De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Veroordeling Joke Kaviaar voor opruiing/Woorden bestraft/Misdaden Ned Vluchtelingenbeulen beloond
Joke Kaviaar, Vluchtelingen, Mensenrechten -

Veroordeling Joke Kaviaar voor opruiing/Woorden bestraft/Misdaden Ned Vluchtelingenbeulen beloond

donderdag 24 januari 2013 19:46
Spread the love

 VEROORDELING JOKE KAVIAAR VOOR OPRUIING/WOORDEN STRAFBAAR/MISDADEN NEDERLANDSE VLUCHTELINGENBEULEN BELOOND   http://www.astridessed.nl/veroordeling-joke-kaviaar-voor-opruiingwoorden-strafbaarmisdaden-vluchtelingenbeulen-beloond/ www.astridessed.nl     ””Ik was er bij toen het vonnis werd voor gelezen. Belangrijkste voor mij is dat mevrouw Kaviaar zich na dat vonnis was voorgelezen zich uiterlijk ongebroken toonde en strijdlustig. Wie doet dat haar na ? Mevrouw Kaviaar prominent Nederlands mensenrechten activiste is een voorbeeld voor allen vind ik. Laat niet door gebrek aan belangstelling gevestigde media de indruk ontstaan dat mevrouw Kaviaar alleen staat. Ik zei zo dat iedereen het kon horen in de rechtzaal WAAR IS MIJN FAKKEL en herhaal dat nog maar eens hier. De fakkel was erg aanwezig in het vonnis dat werd voorgelezen. Kent u de uitdrukking FIETS TERUG ? Een uitdrukking die oudere Nederlanders die w.o. 2 nog hebben meegemaakt zullen herkennen. Ik zie WAAR IS MIJN FAKKEL als soortgelijk. U zal mij regelmatig WAAR IS MIJN FAKKEL horen roepen als de macht aanwezig is.Het proces tegen mevrouw Kaviaar een politiek proces ongetwijfeld met grote gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting en activisme in kader No Border en in ander kader. De mobiliserende werking van beslissing van Justitie ? We zullen het zien.” BEZOEKER, AANWEZIG BIJ HET VONNIS VAN JOKE KAVIAAR, DINSDAG 22 JANUARI ANNO DOMINI 2013 Geachte Redactie en lezers, Nu is dan het vonnis geveld in de ”opruiiingszaak” [1] tegen de Nederlandse schrijfster, dichteres en politieke activiste, Joke Kaviaarwaaraan ik reeds eerder aandacht heb besteed [2]     Dit op grond van vier door haar geschreven teksten [3] tegen het Nederlandse asielbeleidWoorden dusWoorden tegen een asielbeleid, dat inhumaan [4] is en in tegenstelling tot Kaviaar’s woorden,daadwerkelijk slachtoffers heeft gemaakt en nog maakt Vonnis luidt: 4 maanden gevangenisstraf, wat twee maanden minder is dan de eis van de Officier vanJustitie [5] Opvallend aan deze zaak is de veroordeling op grond van een politieke stellingname,DIE GERICHT IS TEGEN DE OFFICIELE STAATSPOLITIEK [Vreemdelingenbeleid]Minstens even opvallend is, dat het hele vonnis en de rechtszaak  zowel door Pers als Politiek praktisch is doodgezwegenVreemd is dit niet in de geschiedenis van ”politieke dissidenten” Hetzij wordt hen allerlei in de toekomst te bedrijven onbewezen ”terroristische oogmerken” toegeschreven [6], hetzijwordt hun bestaan, politieke motieven en idealen doodgezwegenOm een aantal ongetwijfeld nog te onthullen redenen [niet mijn streven hier] is in geval van Joke Kaviaar, voor het laatste gekozen Toch zijn de gevolgen groot, omdat met dit rechtbankvonnis meer is gedaan dan aan bandenleggen van de vrije meningsuiting tegen het Staatsvreemdelingenbeleid, maar in feite een signaal isuitgezonden naar ieder individu cq organisatie, die zich in fellere dan gebruikelijke toonwil uitlaten tegen het asielbeleid en de vernietigende gevolgen daarvan voor vluchtelingen en migranten Maar wat ook de intentie van de doodzwijgers of opleggers van deze draconische straf vanwege een paar woorden,de waarheid en de strijd tegen het onrecht is niet te onderdrukken en intensifeert zich juist, zoals men heeft kunnen zien aan de solidariteit met de Tentenkamp vluchtelingen aan de Notweg [Amsterdam Osdor] en Koekamp [Den Haag] De problematiek van uitgeprocedeerde vluchtelingen, die zonder enige voorziening of dak boven hun hoofd op straat werden enworden gezet in een land, dat zich ”beschaafd” noemt, is niet onzichtbaar meer [7] Met dank aan Joke Kaviaar en al die honderden en duizenden, die bereid waren en zijn, daarvoor offers te brengen!   ”OPRUIENDE” WOORDEN VERSUS STAATSMISDAAD De Officier van Justitie heeft in het requisitoir, naar aanleiding van de ”opruiende” teksten van Joke Kaviaar een aantalmalen opgemerkt, ”dat zij er niet aan moest denken” wat er zou gebeuren, wanneer de woorden van Kaviaarook zouden zijn ”uitgevoerd” Daarvoor citeer ik enkele van die ”gevaarlijke” woorden ”“Wie gaat er mee om de kantoren van de IND te bestormen en leeg te trekken, de archieven en computers te overgieten met benzine en door vuur te vernietigen?”” [8] ” ”Duyvendak wil het niet weten en Roemersma heeft zich terug getrokken in Venezuela. De eerste neem ik het kwalijk, de tweede niet. Hoe dan ook: tijd voor een nieuwe generatie om op te staan en de fakkel van Rara over te nemen!” [9]  ”Het zal alles niet legaal zijn, maar ach. Er is wel meer niet legaal. Voor sommigen is de illegale actie een keuze. Voor anderen het illegaal verblijf een opgelegd feit.” [10]  ”“Dan komen ze maar naar mij toe!” zei hij. Goed plan voor de verandering. Het wordt tijd dat we die uitnodiging aannemen, maar dan niet om te praten. Er valt namelijk niet te praten over de manier waarop mensen moeten worden gechanteerd, gecontroleerd, geïntimideerd, opgesloten en gedeporteerd. Er valt niet te praten met mensen die wetten en regels maken om marteling en moord de schijn van legitimiteit te geven, om hen te helpen de maskers op te houden. Wie gaat er mee op visite bij Leers?”'[11] WOORDEN, WOORDEN…….. Volgens de Officier van Justitie klinkt dat alles nogal vervaarlijk, maar niet wordt erbij gevoegd, dat dit, net als bij eerderezaken van dissidenten tegen de Staat [12] slechts bij woorden is geblevenNiets van dit alles is in daden omgezet, maar, zo zegt de OVJ [en de rechtbank in het vonnis], dat hoeft strict genomenvolgens de Wet ook niet, het eventueel [ook weer de interpretatie van Wet en OVJ] ”voornemen” is al voldoende Het bittere echter is, dat het bij de uitvoerders van het Vreemdelingenbeleid, de Staat, NIET BIJ WOORDEN, MAARBIJ DADEN BLIJFT! STAAT/DADEN/DADEN/DADEN  VUUR!KAMBIZ ROUSTAYI Joke Kaviaar noemt in een van haar ”opruiende” geschriften het in brand steken van een IND GEBOUW!Welnu, een gebouw is geen mensEn nog afgezien van wat iedereen daarvan vindt: Op woensdag 6 april 2011 steekt de uitgeprocedeerde Iraanse asielzoeker Kambiz Roustayi zichzelfin brand op de Dam, omdat hij dreigt te worden uitgezet naar een situatie, waar gerede kans op folteringdreigt [13]Verboden volgens artikel 3, Anti Folterverdrag, een Verdrag, waarvan Nederland zich alleen op papieriets aantrektDe man overlijdt aan zijn verwondingenMinister Leers noemt het voorval tragisch, maar acht zich niet verantwoordelijk  De heer Roustayi is niet de enigeZo is er een lijst van slachtoffers van het asielbeleid [14] Een ander bitter voorbeeld: Politieke dissident Alexandr Dolmatov wordt dood in zijn cel aangetroffen [15]Officiele lezing luidt ”zelfmoord”Zijn asielverzoek was afgewezen en hij zat in vreemdelingendetentie, volgens zijn advocaatten onrechte, omdat hij tegen zijn afwijzing in beroep was gegaanMaar hoe dan ook, angst voor vervolging in het bepaald nietmensenrechtenlievende Rusland heeft hem het leven gekost  Een ander slachtoffer van het asielbeleid, aan wie minder aandacht is besteed [vandaar dat ik dat doe] is de49 jarige Servier Zivko Kosanovic , een belangrijke getuige van het Joegoslavie TribunaalHij deed een asielaanvraag, die werd afgewezen en werd in 2009 op klaarlichte dag in zijn woonplaatsSid doodgeschoten Volgens de IND was er sprake van een ”zorgvuldige procedure”Wel erkende deze organisatie, dat de man bedreigd werd, maar dat dat om ”gewone criminaliteit” ging…… [16] Een laatste, duidelijk voorbeeld van ”politieke vervolging” dat ik hier wil noemen is dat van de Afghaanse vluchteling Nezam Azimi,DIE IN 2006 ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN mINISTER vERDONK WERD UITGEZET EN IN SEPTEMBER 2010 WERD GEDOOD DOOR DE TALIBAN [17] WOORDEN VERSUS DADEN De rij  van misdaden aan hen, die werden gedwongen te vluchten voor oorlogen/vervolging/armoed, is lang Zij worden onderworpen aan uitputtende procedures en, als zij dan uiteindelijkworden afgewezen, belanden zij in vreemdelingendetentie behandelen, zonder een strafbaar feit te hebben gepleegdWaarbij ook nogeens de behandeling slechter en schrijnender is dan in een ”reguliere” gevangenis [18] En tegen die misstanden ageert Joke Kaviaar, MET WOORDENVOOR DIE WOORDEN is zij veroordeeld, terwijl de Nederlands/Europese misdaad,die ”asielbeleid” heet, ongestraft doorgaat!  EPILOOG Joke Kaviaar en al die andere strijders voor een menswaardig bestaan voor iedereen, politieke of economischevluchteling verdienen waardering en erkenningGeen vervolging of veroordelingNu wordt ook ”illegaal verblijf” in Nederland ”strafbaar” gesteld Waarvoor?Voor het recht, vrij van vervolging, honger en in menselijke waardigheid te leven? NEEN!De enigen, die hier strafbaar zijn en veroordeeld zouden moeten worden zijn diegenen, die de basisprincipes van menselijkheid en Beschaving schendenEn die uitvoerders en co van het asielbeleid worden treffend genoemd in het Slotwoord [tijdens de rechtszaak] van Joke Kaviaar, ELK WOORD EEN VONK [19] Passend lijkt het mij dan ook, daarmee te eindigen ”U kunt mij laten opsluiten, maar zal mij niet het zwijgen opleggen, niet de gedachte aan vrijheid voor mijzelf en anderen, die verbonden zijn met elkaar, aan banden leggen. U kunt mij opsluiten en daarmee anderen willen waarschuwen. Maar wij laten ons niet intimideren. U kunt mijn website offline laten halen, dan komen er velen voor in de plaats. U vindt dat u het recht heeft over mij te oordelen en u kunt het vonnis uit laten voeren…

Laat het duidelijk zijn dat ik, dat wij, die deze aanklachten, die ik zojuist heb laten horen, uitspreken en verspreiden, ook in staat zijn om conclusies te verbinden aan deze aanklachten. Noemt u dat opruiing, dan kan ik daar alleen maar trots op zijn. Het betekent dat mijn woorden zijn gehoord en doel hebben getroffen, en dat is wel het minste dat ik wil bereiken.”

DE STRIJD TEGEN HET ONRECHT GAAT DOOR!!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

http://www.ekudos.nl/artikel/378591/veroordeling_joke_kaviaar_voor_opruiiingde_wereld_op_zijn_kop

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!