De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verzuim??

Verzuim??

donderdag 8 februari 2018 21:16
Spread the love

Dag Filip, of moet ik ook een van je vele petjes kiezen en die als derde persoons aanspreektitel aanwenden?

Met interesse heb ik de laatste uitvloeiing van je pen in architectura gelezen. Scherp, zoals steeds. Op een rake plek, zoals steeds. Ik werd inderdaad gevraagd door VCB om de gemaakte argumenten over de verschillen tussen woningtypes door te lichten omdat zij een – ook voor mij trouwens niet altijd duidelijk geargumenteerde – affiniteit blijken te hebben met 4-gevel woningen. Ik spreek mij niet uit over de ‘messaging’ die zij voeren rond wat ik heb geschreven – dat soort dingen behoren niet mijn expertise -, maar ofwel heb je mijn rapportje niet goed gelezen, ofwel is jou messaging even gebiased als die van VCB, want ik focus allerminst op typekeuze, ik spendeer net elke letter aan het argument dat het woningtype op zich relatief marginaal is ten opzichte van andere, meer persoonlijke elementen zoals locatie van woning tov. werk en scholen, vervoersmodi en eetcultuur. Maar een leugentje om bestwil is geen doodzonde zeker?
Bovendien gebruik ik net de resultaten van Karen AllacKer, een gewaardeerde collega, om aan te tonen dat de vergelijking die in die figuur van de Vlaams Bouwmeester wordt gemaakt karikaturaal is, net zoals tegenwoordig om de haverklap berichten onze kranten vullen die de ene keer aantonen dat de elektrische auto binnenkort al onze mobiliteitsproblemen oplost en de dag erna dat een Tesla even milieuvervuilend is als een Hummer. Iedereen staat maar te roepen over haar/zijn zilveren kogel. Niemand schiet daar iets mee op, want geen van die ‘oplossingen’ blijkt ook echt een meetbaar verschil te maken. 
Als er een iets is dat schuldig verzuim is, dan is het doen alsof. Doen alsof plots allemaal beginnen dwepen met de stad onze problemen zal oplossen, doen alsof passiefhuizen de redding brengen. Doen alsof verkavelingsbewoners criminelen zijn. Neen, je moet de open ruimte niet blijven vol bouwen, en ja, een vrijstaande woning heeft een grotere milieu impact dan een even grote en even druk bewoonde rijwoning. Maar als die rijwoning waar jij zo verknocht aan bent maar 1 bewoner heeft, wordt hij plots vrolijk voorbijgestoken door een normaal bezette driegevel woning of appartement uit de jaren 50 of vrijstaand passiefhuis. Als we tegenwoordig met twee uit werken gaan naar twee verschillende plekken en kinderen hebben en onze ouders nodig hebben om voor dat nageslacht te zorgen terwijl wij pendelen naar onze ‘carrière’, dan is toeteren over de stad en openbaar vervoer mooi, maar voor velen totaal naast de kwestie. 
Je onthoudt terecht dat ik een grote voorstander ben van een echt responsabiliserend beleid door bvb. een CO2 taks. Maar zwijgt erover dat dit enkel zin heeft als je mensen ook de mogelijkheid geeft hun leven daar op te organiseren, bvb. door gratis kinderopvang. Maar geen nood, in tegenstelling tot de Bouwmeester of VCB hoefde je geen docent in te huren om er een prentje bij te maken.
Vriendelijke groeten,
Jelle Laverge

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!