De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Video van de extremisten in Syrië
Obama, Afghanistan, Sarkozy, Syrië, Canada, Betogers, Nicolas Sarkozy, Barack Obama, Bashar al-Assad, V.S., Westen, Banyas -

Video van de extremisten in Syrië

woensdag 22 juni 2011 21:23
Spread the love

Getuigenis uit Syrië door programmeur Maher Ali over de zogenaamde “vreedzame betogers” in zijn land, waar de westerse media het steeds over hebben.

Ik haat politiek en ik kan niets aanvaarden zonder bewijs. Dit is hoe een onderzoeker moet zijn. Je kan niet in iets geloven zonder sterke bewijsvoering op basis van feiten.

Maar wanneer de massamedia in het Westen beweren (veronderstellen) dat het Syrische regime achter de doodseskaders zit tijdens het neerslaan van protest, dan ga ik terug naar mijn blog en tracht ik een paar woorden te plaatsen in de hoop dat mensen in het Westen dit zullen lezen en hun ogen openen. Jullie worden voor de gek gehouden door de media, onder controle van politici die helemaal niet geven om vrijheid, maar enkel om geld en macht.

Ik woon in Syrië gedurende 27 jaar en dit is mijn land. Ik weet meer over Syrië dan Mr. Obama erover weet sinds het begin van de gebeurtenissen. En ik ben er zeker van dat er twee trends waar te nemen zijn:

  • Mensen die echt opkomen voor een sterk land, beter onderwijs, betere gezondheidszorg, betere economie en andere redelijke eisen, die echter niet zo belangrijk zijn voor Obama en Sarkozy.
  • Mensen die arm en conservatief zijn. Hun cultuur gaf hen een droom tot de verwezenlijking van een Islamitisch Wereldbestuur. Dit is een denkbeeldig systeem dat niet kan worden uitgevoerd, in het bijzonder niet in Syrië, omdat we verschillende godsdiensten en sekten hebben.

Mensen in de eerste categorie waren de demonstranten tijdens de eerste weken. De meeste mensen (dus de meerderheid) steunden deze eisen, zelfs al namen ze niet deel aan de protesten.

Na enkele weken zagen we bepaalde fundamentalisten met wapens in de straten. Deze terroristen zijn van de “Moslimbroeders” organisatie. De officiële Syrische pers vertelt iedereen dat het leger deze mensen bestrijdt die een denkbeeldig regime willen oprichten onder het mom van “oprechte eisen” en dat zij de chaotische situatie uitbuiten. Zij willen de structuur van ons land veranderen.

Vandaag werd een video vrijgegeven via YouTube van deze extremisten. Toen ik deze video zag, was ik erg geschokt. Dit is in mijn land en niet in Afghanistan! En wat me werkelijk verbaasde was dat het ging om Banyas, de kuststad waar de Amerikaanse en Canadese pers zo actief was in het verdedigen van de demonstranten tegen Bashar Al-Assad. Wat gaan ze nu hierop antwoorden?

Wij hebben recht op een officiële verontschuldiging. Indien jullie van deze demonstranten houden, dan kunnen we hen helpen om vluchteling te worden in de V.S. of Canada. Zo, vertel op, blijven jullie deze zogenaamde “vreedzame betogers” nog steunen die op zoek zijn naar “hun vrijheid”?

VIDEO

Maher Ali.

E-mail: mahermali@live.com
Webstek: http://www.maherali.net

# Meer informatie over Syrië kan U terugvinden op: http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!