De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vijf personen uit rechts-extremistische hoek op lijst ‘Potentieel Gewelddadige Extremist’

Vijf personen uit rechts-extremistische hoek op lijst ‘Potentieel Gewelddadige Extremist’

dinsdag 5 mei 2020 12:42
Spread the love

Vijf personen uit rechts-extremistische hoek op lijst ‘Potentieel Gewelddadige Extremist’

Op de lijst van ‘Potentieel Gewelddadige Extremisten’ van de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters prijken momenteel vijf personen uit rechts-extremistische hoek. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem op een schriftelijke vraag van Carina Van Cauter (Open Vld).

De gemeenschappelijke gegevensbank werd in 2016 in het leven geroepen om gegevens tussen diensten te delen en zo doeltreffender terrorisme en extremisme op te sporen. Momenteel staan er in deze gegevensbank 21 personen geregistreerd met het label ‘Haatpropagandist’ geïnspireerd op rechts-extremistisch gedachtengoed. De categorie ‘Potentieel Gewelddadige Extremisten’ werd begin 2020 toegevoegd. “Omwille van evidente veiligheidsredenen kan het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) geen verdere details geven over de gevaarlijkheid van deze personen”, aldus de minister.

Volgens De Crem is de situatie in België anders dan in Duitsland waar het rechts-extremistisch geweld sterk toeneemt. “Er deden zich hier de laatste jaren geen grootschalige gewelddadige incidenten voor en er vielen geen dodelijke slachtoffer door rechts-extremistisch geïnspireerd geweld. In België gaat het vooral om haat- en dreigboodschappen via sociale media, het versturen van anonieme brieven met intimidaties of bedreigingen, betogingen en daden van vandalisme of het aanbrengen van haatboodschappen. Wel is het zo dat er de afgelopen jaren een lichte toename was van gerechtelijke interventies of opvolgingen in het kader van potentiële dreigingen uitgaande van rechts-extremisten in ons land”.

Zoals de recente aanslagen in het buitenland aantonen, bestaat het grootste risico binnen rechts-extremisme volgens De Crem uit zogenaamde ‘lone actors’. “Dat zij niet behoren tot een bepaalde groepering wil niet zeggen dat zij in een vacuüm leven. De meeste daders waren erg actief op diverse internetplatforms van rechts-extremisten en/of vonden er hun inspiratie”, aldus de minister. De diensten zoeken hier dan ook actief naar op internet. Zo ontdekte de dienst Internet van de Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) in 2019 op het VK-platform vijf en in 2020 één dergelijke individuele profiel. Telkens werd een pv opgesteld en de intrekking gevraagd.
Luc Vanheerentals

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!