De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verwarring troef voor de fietsers in de wandelstraten van Leuven

Verwarring troef voor de fietsers in de wandelstraten van Leuven

donderdag 8 november 2012 18:11
Spread the love

Diestsestraat

Alle oude verkeersborden in de Diestsestraat in Leuven (fietsen enkel toegelaten tussen 18.30u en 11u) in de twee richtingen tussen het centrum en de Louis Melsenstraat staan in tegenstrijd met de nieuwe borden o.a. verboden richting met uitzondering voor fietsen in de twee richtingen en nog een nieuw bord met afbeelding van fiets in de twee richtingen.
Het merkwaardige is dat deze nieuwe borden zich bevinden op enkele honderden meters van de oude borden, bij twee kleine kruispunten.

Dit betekent dat, als een plichtsbewuste fietser zich aan de verkeersregels wil houden, hij komende van het centrum (St Pieterskerk) tussen 11u en 18.30u, bij het begin van de Diestsestraat moet afstappen tot het kleine kruispunt aan de Vanderkelenstraat waar hij opnieuw kan fietsen tot aan de Vital Decosterstraat. Daarna moet hij opnieuw afstappen tot het volgende kleine kruispunt aan de Van Benedenstraat/Sint Maartenstraat waar hij opnieuw kan fietsen tot aan de Louis Melsenstraat.

De toestand nu is dat volgens alle oude borden in het begin van de straat en aan de grote kruispunten in de twee richtingen het verboden is te fietsen tussen 11u en 18.30u. Maar volgens de nieuwe kleine borden aan de kleine kruispunten mag er in de twee richtingen gefietst worden. Vanaf de Louis Melsenstraat staat er enkel nog het oude bord waar fietsen enkel toegelaten is tussen 18.30u en 11u. Gezien ik hier geen nieuwe borden gezien heb tot Kinepolis, is dit de enige zone waar er geen tegenstrijdigheid is.

Begrepen?

Stijging  Verkeersongevallen met fietsers

Sinds de start van het academiejaar zijn er meer verkeersongevallen met fietsers.

Ik vind dat de bevoegde beleidsmakers ook mee verantwoordelijk zijn voor deze stijging.

* Slecht zichtbare, slecht leesbare verkeersborden

De verkeersborden aan de wandelstraten zijn totaal onleesbaar en onbegrijpelijk voor de fietsende studenten. Het zijn moeilijk zichtbare verkeersborden in eerste instantie bedoeld voor de auto’s, met onderaan de afbeelding van een fiets en daaronder in bijna onleesbare kleine letters staan de uren waarop mag gefietst worden.

Er is geen student die het bord ziet, laat staan die het leest.

Het enige verschil tussen de verkeersborden aan de wandelstraten waar mag gefietst worden en deze waar niet mag gefietst worden is de vermelding onderaan in kleine letters “18.30-11.00”.

Hierdoor scheppen de beleidsmakers verwarring.

Zelfs in de Muntstraat (straat met terrassen van de restaurants) rijden fietsen. In de Muntstraat staat  een verkeersbord  D 11 (het blauwe bord met een volwassene en een kind) “Verplichte weg voor voetgangers” met uitzonderingen voor auto’s tussen 6 en 11 uur. Dit nieuwe bord staat nu zeer slecht zichtbaar achter de stelling van een bouwwerf. Over fietsers wordt geen melding gemaakt, ik veronderstel dat het verboden is voor fietsers maar er zullen altijd fietsers zijn die van niets weten, want het is sowieso absoluut niet duidelijk..

Een oplossing zou zijn in de wandelstraten waar niet mag gefietst worden, grote duidelijke, zichtbare en leesbare verkeersborden plaatsen met ” FIETSEN VERBODEN””FIETSERS HIER AFSTAPPEN”

 *De Brusselse straat

Door een beleidsfout bij de heraanleg van de Brusselse straat is deze straat te nauw zodat 2 bussen niet of zeer moeilijk kunnen kruisen. Het gevolg is dat bij de kleinste hindernis op straat er dagelijks grote opstoppingen ontstaan en daardoor rijden de fietsers en brommers op de trottoirs.

Een beetje overal in Leuven waar er nauwe straten zijn en waar de auto’s en de bussen van de Lijn gevaarlijk dicht bij de fietsers rijden hebben de fietsers de neiging om op het trottoir te fietsen. (1)

Waar moeten de voetgangers dan stappen?

Ik vind dat er duidelijke en goed afgebakende trottoirs voor voetgangers, afgescheiden fietspaden en rijbanen zouden moeten komen.

* De virtuele zone 30 en de afschaffing van de zebrapaden geven een vals gevoel van veiligheid en hierdoor scheppen de beleidsmakers weer verwarring waardoor ze de zwakke weggebruiker in gevaar  kunnen brengen.

(1)   https://www.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2012/05/05/de-brusselse-straat-in-leuven-een-gevaar-voor-fietsers

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!