De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verzoek aan de regering om alle beschikbare jobs te publiceren in het staatsblad.

Verzoek aan de regering om alle beschikbare jobs te publiceren in het staatsblad.

donderdag 22 november 2018 17:57
Spread the love

Deze regering heeft een mentaal probleem!

“Rekenhof haalt arbeidsdeal onderuit” kopt de krant “De Morgen”.

Deze ochtend nog werd door de topministers ‘De arbeidsdeal’ voorgelegd ter goedkeuring. Deze zou 500 miljoen euro inkomsten moeten opleveren voor 2019. Nu was ik noch bij de besprekingen aanwezig, noch heb ik de nodige berekeningen gezien hierover. Toch kan ik nu al zeggen dat ik een sterk vermoeden heb de men de koffie en de koffiekoeken heeft vervangen door straffen trappist met een kaasschoteltje.

Volgens deze lichtekooien die ons land nu al veel te lang besturen zijn er 134.570 vacante betrekkingen waarvan 67.285 jobs geen ervaring vereisen en meer dan 60% geen diploma. Bovendien start je in deze jobs tegen een bruto maandloon van zo een kleine 3.300 euro.

Wie dat beweert is lichtjes mentaal gehandicapt met weinig kans op beterschap maar iedereen moet een kans krijgen zijn beweringen te staven ter verduidelijking.

Laat ons even dus de bloeddruk meten. Iemand met 3300 euro bruto dient na aftrek van de sociale zekerheid tegen de schalen van 1 januari 2018 een voorheffing te betalen van 855.51 euro. Aangezien de maatregel in een jaarlijkse opbrengst voorziet doen we dit maal twaalf, dat maakt 10.266,12 EUR per werknemer. We laten even alle franjes weg en beschouwen dit als de te heffen belasting bij aanslag.

Wanneer we nu die 500 miljoen door dit bedrag delen dan bekomen we 48.704 jobs. Deze moeten zoals het rekenhof terecht aangeeft vanaf 1 januari worden ingenomen om tot het vooropgestelde bedrag te komen. Mocht ik nu werkloos zijn ik sprong een gat in de lucht.

Daarom in bijlage een leeg lijstje met verzoek aan onze regering om hierop de namen en hun respectievelijke adressen samen met het aantal beschikbare jobs in te vullen en te publiceren in het staatsblad.

Liefst nog voor de kerstperiode uiteraard zodat het voor vele mensen in ons land niet alweer een cold cold christmas wordt. Ze zouden weleens een geel hesje kunnen aantrekken om het warm te krijgen.

take down
the paywall
steun ons nu!