De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vlaams Belang verbloemt Leopold II

Vlaams Belang verbloemt Leopold II

woensdag 8 juli 2020 08:28
Spread the love

Enkele parlementsleden van VB herstelden op het Congomonument in het Brusselse Jubelpark de tekst die verwees naar de Arabische slavenhandel. Die tekst was weggehaald op vraag van het Saoedische Koningshuis dat toen de werking financierde van de hen door Koning Boudewijn toevertrouwde Grote Moskee wat verderop.

In het oude Egypte of in de Grieks-Romeinse wereld was het slavenstatuut bekend.
Zowel de Arabische wereld, als de Christelijke beschaving (veralgemeend sedert de herontdekking van het Amerikaanse continent) hebben eeuwenlang actief slavenhandel bedreven.
Tot de Secessieoorlog (1861-1865) in de jonge Verenigde Staten waren slaven een economische factor van belang.  Nadien is de slaveneconomie niet langer rendabel, zoals ook het middeleeuwse lijfeigenschap ooit is verschrompeld door de ontwikkeling van de steden. Als laatste in het rijtje werd de slavernij in Brazilië afgeschaft in 1888.

Ten tijde van de Belgische kolonie werd in onze scholen onderwezen dat Koning Leopold II een verdienstelijk einde had gesteld aan de Arabische slavenhandel en aan de vele lokale stammentwisten.
Heeft Vlaams Belang (zoals dit historisch monument in het Jubelpark) heimwee naar de verbloeming van de nieuwsoortige vrijhandelsmisdaden tegen de menselijkheid in de Congo Vrijstaat (1885-1908)?
Hoe staat Vlaams Belang tegenover monumenten voor conservatieve tijdgenoten van Leopold II zoals de Katholiek Charles Woeste die kinderarbeid goedpraatte en de invoering van de schoolplicht ondergeschikt maakte aan het behoud van de toenmalige machtspositie van het Katholieke onderwijsnet. Is dit ook een VB-lesje waard: over hun conservatieve voorgangers in Vlaanderen?

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!