De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verspreiding van ongecontroleerde en valse berichten over het Corona virus, Covid-19 en pandemie op het internet: Fake News.

Verspreiding van ongecontroleerde en valse berichten over het Corona virus, Covid-19 en pandemie op het internet: Fake News.

dinsdag 7 april 2020 07:10
Spread the love

Roland Vandenberghe  –              Vanuit Santos, Brazilië. – 07/04/2020

Opgesloten zitten in ons appartement in Santos – Brazilië, zonder iemand te zien, eens te gaan vissen, wandelen of fietsen, geeft me wel de tijd om voldoende de nationale en internationale pers te volgen, zowel op TV, het internet en de digitale pers.

 

Iedereen maakt zich zorgen over de uitbreiding van de corona pandemie. Daarom is het ongehoord en triestig dat er zoveel ongecontroleerde berichten verspreid worden via het internet, de sociale media en de apps, zoals Facebook, Whatsapp, Twitter, enz.

Ik weet niet of Fake News ook zo welig tiert in België maar in Brazilië is het een echte plaag.

Sites zoals “Boatos.org” zijn zelfs gespecialiseerd in de verspreiding van valse berichten.

 

Het jongste Fake News, gelezen via “Boatos.org” is het OPZETTELIJK ontwikkelen door China van het virus Covid-19 om de economie in de rest van de wereld te ondermijnen. Met dat doel zouden er 7 miljoen Chinezen de wereld rondgestuurd zijn om de pandemie in de westerse wereld te verspreiden.

Er bestaat zelfs een video waarin de zogezegde burgemeester van Lissabon die feiten vertelt. Maar de kop van de man op de video is zo kaal als een blinkende kei, terwijl de burgemeester van Lissabon, Fernando Medina een man is met een al wat kalend voorhoofd maar verder met een weelderige haardos.

Iedereen weet ondertussen wel dat het virus al in december 2019 opgedoken is in de stad Wuhan, het epicentrum van de pandemie en dat vele mensen er daaraan gestorven zijn, ook buiten Wuhan.

Een tweede vals bericht dat wordt verspreid is, dat buiten de stad Wuhan, er geen corona epidemie is in China en dat de hoofdstad Beijing en het commerciële centrum Sjanghai niet werden aangetast. Van FAKE NEWS gesproken!

Dit zijn maar twee voorbeelden van valse berichten, geschreven door mensen en groepen met ondemocratische bedoelingen, dictatoriale wensbeelden en fascistische neigingen. Het kabinet van de haat, (“gabinete do ódio) is daar een typisch voordeel van. Dit “kabinet” heeft een kantoor in het presidentieel paleis en wordt geleid door Carlos, één van de zonen van president Jair Bolsonaro.

Een vals bericht verspreiden via de sociale media is niet zo moeilijk. De controle erop is quasi onbestaande. Voor de ontvanger, die een aversie heeft voor de linkse beweging en die zijn steun aan het huidige regime in Brazilië wil rechtvaardigen, is dat Fake News zeer welkom. Ze kunnen het verspreiden, zonder de echtheid ervan te moeten nagaan.

President Jair Messias Bolsonaro streeft naar een absolute macht en bestookt de bevolking met controversiële, soms bedrieglijke standpunten, die erop gericht zijn de wetgevende en rechterlijke macht te ondermijnen.

Het Braziliaanse volk is de jarenlange corruptie hartstikke beu en verwerpt vele politieke partijen die eraan deelgenomen hebben. Ook de linkse PT van ex presidenten Lula en Dilma Roussef deelt in de brokken.

De uiteindelijke bedoeling van Bolsonaro en zijn bende is om voornamelijk de linkse en centrum oppositie volledig van de kaart te vegen.

Zijn strategie is om, samen met zijn zoons Eduardo, Carlos, Fabio en hun harde kern, voortdurend de wetgevende en rechterlijke macht aan te vallen.

Gelukkig en, ondanks de jarenlange corruptie, werken die machten nog in Brazilië en staat de president geïsoleerd met zijn ondemocratische en gevaarlijke theorieën. De verheerlijking van het dictatoriale regime tussen 1964 en 1984 is er één van.

Het jongste conflict gaat tussen de president en de minister van volksgezondheid die scrupuleus de richtlijnen volgt van het WHO. (World Health Organization). Hij wordt daarin gevolgd door het grootste deel van de regering. Ook de meeste militairen in die regering steunen de president niet. Bovendien staan Kamer en Senaat, het hooggerechtshof en de gouverneurs van de verschillende staten volledig aan de kant van Mandetta, de minister van volksgezondheid. Daardoor kan Bolsonaro het beoogde ontslag van die man voor het ogenblik niet doorvoeren.

Stel je voor hoe gefrustreerd Jair Messias Bolsonaro rondloopt, nu hij niet echt de “Messias” is waarop de Braziliaanse bevolking wacht.

Hopelijk zal het na de pandemie niet opnieuw “business as usual” worden en zal er eindelijk gestreefd worden naar:

  • Een degelijk opvoeding- en zorgsysteem.
  • Waardig betaalde opvoeders en verplegend personeel
  • Water en riolering voor de meer dan 30 miljoen inwoners die dit fundamenteel recht nog niet hebben.
  • Het uit de armoede halen van meer dan 50 miljoen Brazilianen.
  • Het tegengaan van de ontbossing
  • Het straffen van de milieuvervuilers . . .

Om dit alles te realiseren en om de duistere machten te verslaan die momenteel het land overspoelen, zal Brazilië nood hebben aan een krachtige, eendrachtige, progressieve en democratische beweging.

Zonder de oude krokodillen die hopelijk hun verdiende straf zullen krijgen voor hun corrupte gedrag.

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!