De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vitens beeindigt samenwerking Mekorot/Adhesiebetuiging aan Waterbedrijf Vitens vanwege beeindiging samenwerking met fout Israelisch bedrijf Mekorot

Vitens beeindigt samenwerking Mekorot/Adhesiebetuiging aan Waterbedrijf Vitens vanwege beeindiging samenwerking met fout Israelisch bedrijf Mekorot

dinsdag 24 december 2013 06:37
Spread the love

 ADHESIEBETUIGING AAN WATERBEDRIJF VITENS VANWEGE BEEINDIGING SAMENWERKING MET FOUTISRAELISCH BEDRIJF MEKOROT ZIE OOK http://www.astridessed.nl/boycot-israelvitens-beeindigt-samenwerking-mekorotadhesiebetuiging-aan-vitens/  AAN DE DIRECTIE VAN VITENSAAN DE HEER S. KRAAIJEVELD, WOORDVOERDER VAN VITENS Onderwerp:Ahesiebetuiging met uw opzegging van de samenwerking met het IsraelischeWaterbedrijf Mekorot Geachte DirectieGeachte heer Kraaijeveld, Hierbij spreek ik van harte mijn grote waardering uit voor uw moedigebesluit, de samenwerking met het Israelische Waterbedrijf Mekorot te beeindigen [1]Hiermee hebt u waargemaakt, wat u ook in uw verklaring gezegd hebt, namelijk uwrespect voor internationale wet en regelgeving. [2] Want afgezien van het feit, dat het allerminst verkieslijk is om samente werken met bedrijven uit een land als Israel, dat sinds 1967 het InternationaalRecht op grove wijze schendt door de bezetting van de Palestijnse gebieden, deWestelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza [3] te continueren, is ernatuurlijk meer met Mekorot aan de hand en op dat punt hebt uterecht actie ondernomen. Namelijk met betrekking tot Mekorots levering van water aan de illegaleIsraelische nederzettingen in bezet Palestijns gebied,Illegaal volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van 1907 [4],hetgeen is bevestigd door de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [1979] [5] enin de Advisory Opinion van het Internationaal Gerechtshof dd 9 juli 2004 overde Israelische Muur [die door het Gerechtshof illegaal is verklaard] [6]Ook heeft de EU keer op keer de illegaliteit van de nederzettingen bevestigd [7], waarmeeook het standpunt van de Nederlandse regering wordt weergegeven.Ik geef u deze informatie nog eens uitgebreid, als munitie tegen eventueletegenstanders en pressie op u, uw beslissing terug te draaien. Alsof dit nog niet zwaarwegend genoeg is, benadeelt Mekorot met haar waterleveringaan die nederzettingen niet alleen  de bezette Palestijnse bevolking inernstige mate. [8]Nota bene is dat water ”gestolen” van de Palestijnen, afkomstig als het isuit bezet Palestijns gebied, [9] een politiek, die Israel sinds jaar en dag bedrijft [10] Vanwege de verwerpelijke activiteiten van Mekorot in de illegalenederzettingen heeft dan ook minister Ploumen vanBuitenlandse Handel enOntwikkelingssamenwerking besloten, dit bedrijf niet te bezoeken [11] En u als Vitens bedrijf hebt een belangrijke bijdrage geleverd aan de gerechtigheid,door respect te tonen voor mensenrechten en Internationaal Recht en de samenwerkingmet fout bedrijf Mekorot te beeindigen. Proficiat!Uw actie wordt in Palestijnse kringen dan ook zeer gewaardeerd. [12] TENSLOTTE Uit nieuwsberichtgeving en andere betrouwbare bron heb ik vernomen, dat er momenteelop uw bedrijf expliciete en impliciete druk zou worden uitgeoefend [via acties van de Israelische ambassadeur, de politieke partijen VVD, PVV, Christen-Unie en SGP] om op uw besluit, de samenwerking met fout bedrijfMekorot op te zeggen, terug te komen. [13] Niet voor zwichten! Ik bewonder u om niet alleen om uw principiele keuze voor de gerechtigheid, maar ook, omdatu een van de eerste [semi] Overheidsinstanties bent, die zo’n fundamentele en juiste stap zet naareen fout Israelisch bedrijf toe. Blijft u dus bij uw beslissing. U hebt hiermee een grote bijdrage geleverd in respect voor mensenrechten enhet Internationaal Recht en vervult daarmee een voorbeeldfunctie naar anderebedrijven toe. Hiervoor mijn grote waardering. Vriendelijke groeten  Astrid EssedAmsterdam    [1] VITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROT http://www.vitens.nl/overvitens/organisatie/nieuws/Paginas/Vitens-be%C3%ABindigt-samenwerking-Mekorot.aspx [2]  VITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROT http://www.vitens.nl/overvitens/organisatie/nieuws/Paginas/Vitens-be%C3%ABindigt-samenwerking-Mekorot.aspx  [3] 12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren. http://www.politics.be/duiding/596/#12 Bron: VRAAG EN ANTWOORDISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOKBRIGITTE HERREMANS http://www.politics.be/duiding/596/  [4] BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW http://www.btselem.org/settlements/international_law  ARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE http://www.icrc.org/ihl.nsf/c525816bde96b7fd41256739003e636a/77068f12b8857c4dc12563cd0051bdb0?OpenDocument HAAGS VERDRAG VAN 1907 http://net.lib.byu.edu/~rdh7//wwi/hague/hague5.html [5] VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446 http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_446_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties  VN VEILIGHEIDSRAADSRSEOLUTIE 452 http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties [6] ”Recalling that the Security Council described Israel?s policy of establishing settlements in that territory as a ?flagrant violation? of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.” INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca  [7] ”Tal van keren heeft deEU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalembetreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU wordenbestempeld als illegaal volgens internationaal recht.” ”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”BLADZIJDE 226 MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELDVERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011 http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_nl.pdf [8] ”Mekorot cuts supply to Palestinian communities in order to maintain unhindered service to Israeli colonies in the West Bank.” ALTERNATIVE WATER FORUM 2012: ISRAEL’S NATIONAL WATER CARRIER VIOLATESPALESTINIANS RIGHT TO WATER 22 MAART 2012 http://mondoweiss.net/2012/03/alternative-water-forum-2012-israels-national-water-carrier-violates-palestinians-right-to-water.html    [9] ”Die afspraak is afgeblazen nu is gebleken dat Mekorot water wint in Palestijns gebied en dat levert aan de Joodse nederzettingen aldaar. ” DE STENTORVRAGEN OVER DEAL VITENS IN ISRAEL9 DECEMBER 2013 http://www.destentor.nl/regio/zwolle/vragen-over-deal-vitens-in-isra%C3%ABl-1.4130995  [10] AMNESTY INTERNATIONALISRAEL RATIONS PALESTINIANS TO TRICKLE OF WATER27 OCTOBER 2009 http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/israel-rations-palestinians-trickle-water-20091027  [11] DE STENTORVRAGEN OVER DEAL VITENS IN ISRAEL9 DECEMBER 2013 http://www.destentor.nl/regio/zwolle/vragen-over-deal-vitens-in-isra%C3%ABl-1.4130995 [12] DUTCH WATER COMPANY TERMINATES RELATIONSHIP WITH MEKEROTFOLLOWING GOVERNMENT ADVICE13 DECEMBER 2013 http://www.bdsmovement.net/2013/dutch-water-company-terminates-relationship-mekerot-government-advice-11502#sthash.o1fGpI1S.dpuf http://www.bdsmovement.net/2013/dutch-water-company-terminates-relationship-mekerot-government-advice-11502#.Uq8UqLUm3Fw.twitter  [13] NOSISRAEL ONTBIEDT AMBASSADEUR12 DECEMBER 2013 http://nos.nl/artikel/585687-israel-ontbiedt-ambassadeur.html

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!