De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verslag klimaatactiekamp Brugge
Socio-ecologische transitie, #klimaatactiekamp #brugge #global-warming -

Verslag klimaatactiekamp Brugge

donderdag 12 september 2013 13:49
Spread the love

Thema: ‘Transitie naar een duurzame samenleving’

Van woensdag 24 juli tot dinsdag 30 juli vond in Brugge het vijfde klimaatactiekamp plaats. Dit jaar een week lang op een groene weide in Assebroek die onderdeel is van een groter natuurgebied waarvan een deel bedreigd is door verkavelingsplannen. Naast de vele workshops, debatten en actievoorbereiding, konden de klimaatbewuste jongeren genieten van lekkere veganistische maaltijden en een kampvuur ‘s avonds. Hieronder wordt een chronologische en inhoudelijke impressie van het kamp gegeven, waarbij echter niet alle workshops vermeld konden worden.

Opzetten van het kamp

Op dinsdag en woensdagvoormiddag werden tenten opgezet, tafels en banken aangevoerd, een bar en composttoiletten getimmerd en een watertoevoerleiding gelegd. Het klimaatactiekamp met dit jaar als thema ‘Transitie naar een duurzame samenleving’kon beginnen.

Woensdag 24 juli

Woensdagnamiddag vond een inleidende fietstocht door Brugge plaats, met verschillende stopplaatsen waar een toepasselijke uitleg werd gegeven. Woensdagavond werd een workshop gegeven over de toenemende dosissen straling waaraan we worden blootgesteld door draadloos telefoon- en internetgebruik, het wetenschappelijk onderzoek daarrond, de meestal weinig strenge wetgeving rond het beperken van het aantal stralingsmasten in steden en het feit dat in Scandinavië treinen rondrijden met verplicht stralingsvrije wagons. Ook werd het verband gelegd tussen de massale bijensterfte en de spectaculaire toename van draadloos telefoon- en internetgebruik de laatste 5 jaar.

Donderdag

Donderdag begon Wiebe Eeckman van Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid met een uiteenzetting over de band tussen geld en arbeid, onteigeningen de laatste 1000 jaar en het belang van sociale rechtvaardigheid. Hieropvolgend gaf Isabelle Van Brabant van Globalize Solidarity inzicht in het functioneren van Cuba sinds 1959, met onder andere de opkomst van de stadslandbouw een aantal decennia terug (www.cubanismo.net).

Steven Vromman

Donderdagnamiddag kwam Steven Vromman (de Low Impact Man) zijn nieuwe voordracht voorstellen, met daarin hetvolgende:

(1) We moeten stoppen met over crisis te praten, wat we nu meemaken is het einde van een tijdperk.

(2) Onze materiële welvaart is de laatste 150 jaar exponentieel gestegen tot vandaag, maar een duurzame transitie is slechts mogelijk als we ons met wat minder materiële welvaart tevreden stellen.

(3) Onder druk van het landschap raakt het regime intern verdeeld, terwijl de onderstroom (de niche) aan het groeien is. Dit proces duurt zo’n 20-30 jaar en leidt tot een nieuw regime. De overgang naar een nieuw regime zal onder meer een verschuiving omvatten van globalisatie naar lokalisatie, van competitie naar coöperatie, van kwantiteit naar kwaliteit, …

COP-19

Koen Verbrugge van climatejustice.eu kwam het hebben over het belang om toch opnieuw in actie te komen tijdens de volgende internationale klimaatonderhandelingen in Warschau: COP-19 (de negentiende “Conference of the Parties” georganiseerd door de Verenigde Naties, van 11 tot 22 november). Op zaterdag 16 november wordt een mars georganiseerd in Warschau, met als slogans “Rechtvaardige transitie en waardig werk” en “Verander het systeem niet het klimaat!”

“Het is tijd om te tonen dat de sociale, klimaat- en syndicale bewegingen gelijke grond kunnen vinden in hun oproep naar een rechtvaardige wereld. Geen groene economie met verdere exploitatie en steeds toenemende ongelijkheid. We willen een verandering van het systeem, een breuk met het verleden, een transitie naar een maatschappij die sociaal rechtvaardig én ecologisch duurzaam is. Echte veranderingen in de maatschappij komen er pas als burgers hun ongenoegen uiten, op straat komen en verandering eisen.”

Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid legt met steun van de Belgische klimaatcoalitie een trein Brussel-Warschau in:

Vertrek: vrijdagnamiddag 15 november

Zaterdag: mars in Warschau

Zondagvoormiddag: vrije tijd in Warschau

Terugkomst in Brussel: maandag 18 november om 6u30

De trein kan enkel doorgaan bij minstens 500 ingeschreven kandidaten tegen eind september. Meer informatie en inschrijven trein: www.climatejustice.eu

Vrijdag

De volgende morgen op het klimaatactiekamp stonden energievraagstukken centraal, met onder andere kernenergie en steenkoolgas. In de namiddag stelde Vredesactie zijn wapenlobby campagne voor die in september van start gaat. Op hetzelfde moment gaf Johan Deblaere in Workshop-tent 2 een gedegen presentatie over biologische en duurzame landbouw.

Zaterdag

De volgende dag stond landbouw centraal, met Ole Deschaut die zijn CSA (community supported agriculture) – project in Oostende uiteenzette. In de namiddag werden 3 workshops samengevoegd tot één langere sessie, die doorging onder de namiddagzon naast de eerste workshop-tent. Gastsprekers waren Steven Desanghere van Field Liberation Movement, Maaike Raaijmakers van Aseed en Louis De Bruyn van de Werkgroep Eigen Zaadteelt. Hierna volgden tegelijkertijd een workshop over composttoiletten bouwen en een over de voedingswaarde en heilzame mogelijkheden voor mens en tuin van een reeks doodgewone wilde planten zoals Duizendblad, Brandnetel, Paardenbloem, Weegbree, Kaasjeskruid, Heermoes, …

Alliantie D19-20

Diezelfde avond nog kwam iemand spreken over de alliantie D19-20. Boeren, Brusselse vakbonden, verschillende sociale en burgerbewegingen (Oxfam, Climaxi, Constituente.be, Euro-actiecomitis) en burgers hebben besloten om de krachten te bundelen en te mobiliseren tijdens de Europese top van 19 en 20 december in Brussel. Actiepunten zijn de Europese strategie om de winsten van een kleine minderheid te behouden of te vergroten, het ondemocratische vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten en de uitdunning van het Europese boerenbestand ten voordele van de agro-industrie. Houd allen 19 december vrij in uw agenda en bewijs mee dat we samen kunnen opkomen voor onze rechten. Help mee aan het slagen van deze eerste gezamenlijke actie, die een het begin moet zijn van meer georganiseerde acties op nationaal en later ook op Europees niveau. Zie www.d19-20.be.

Onweer

Deze avondsessie van Alliantie D19-20 werd beëindigd met het tweede hevige en langdurige onweer dat het kamp trof en bepaalde delen ervan definitief onder water zette. Terwijl een paar uur later de bliksems wegtrokken, werd het kampvuur weer vol op gang getrokken. De avonden aan het kampvuur werden gekleurd met live djembé muziek en gedichten die deelnemers voordroegen.

Zondag

De volgende morgen kwam het programma erg laat op gang, met onder meer een workshop over Sea Shepherd. Terwijl in de namiddag Labo vzw een vorming gaf in “theater van de onderdrukten”, voerde een groep deelnemers actie aan de Refuge (Sint-Andries) om klimaat- en andere vluchtelingen een hart onder de riem te steken. Zo werd de link gelegd tussen ecologische vernietiging en de inhumane manier waarop overheden met vluchtelingen omgaan. ‘s Avonds vond er een workshop plaats over frontvorming.

Maandag

De volgende dag op het klimaatactiekamp stond in het teken van ontspanning, lichaam en geest, met onder meer yoga, helend schrijven en een workshop over het bereiken van totale gezondheid door middel van gezonde voeding, superfoods, meta-biologische kennis, boerenwijsheid … Tussendoor werd de actie voor de volgende dag voorbereid, ondersteund door Vredesactie vzw. En ‘s avonds kwam Alma De Walsche van MO* magazine nog spreken over internationale onderhandelingen en klimaat.

Dinsdag 30 juli: actiedag

De laatste dag werd actie gevoerd op de markt van Brugge met als thema: Brugge klimaatneutraal? Met een groepje die sambamuziek speelde kon de aandacht op de markt getrokken worden. Vier maal werd er van de Burg naar de markt gestapt en daar een toespraak gegeven terwijl de deelnemers gingen neerliggen. De vier toespraken vormden een mooi geheel, bereikten bij de derde en de vierde een hoogtepunt en hadden impact op de toehoorders. Mensen werden wakkergeschud en aangespoord om zelf na te denken, bewuster te leven, actie te ondernemen en de handen in elkaar te slaan.

In de nacht van dinsdag op woensdag werd nog een aanvullende actie uitgevoerd op een toegangsweg naar de haven van Zeebrugge. De haven van Zeebrugge heeft namelijk uitbreidingsplannen. We kunnen echter niet ongebreideld blijven groeien. Transitie naar een duurzame samenleving begint aan de haven. Alles ondergeschikt maken aan internationale handel en groei schaadt het klimaat en leidt tot het overschrijden van de limieten van de draagkracht van de aarde. Bovendien zouden de verschillende bedrijven die de kaaien beheren een uitbreiding van de haven reeds kunnen vermijden door onderling beter samen te werken.

http://vimeo.com/72267504

take down
the paywall
steun ons nu!