De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Veteranendag 2017/Weiger Indie Veteranen/Nee tegen de hele Veteranendag

Veteranendag 2017/Weiger Indie Veteranen/Nee tegen de hele Veteranendag

woensdag 28 juni 2017 05:59
Spread the love

VETERANENDAG 2017/WEIGER INDIE VETERANEN BIJ VETERANENDAG/ZEG NEE TEGEN DE VETERANENDAG

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/nederlandse-veteranendag-2017weiger-indie-veteranen-bij-veteranendagzeg-nee-tegen-veteranendag/

De Nederlanse Veteranendag 2017 heeft alweer plaatsgehad op 24 juni 2017[1]HELAAS!Evenals de beruchte Veteranendag 2016. [2]Nog steeds heeft dit misdadige evenement plaats, waarin openlijkeer wordt betuigd aan neo kolonialisme, oorlog en bezetting., zoalsik vorig jaar, in 2016, heb geschreven in een briefaan het dagblad de Metro [3]dat de guts had, een Commerciele Bijlage ””De Nederlandse Veteranendag2016” te plaatsen van dit event vanbezetting, moord en doodslag en het gebeuren voorsteldeals ”Veteranen in dienst van de vrede” [4]Hetzelfde nare propaganda praatje werd afgelopen zaterdag 24 juni gehoudendoor premier Rutte tijdens die ”Veteranendag 2017”, waarbij ook de ”Indieveteranen” werden verheerlijkt. [5]”Indie veteranen” van wie een belangrijk aantal zich heeft schuldig gemaaktaan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid [6] en sosiesofout zaten, omdat zij vochten in een koloniale oorlog.
Om hiertegen te protesteren is een goed initiatief genomen dooractiegroep ”De Grauwe Eeuw”, die de initiatiefnemers van de Veteranendagheeft opgeroepen, om de Indie veteranen op Veteranendag 2017 te werenvanwege de tijdens de politionele acties gepleegde oorlogsmisdaden. [7]
Natuurlijk vind ik dit een goed initiatief, maar het moet verder gaan dan alleenhet weren van Indie Veteranen.Feitelijk hoort er helemaal geen ”Veteranendag” te zijn.Want naast die Indie Veteranen.What about de Nederlandse militairen, die in latere ”missies”gediend hebben, zoals Kosovo, Afghanistan en Irak, die ook[neo] koloniale of beter gezegd, imperialistische oorlogen zijn enwaar ook oorlogsmisdaden gepleegd zijn. [8]
Nu beweert de actiegroep ”De Grauwe Eeuw” wel, dat zijhet initiatief tegen de Veteranendag ”breder willen trekken” [9],maar in dezelfde verklaring zeggen ze ook, ”niet tegen eenVeteranendag te zijn” [10], so which one is it?

Om duidelijk te maken, dat het Kwaad niet zozeer schuiltin al of geen deelneming van ”Indie-veteranen”, maar in hetbestaan van een ”Veteranendag” als zodanig, dat [neo]kolinialistische en imperialistische oorlogen en bezetting verheerlijkt,heb ik onderstaand commentaar op Indymedia.nl geschreven.
Zie voor de noten geheel onderin

Astrid Essed

INDYMEDIA.NLWEIGER INDIE VETERANEN BIJ VETERANENDAG[STATEMENT DE GRAUWE EEUW]

https://www.indymedia.nl/node/40621

INDYMEDIA.NLWEIGER INDIE VETERANEN BIJ VETERANENDAG[DISCUSSIE]
https://www.indymedia.nl/node/ 40623

MIJN COMMENTAAR OP ”WEIGER INDIE VETERANENBIJ VETERANENDAG”

https://www.indymedia.nl/node/ 40623#comment-20842

TEKST VAN MIJN COMMENTAAR

HET ECHTE KWAAD/DE VETERANENDAG

HET ECHTE KWAAD/DE VETERANENDAGHet pleidooi van ”De Grauwe Eeuw” om geen ”Indie
veteranen”’toe te laten bij Veteranendag vanwege de
grootschalige oorlogsmisdaden tijdens de politionele
acties is op zich goed en terecht, maar is in wezen ”symptoom
bestrijding”
De grote zwakte van dit initiatief schuilt hierin, dat het ”Veteranendag”
gebeuren als zodanig niet fundamenteel wordt bestreden.
Want, hoe terecht ook, het Kwaad schuilt niet in de aanwezigheid
van een of meer aan westerse superioriteitswaan lijdende
Indie Veteranen, van wie een deel regelrechte criminelen.
HET KWAAD SCHUILT IN DE VETERANENDAG ALS ZODANIG.
Want let’s face it:
Die Veteranendag is een herdenking van en verheerlijking van,
[neo]koloniale strafexpedities, waarvan de politionele Indie
oorlog er maar een is.What about al die latere imperialistische en neo koloniale
strafexpedities, zoals de oorlogen in Kosovo,
Afghanistan, Irak, etc, waar evenzeer oorlogsmisdaden
gepleegd zijn.
Zijn die oorlogsveteranen, van wie een aantal ook boter
op hun hoofd hebben, dan wel welkom?Neen, protest moet worden aangetekend tegen het hele FENOMEEN
Veteranendag, zoals ik destijds gedaan heb in een brief aan de
Metro tegen een in de Metro
geplaatste big size propaganda advertentie voor de Veteranendag 2016,Zie mijn brief, waarin onder andere verwijzingen naar de oorlogsmisdaden
tijdens de politionele actieshttps://www.astridessed.nl/ nederlandse-veteranendag- 2016het-eren-van-bez…En hier [zie ook in de brief] nog informatie over oorlogsmisdaden
in Afghanistan en in IrakAFGHANISTANhttp://www.uitpers.be/BUP/ archief/artikel_view.php?id= 1943https://www.amnesty.org/en/ latest/news/2014/08/ afghanistan-no-justice-th…IRAKhttp://www.uitpers.be/BUP/ archief/artikel_view.php?id= 1707DUS:Protest de Grauwe Eeuw terecht, maar moet, naar mijn mening,
gericht zijn tegen de Veteranendag als zodanigZEG NEE TEGEN [NEO]KOLONIALISME EN BEZETTING
ZEG NEE TEGEN VETERANENDAG!Astrid EssedAstrid Essed

NOTEN

[1]

VETERANENDAG 2017
http://www.veteranendag.nl/editie/veteranendag-2017/

RIJKSOVERHEIDTOESPRAAK MINISTER PRESIDENT MARK RUTTETER GELEGENHEID VAN VETERANENDAG 201724 JUNI 2017
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2017/06/24/toespraak-minister-president-mark-rutte-op-veteranendag-2017

[2]

VETERANENDAG 2016
http://www.veteranendag.nl/editie/veteranendag-2016/

[3]

NEDERLANDSE VETERANENDAG 2016/HET EREN VANBEZETTERS EN OORLOGSMISDADIGERS/BRIEF AAN METROASTRID ESSED24 JUNI 2016

https://www.astridessed.nl/nederlandse-veteranendag-2016het-eren-van-bezetters-en-oorlogsmisdadigersbrief-aan-metro/

[4]

ARTIKEL IN DE COMMERCIELE BIJLAGE VAN DE   

METRO

22 JUNI 2016

COMMERCIELE BIJLAGE

 VETERANEN INGEZET IN DIENST VAN DE VREDE
 Boele Staal: ”Deze dag is er om de veteraan te eren en om onsrespect te tonen”  ”EEN FEESTELIJKE DAG” ”Schuchter begonnen, maar inmiddels uitgegroeid tot een nationaalfestijn.” Boele Staal, voorzitter Nationaal Comite Ve-teranendag, is maarwat trots op de groei die de Nederlandse Veteranendag heeft doorgemaakt.”Een welverdiend feestelijke dag voor al die mannen en vrouwen, dievoor onze vrijheid staan.” Staal noemt het evenement expres een festijn, geen herdenking. ”Deze dag is om de veteraan te eren en ons respect te tonen.Los wat je denkt van de missie waar deze militairen zijn ingezet: mensen,die door onze democratisch gekozen regering worden uitgezonden omvoor de goede zaak te vechten, stop je niet in een vergeethoekje.Fijn, dat steeds meer mensen de militair van de missie kunnen scheiden.Dat zien we althans terug in de groeiende bezoekersaantallen tijdens deNederlandse Veteranendag.Ook neemt het aantal lokale veteranendagen toe.Een goede ontwikkeling.  Han ten Broek, lid Tweede Kamer en voorzitter van de Vaste Kamercommissievoor Defensie, deelt die vreugde.”Of Nederland moet deelnemen aan een militaire missie, blijft openvoor discussie, zelfs nadat het politieke besluit is genomen.Nederland was het vierde land, dat mee ging bombarderen.Daar kun je van alles van vinden.Dat het verkeerd is.Of juist niet goed genoeg.Maar de militairen, die daar onder moeilijke omstandigheden hunwerk doen, mag je daar niet om veroordelen.Zij vertegenwoordigen het beste van ons.Ik persoonlijk neem mijn pet diep voor hen af.”

[5]
RIJKSOVERHEIDTOESPRAAK MINISTER PRESIDENT MARK RUTTETER GELEGENHEID VAN VETERANENDAG 201724 JUNI 2017
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2017/06/24/toespraak-minister-president-mark-rutte-op-veteranendag-2017

[6]

ZIE VOOR OORLOGSMISDADEN TIJDENS DE POLITIONELE ACTIESIN HET TOENMALIGE ”NEDERLANDS INDIE” EN DE ”AMNESTIE”DIE DAARVOOR WERD VERLEEND, NOTEN 2, 4 EN 5 VANMIJN BRIEF AAN DE METRO

NEDERLANDSE VETERANENDAG 2016/HET EREN VANBEZETTERS EN OORLOGSMISDADIGERS/BRIEF AAN METROASTRID ESSED24 JUNI 2016

https://www.astridessed.nl/nederlandse-veteranendag-2016het-eren-van-bezetters-en-oorlogsmisdadigersbrief-aan-metro/

[7]

INDYMEDIA.NLWEIGER INDIE VETERANEN BIJ VETERANENDAG21 JUNI 2017
https://www.indymedia.nl/node/40621

[8]

UITPERS.BE
NEDERLANDSE MILITAIRE AANWEZIGHEID IN AFGHANISTAN/
WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT
ASTRID ESSED
MAART 2008

http://www.uitpers.be/BUP/archief/artikel_view.php?id=1943

UITPERS
NEDERLANDSE MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN IRAK
ASTRID ESSED
JULI/AUGUSTUS 2007

http://www.uitpers.be/BUP/archief/artikel_view.php?id=1707

[9]
”De Grauwe Eeuw roept via dit bericht tevens alle belangenorganisaties, naties en individuën wereldwijd die slachtoffer zijn van Nederlandse invasies en daaruit voortkomende misdaden van 1492 tot nu op om zich bij hen aan te sluiten zodat ze dit protest breder kunnen trekken dan alleen de Indië veteranen tijdens Veteranendag en 4 mei.”
INDYMEDIA.NLWEIGER INDIE VETERANEN BIJ VETERANENDAG21 JUNI 2017
https://www.indymedia.nl/node/40621

[10]

”De Grauwe Eeuw is geen tegenstanders van een veteranendag, maar pleit uitdrukkelijk voor meer gevoeligheid bij de organisatoren voor de actualiteit. Ook maakt De Grauwe Eeuw bezwaar tegen het opnemen van veteranen in de dodenherdenking van 4 mei op de Dam. Daarvoor geldt eveneens dat een aantal van de dode veteranen tevens daders zijn van zware oorlogsmisdaden, zoals generaal Spoor, die de leiding had over de koloniale oorlog in Nederlands-Indië.”

INDYMEDIA.NLWEIGER INDIE VETERANEN BIJ VETERANENDAG21 JUNI 2017
https://www.indymedia.nl/node/40621

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!