De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vervolgde Falun Gong demonstreert ongebroken levenskracht

donderdag 19 maart 2015 16:02
Spread the love

Gaan
kijken naar Shen Yun in de Stadsschouwburg van Antwerpen,
nieuwsgierig gemaakt door de recente Telefacts-uitzending (VTM) over
de handel in organen van gevangen Falun Gong-volgelingen in China.
Shen Yun, opgericht in 2006 en met centrum in New York, presenteert
een weinig bekend aspect van de hedendaagse Chinese realiteit: het
zoeken naar spiritualiteit, mededogen en verdraagzaamheid door aan te
knopen bij de ‘authentieke’ Chinese beschaving van vóór Mao. Het
gezelschap mag in China zelf uiteraard niet optreden. De briljante
dansers en musici zijn allemaal Chinezen die niet (meer) in hun
vaderland wonen.

Ik
hou niet van shows, festivals en spektakels, maar toen ik de
uitnodiging voor Shen Yun in de mailbox kreeg, was ik meteen
geïnteresseerd en heb ik door de zure appel van het dure ticket heen
gebeten. Mijn belangstelling voor de Chinese beschaving dateert uit
de tijd van de opkomende ‘tegencultuur’ van de jaren 1960-70, toen ik
(onder meer) experimenteerde met de macrobiotiek.

Bij het verorberen
van een bord bruine rijst met zeewier in het toenmalige restaurant
Kenko in Antwerpen, vaak in het gezelschap van Wannes Van de Velde,
grasduinde ik in de werken van de grondlegger ervan, de Japanner
George Ohsawa. Zijn voedingsleer maakt deel uit van een hele
filosofie, die volgens hem rechtstreeks voortvloeit uit de 5000 jaar
oude beschaving en kosmologie van het Verre Oosten, waarbij alles
draait rond de principes van yin en yang als “de twee handen van de
Schepping”. Ohsawa wees er in zijn geschriften ook op dat de
Chinese beschaving, anders dan de westerse, nooit expansionistisch en
oorlogszuchtig is geweest maar op harmonie en algemeen welzijn
gericht. Harmonie, ook met de natuur. Met dank aan Confucius, Boeddha
en Lao-Tze.

Continuïteit

Of
deze thesis werkelijk klopt, kan ik niet beoordelen, maar bij Shen
Yun herken ik een gelijksoortige basisvisie: een passie om weer aan
te knopen bij de mythologie van 5000 jaar Chinese beschaving en het
culturele en morele erfgoed van de opeenvolgende keizerrijken. De
voorstelling begint trouwens met een schitterende evocatie van de
mythe dat het Rijk van het Midden rechtstreeks door de Hemel is
gesticht dankzij een incarnatie van God zelf. Wat in deze tijd
opnieuw zou zijn gebeurd…

Het
optreden in de Stadsschouwburg was een verbluffende demonstratie van
klassieke Chinese dans en acrobatie, live begeleid door een orkest
met westerse en Chinese instrumenten en originele composities. Maar
Shen Yun is veel meer dan show of folklore. Het is ook een
‘geloofsbelijdenis’ met een radicaal anti-materialistisch mens- en
wereldbeeld. Een statement van geloof in een nieuwe, religieuze toekomst
voor China. Hemel en aarde zijn één, mens en kosmos.

Dat
kwam het sterkst tot uiting bij de twee liederen die tussendoor
werden gezongen. “Mijn lied onthult de waarheid voor jou. Het
leven is geen strijd om status en weelde. Jij kwam, net als ik, uit
de hemel hierboven.” “De vervolging is uiteindelijk een
dekmantel, bedoeld om jou te beletten de waarheid te zien”.  

“Om jou te redden, werp ik
de Rode Muur van leugens omver.”

Gevaarlijke sekte”

De
Falun Gong-beweging, waarvan Shen Yu een exponent is, werd in 1992
opgericht door Li Hongzhi via een reeks succesvolle lezingen doorheen
heel China. Na aanvankelijke steun van de overheid en een
spectaculaire expansie, met enkele miljoenen volgelingen ook binnen
het staatsapparaat, werd de beweging in 1999 buiten de wet gesteld
als een gevaarlijke sekte. De aanhangers werden gedemoniseerd en
vervolgd, velen kwamen om. Volgens de Canadese documentaire die te
zien was op Telefacts, werden gevangen Falun Gong-leden gebruikt als
reservoir voor de afname van organen. Waarbij ze zelfs levend werden
opengesneden. De organen van deze gedetineerden waren (zijn?) sterk
in trek bij kapitaalkrachtige buitenlandse patiënten omdat ze jong
en vitaal zijn dankzij hun gezonde levenswijze.

In
de show van Shen Yun wordt meermaals naar deze vervolging verwezen.
Bijvoorbeeld in het dansnummer waarbij gewapende politiemannen volgeklingen, die zorgeloos hun meditatie-oefeningen doen in het park,
aanvallen en een kopje kleiner maken. De reactie is niet wraak maar
mededogen en vergevingsgezindheid: een danseresje ontfermt zich
zorgzaam over een politieman die zelf verwond is geraakt.

Alle
21 programma-onderdelen stralen een sprookjesachtige sfeer uit van
vrolijkheid, kracht, verfijning en schoonheid. En van hoop, want
“het goede zegeviert altijd”. Dat vertrouwen in de toekomst
blijkt overweldigend uit de slotscène, wanneer de Boeddha verschijnt
in een stralenkrans en de zon opkomt in een zee van levend licht. “De
hemelse renaissance begint.”

Religieus vacuüm?

Begrijpelijk
dus dat de Volksrepubliek als de dood is voor deze beweging, die een
tegenbeeld is van hun materialistische ideologie en het totalitair
systeem van binnenuit zou kunnen ondermijnen. Naar eigen zeggen telt
Falun Gong 70 tot 100 miljoen volgelingen. “We zien het rijke
erfgoed van China van vóór de revolutie als een kostbaar geschenk
dat het waard is te behouden en te delen.” Loyauteit, mededogen,
vriendelijkheid en moed zijn volgens het programmaboekje de waarden
die dat erfgoed kenmerken. Dat betekent ook respect voor de culturele
en etnische diversiteit binnen China. Daarom hebben de danstradities
van onder meer Mongolen en Tibetanen ook een plaats in het programma.

De
enscenering verloopt perfect geolied en getimed, verzorgd tot in het
kleinste detail, bijvoorbeeld in het samenspel tussen podiumgebeuren
en decor – een reuzenscherm met scènes uit het Chinese landschap.

Het
fenomeen Falun Gong lijkt er op te wijzen dat er in China sprake is van
een spiritueel en religieus vacuüm waarop het opgedrongen atheïsme
van het regime geen antwoord  heeft. Dat veel Chinezen op zoek
zijn naar diepere zingeving en identiteit en daar ontzettend veel
voor over hebben, zelfs marteling en gevangenschap. Maar of de
‘dageraad’ spoedig zal aanbreken, zoals de show suggereert, is een
ander paar mouwen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!