De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

VERWARRING ?

VERWARRING ?

zaterdag 5 augustus 2017 11:18
Spread the love

VERWARRING ?
WEL NEEN HET WORDT ALTIJD MAAR DUIDELIJKER: “de werknemers worden allen gepakt !”
Een na een worden ze het veld ingestuurd: Kris Peeters (het christen-democratisch geweten), Jan Denys (dé “onafhankelijke” arbeidsmarktdeskundige), Marc De Vos (PROFESSOR en directeur van de “enige” denktank van dit land), Maggie De Block (zij die genezing moet brengen) en ik vermoed zelfs Zuhal Demir (ijzeren bliksemafleider). Ik vrees dat de volgorde niet willekeurig is……
Ik plaats hier een van de artikelen (De Standaard vrijdag 4 augustus, M DB “minder werken wordt voordeliger voor 60 plussers”). Hoe valt dit te rijmen met de straffe maatregelen om mensen minder pensioen te betalen ? Zalft de dokter ?
Inderdaad… bij een eerste lezing……. Ik haal even mijn syndicale bril uit de kast volgens mij hangen alle maatregelen samen vanuit een liberaal frame.
1 “De werkgever kan een premie geven vrij van SZ aan 60 plussers om die 4/5de willen werken…..” = het collectieve recht op tijdskrediet moet er aan. Collectief is hier belangrijk want de liberalen willen enkel per bedrijf onderhandelen, dit zet de ene tegen de andere op. En recht is hier belangrijk want: de werkgever wordt weer aan het stuur gezet.
2 “De premie zonder SZ….. = waarom moet op loonelementen nog SZ betaald worden ? We kunnen hier naar nog andere zetten verwijzen zoals de 500 Euro om bij te klussen. Het is hier duidelijk dat de SZ niet meer door de werkgevers dient betaald te worden volgens de liberalen. We gaan ze dus met onze eigen centen moeten financieren.
3 “Boete voor bedrijven die werknemers doorbetalen en niet meer laten werken….. = inbreken in globale overeenkomsten die door vakbonden worden gemaakt. De vakbonden zijn de boeman volgens de liberalen. Dat dezelfde vakbonden niet naar een massale afdankingsgolf van “kapitaalkrachtige groepen” hebben gevraagd wordt hier als een banaliteit vergeten.
4 “Met zijn allen de arbeidsmarkt op…..= als er te weinig aanbod op de markt is, zouden de lonen wel eens moeten stijgen. De visvijver waaruit de werkvers moeten kunnen vissen moet daarom groter gemaakt worden. Daarbij staat niet de mens centraal maar een optelling van competenties. Je goed voelen in een job is niet van tel. De markt heeft je nodig.
Het LIBERALISME heeft veel regels nodig, zijn eigen regels, deze om de winst op peil te houden.
De professor heeft gelijk… er is een cultuur-oorlog bezig. We zijn er klaar voor.

take down
the paywall
steun ons nu!