De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verslag vanuit Lissabon: 30.000 tegen Navo-top
Betoging, Lissabon, Nato, Lissabon-top van de NAVO, Anti NATO, No to Nato -

Verslag vanuit Lissabon: 30.000 tegen Navo-top

zondag 21 november 2010 10:46
Spread the love

 

Dit weekend vond in Lissabon een grote NATO-top plaats. 7 jaar geleden nadat coalition of the willing op Portugese bodem samenkwam om de invasie van Irak voor te bereiden, ontving Portugal opnieuw een belangrijke militaire top. De militaire alliantie van het westerse imperialisme kwamen er bijeen om de strategia voor de komende 10 jaar te bespreken. Het hoofddoel bestaat erin de NATO voor te bereiden op haar rol in het verdedigen van de westerse imperialistische belangen in een wereld van andere opkomende blokken.

De Nato werd na WOII opgericht als Alliantie “ter verdediging van de democratie”, ondanks dat onder haar oprichters verschillende dictaturen waren, waaronder de fascistische Salazar-dictatuur in Portugal. De ware toedracht was de militaire verdediging van de externe economische en geopolitieke belangen van de belangrijkste kapitalistische mogendheden tegen het oprukkende “rode gevaar”, deels afkomstig uit de Sovjet-Unie. De Nato schrok nooit terug om voor die belangen brutaal militair geweld te gebruiken – zoals in Afghanistan nogmaals bleek.

Nu de SU niet meer het grote gevaar vormt, is de NATO al een 20-tal jaar op zoek naar een nieuwe strategie. De “war on terror” is een tijdje het voorwendsel geweest om de legitimiteit van het voortbestaan van militaire NATO-uitgaven te ondersteunen en interventies in het olierijke midden-oosten te legitimeren. Met het opkomen van nieuwe economische grootmachten, in eerste plaats China; lijkt de rol van de NATO zich weer duidelijker te gaan vormen. Het was dan ook tijd voor de alliantie om een nieuwe aangepaste strategie te bespreken.

De Nato is steeds een imperialistische organisatie geweest. Dat wil zeggen dat haar voornaamste doel was om de westerse economische belangen te ondersteunen, overal ter wereld. Met de achtergrond van economische crisis zullen de kapitalistische tegenstellingen verder stijgen. Deze worden vandaag vertaald in toenemende handelsconflicten, protectionisme en monetaire conflicten. We moeten dan ook niet verwonderd zijn indien de VS de Nato zullen gebruiken als militair drukkingsmiddelen in de “currency-wars” met onder andere china.

Zaterdagnamiddag kwamen 30.000 jongeren, arbeiders, activisten en syndicalisten op straat voor deze strijdbare betoging. De betoging, onder de slogan “Vrede Ja, Nato Nee” wordt ondersteund door honderden organisaties, waaronder de vakbonden, het links blok en de PCP.
 De kwestie van de Nato-top werd door heel wat delegaties gelinkt met de crisis van het kapitalisme. Opvallende spandoeken waren onder andere : “Stop Nato, de gewapende steun van het Kapitalisme”, “Ontmantel Nato; gewapende arm van het capitalisme om arbeiders en volkeren te onderdrukken” en “Tegen oorlog; capitalisme en militarisme bieden geen oplossing”.

Opvallend tijdens de betoging was ook de provocatorische houding van de politie. Zo trachten ze een blok van PAGAN, “platform anti-nato en anti-oorlog” volledig af te zonderen, het met een dubbel politiecordon rondom-rond escoreterend. Tijdens de betoging werd echter niet op de provocaties ingegaan, en deze verlieps dus strijdbaar maar vreedzaam. Het is echter een voorbeeld van de enorme criminalisatie-campagne die de regering tracht te voeren tegen de sociale bewegingen de laatste wegen. Zo probeerde men betogers af te schrikken met de voorspelde aanwezigheid van 5000 zogenaamde Black-blockers. Die bleken echter helemaal niet op de betoging aanwezig te zijn. De regering probeert een angst te creeren tegen de toenemende woede van de bevolking tegen haar beleid, vooral met de algemene staking van volgende week in gedachten. Deze campagne kan enkel worden tegengegaan door de organisatie en strijd van de arbeidersklasse.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!