De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

VB en N-VA : conservatisme, (verdoken) racisme, xenofobie en seksisme.

woensdag 5 juni 2019 13:31
Spread the love

26 augustus 2018 : Theo Francken (N-VA) op twitter : “Mannen die zich schminken, die hun wenkbrauwen epileren, die lingerie dragen, die een sacoche dragen, die zwanger worden… Lang leve de man die al die ongein niet nodig heeft om zich goed in zijn vel te voelen.”

16 februari 2018 Van Langenhove (Schild & Vrienden) naar aanleiding van de ‘coming out’ van VTM-reporter Bo Van Spilbeeck :  “Veranderen van geslacht is niet normaal en ik vind het ook gevaarlijk om dat te gaan normaliseren”.

31 mei 2019 : Dominiek Sneppe, (Vlaams Belang): “holebi’s die trouwen en kinderen hebben is brug te ver”

8 februari 2015 : VB-voorzitter Tom Van Grieken in De Zondag: “Ik geloof in het klassiek gezin van een man en een vrouw. Je moet wetten maken voor de overgrote meerderheid, niet voor de uitzonderingen.” En over holebi-ouderschap: “Ik vind dat een kind recht heeft op een vader en een moeder. Ik zeg niet dat homokoppels slechte ouders zouden zijn. Maar je moet uitgaan van het belang van het kind.”

29 mei 2019 : Kersvers Vlaams Belang-parlementslid Filip Brusselmans maakt meteen naam met “Niets tegen transgenders, maar het blijft abnormaal”

27 mei 2019 : De schijnkandidaten Patsy Vatlet (VB) en Lut Deforche-Degroote (VB) worden vervangen door hun mannelijke opvolgers voor het Vlaams en Europees parlement zoals “op voorhand was afgesproken” aldus Immanuel De Reuse (Vlaams Belang),  één van de opvolgers.

2 april 2017 : Van Grieken (Vlaams Belang) in de morgen: “Wat zijn homo’s met het huwelijk als ze buiten worden lastiggevallen?”

 

Extreme ideeën gelegitimeerd onder de noemer vrije meningsuiting en tot mainstream democratische overtuigingen getransformeerd.

De schijnbaar dreigende vervreemding van de zogenaamde eigen ‘westerse waarden en normen’ vormen de grondslag voor het bestaan en voeden van allerlei extremistische ideeën. Zo worden alle moslims tot één groot gevaar voor de ‘Westerse maatschappij’ en een containerbegrip gereduceerd. Maar ook de geëmancipeerde levensstijl van vrouwen wordt als fundamenteel gevaar gezien voor de stabiliteit van het samenleven en vooral de patriarchale structuren en de bijhorende  continuïteit van het bestaande (kapitalistisch) systeem. Het spreekt voor zich dat bij dit laatste vooral progressieven en feministen in het vizier raken van (extreem-)rechts. De verwerping van het cultuurmarxisme sluit hierbij aan. Zo dient het geveinsde verdedigen van homorechten enkel om racistische en anti migratiestandpunten goed te praten; typerend voor het homonationalistisch discours van Vlaams Belang en N-VA. Maar ook het xenofobisch discours krijgt nativistische eigenschappen toebedeeld. Men zal de drang naar nationalisme steeds weer aan het vreemdelingenvraagstuk koppelen. De term ‘importarmoede’ als voorbeeld, is meermaals door De Wever (N-VA) en Homans (N-VA) geponeerd en misbruikt.

Het spreekt voor zich dat de angst de eigen identiteit en cultuur te verliezen duchtig wordt geëxploiteerd door de Franckens, Jambons, Van Griekens en Van Langenhove’s van deze tijden. In hun ogen zijn feministen, progressieven en moslims de aanstichters van de culturele ondergang en dienen alle middelen hiertoe te worden ingezet hen een halt toe te roepen. Ook op sociale media. Ook met behulp van trollen, intimidatietechnieken, fake-nieuws, propaganda, gaslichtning (*),  e.a. …

 

Angst als verdoken katalysator tot (on-)versneden seksisme en racisme.

Zonder enige legitieme rechtvaardiging voor hun overtuiging, veelal op desinformatie en met bedenkelijke wetenschappelijke bewijskracht onderbouwd en gepropageerd, maken rechtsextremisten de burgers, vooral mannen,  bang voor de mogelijkheid van een toekomst waarin hun mannelijkheid niet dezelfde macht en voorrecht krijgt die hun identiteit ooit heeft gekend. Niet verwonderlijk dat meer dan 53% van de Vlaams Belang kiezers mannen zijn. Ook de uitspraken van Francken (N-VA) omtrent het gendervraagstuk passen in dit mechanisme. Een vrouw dient een vrouw te zijn, een man een man, zonder schmink, skajos of lingerie. Het strikte gescheiden houden van rechten en plichten, van gedragingen en rollen binnen de patriarchaal gestuurde maatschappij, zijn fundamenteel voor rechtsextremisten. Hun houding is hierbij doorspekt van een diep geworteld conservatief en voorbijgestreefd seksisme. Het versterken en behouden van een starre hiërarchie van de geslachten het uiteindelijke doel. Zelf beschouwen ze zich niet als seksistisch, maar zien ze zich als strijders tegen hun emasculatie en seksuele repressie door toedoen van traditionele feministen en bewegingen zoals #metoo. Het gynocentrisme in al zijn vormen op mentaal, fysieke en financieel vlak dient zonder compromissen verworpen te worden. De waarde van een vrouw hangt volgens hen in belangrijke mate af van haar vruchtbaarheid en schoonheid. De waarde van een man hangt in belangrijke mate af van zijn middelen, intellect en karakter. Nog steeds waart dergelijke geest rond in kringen van Vlaams Belang, NSV, KVHV en N-VA, zoals onder meer uit nepkandidaten van Vlaams Belang bij de laatste verkiezingen blijkt, maar ook uit de recent gepubliceerde ‘chatgesprekken’ in de duistere Chan4 groepen op internet, waar het (vooral Vlaamse) volkje zich treft om onder de radar te blijven.

 

Gelijktijdig maken Vlaams Belang en N-VA te pas en onpas gebruik van het mechanisme tot stigmatisering van één en dezelfde bevolkingsgroep door hen unieke eigenschappen toe te bedelen. Zo zijn vluchtelingen, transmigranten, nieuwkomers maar vooral de moslimgemeenschap in hun  ogen een gevaar voor de toekomst van de ‘Westerse’ maatschappij. Naar aanleiding van de seksuele incidenten in Keulen op nieuwjaarsnacht 2015 waren Jambon en Francken, met in hun zog het hele Vlaams Belang, er als de kippen bij om te vingerwijzen naar moslims in het algemeen. Het culturaliseren van verkrachting en seksuele intimidatie, alsof deze exclusief zouden zijn verbonden aan hun geloofsgemeenschap is verwerpelijk. Voor de zoveelste keer werd niet enkel een racistisch discours gepromoot maar werd eens te meer de angst gevoed, de angst voor de teloorgang van de verworvenheden van de (bange) blanke man. De homonationalistische houding blijkt ook hier slechts een vijgenblad te zijn tot onversneden racisme en seksisme, onlosmakelijk verbonden met de groeiende afkeer van rechts jegens moslims in het algemeen en aldus ook geëxploiteerd.

 

Zwijgen is geen optie.

Een aantal houdingen, uitspraken en standpunten van Vlaams Belang en N-VA mogen niet zomaar onder het mom van vrije meningsuiting of democratische principes getolereerd worden. De toewijding tot de democratische waarden sluit elke retoriek tot geweld en discriminatie uit. Het inclusieve project dat democratie heet, staat in schril contrast tot de opruiende en uitsluitende taal die te pas en onpas op twitter, facebook of in de rechtse pers verschijnt. Andersdenkenden,  andersgelovigen weggezet als verraders, restafval of steriele mesthopen waar geen bloemen op groeien moeten hun stem blijven verheffen, door het racistisch, seksistisch en fascistische discours te blijven benoemen zoals het zich aandient. Meer nog, zij moeten de ruimte blijven beschermen waar dergelijke houdingen niet (terug) mogelijk zijn.

 

(*) =Gaslighting is een een vorm van manipulatie die als doel heeft om mensen te laten twijfelen aan het eigen gezonde verstand door de werkelijkheid ronduit te ontkennen of door zichzelf bloedserieus tegen te spreken zonder een spier te vertrekken.

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!