De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verslag redactievergadering Gent

Verslag redactievergadering Gent

donderdag 3 maart 2011 21:15
Spread the love

2 maart 2011, 19.30u – 21.00u, Trafiek, Haspelstraat 37, Gent

Aanwezig

Daniël, Styn, Sara, Jan, Wouter, Olivier, Mare, Daan

Agendapunten

• OCMW-beleid

Het opvolgen van het nieuwe OCMW-beleid kan een punt van samenwerking zijn. Er komt een nieuw handhavingsbeleid voor iedereen om sociale fraude aan te pakken.  Het leefloon wordt afhankelijk van de werkbereidheid. Het tot nu toe “sociale” Gentse OCMW-beleid wordt strenger gemaakt. De komst van Oost-Europeanen lijkt de trigger geweest te zijn. De SP.a is hierdoor van mening veranderd

.
Voorstel: een aantal mensen kunnen gezamenlijk een dossier opstellen rond dit thema: interviews, acties, kleinere stukken voor DWM.

Inhoudelijke oriëntatie: concept “werkbereidheid” van vreemdelingen, concept “Vermoeden van fraude”, hoge werklast personeelsleden OCMW, OCMW wordt “eerste vannet”  voor Oost-Europeanen, niet het “laatste vangnet”

Artikelideeën

– Interview met Bea Cantillon

– Interview met Annemarie Baetsle

– Debat Tegenspraak bij ABVV (dringend gezocht! Reporter!)

– Daniël: artikel vanuit perspectief van iem. die hier aankomt

– Uitleggen artikel 19

– Vakbonden

– Interview Geert Versnick (voorzitter OCMW) (lange termijn)

• Lege Portemonnees

“Lege Portemonnees” is een groep tegen sociale uitsluiting, tegen werkloosheid en voor samenlevingsopbouw in Gent.
Daniël zal hier een artikel over schrijven.
Achtergrond: de problemen in de Dampoortwijken. Weinig urbanisatie. Kraken Spitaalpoortstraat.

• Precaire puzzel Brugse Poort
18 maart voorstellen charter 15u, Lijn 3

• Trapkracht

Nieuwe initiatief in Gent om aandacht te krijgen voor de fietser d.m.v. een maandelijkse critical mass.

15 mensen kwamen bijeen voor de stichtingsvergadering.

Thema’s: Ruimte voor de fiets in Gent, met de nadruk op het “mobiliseren” van allochtonen: fiets inclusief maken; Verkeersveiligheid.

Fietserscomité
Elke eerste woensdag van de maand om 18u33 komen de fietsers samen aan het Zuid. Van daar rijden ze naar de Brugse Poort.
Er komt een fietskeuken (mobiele fietsreparatie) in Gent. Op 22 april ontvangst van fietskeuken in de Brugse Poort bij de Vieze Gasten.

Probleemstraten: Phoenixstraat, Bevrijdingslaan, Drongense Steenweg.

Antwoord: Reclaim the streets als dialoog (d.m.v. slogans en pamfletten).

Sara schrijft eerste artikel.
 

• Bespreking berichtgeving DWM 249 dagen geen regering

Te positief meestappen in het verhaal dat het “rebelse karakter van Gent” benadrukt. DWM kan hier het verschil maken! Eerst een analyse maken binnen de Gentse situatie. Geen vrijblijvend verslag. Geen forum voor mensen als Carl Devos, die in de gewone media al erg veel ruimte krijgen. Wat vindt bijvoorbeeld de NGA van het initiatief?

Ook hadden er meer verslaggevers moeten zijn. Daarmee komen we op het volgende punt

• Organisatie van berichtgeving van grote evenementen

Vraag: Hoe organiseren we ons voor de grote evenementen.

Voorlopig gebeurt dat via Facebook. Is dat voldoende?

* Manifestaties binnenkort

– ABVV staking, 4 maart, St. Pietersplein

Inhoudelijk: de grote kranten (Johan Raskin) zeggen dat er geen steun is: Is dat waar?
Interview met KAJ?

– Betoging Blockbuster, KAJ, 5 maart

– Anti-NSV betoging, 10 maart
 

take down
the paywall
steun ons nu!