamse identiteit die Bart De Wever ons aanpraat geen culturele achtergrond, of is dit alleen weggelegd voor het sjieke VOKA volk?

Het gaat met de nonprofit de verkeerde kant op.  In plaats van te investeren in welzijn en cultuur kijkt de Vlaamse regering de andere kant op.  Sinds begin februari vraag het gemeenschappelijk vakbondsfront de opstart van de onderhandelingen voor een nieuw nonprofit akkoord 2010-2015.  Maar alle voorziene vergaderingen in de maand september werden door de Vlaamse regering afgelast! Vlaanderen scoort hierin slechter als Wallonië.  Terwijl de Waalse regering en de Franstalige gemeenschap wel onderhandelt met de vakbonden blijven alle deuren in Vlaanderen dicht.  Als ik onze situatie uitleg aan Franstalige collega’s kunnen zij hun oren niet geloven.  “Maar Vlaanderen is toch rijk en heeft toch veel geld?”, vertellen ze mij verbaasd.  “Het kan keren en met de NVA kan het zeer vlug keren”, vertel ik dan.

Gelukkig laten we het hierbij niet.  Op 19 november zullen we terug met zeer velen  betogen voor de Vlaamse regering.  Tot de deuren opengaan!

take down
the paywall
steun ons nu!