De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Veroordeelt Amerikaanse publieke opinie George Zimmerman wél?
Moord, Trayvon martin, George Zimmerman, Raciale kwestie -

Veroordeelt Amerikaanse publieke opinie George Zimmerman wél?

maandag 15 juli 2013 21:17
Spread the love

De Amerikaanse burgerwacht George Zimmerman is vrijgesproken in de zaak-Trayvon Martin. Zimmerman schoot de 17-jarige zwarte jongen vorig jaar dood, maar werd schuldig bevonden aan moord noch doodslag. De VS zijn in de ban van racistische motieven, burgerrechten en wettige zelfverdediging. Het gerecht en de Amerikanen, twee verdicten.

Terwijl in onze contreien het weekend van de “quatorze juillet” als vanouds chauvinistisch-Frans werd beleefd, viel in de VS een belangrijk verdict. Het hof in Florida sprak George Zimmerman vrij van van zowel moord als doodslag op de door hem doodgeschoten Trayvon Martin. De jury, bestaande uit zes blanke vrouwen, had aan drie weken van getuigenissen genoeg om het standpunt van de openbare aanklager naast zich neer te leggen.

Die was immers de mening toegedaan dat Zimmerman Martin doelbewust achtervolgd had. Zimmerman zou Trayvon Martin, die een sweatshirt met kap droeg, meteen als een crimineel hebben bestempeld en de vechtpartij met dodelijke afloop hebben uitgelokt. 

De vrijgesproken Zimmerman verzekerde het hof dan weer dat het om een zelfverdedigingsschot ging. De tiener zou hem eerst op de grond hebben geslagen en nadien Zimmermans hoofd meermaals op de stoep hebben gesmakt. De jury heeft met haar uitspraak erkend dat George Zimmermans schot gerechtvaardigd was en hij uit angst voor fysiek gevaar of dood handelde.

Toegegeven, het is verleidelijk de feiten als volgt samen te vatten: Sanford, Florida. Zesentwintig februari vorig jaar. De 17-jarige Trayvon Martin heeft een zakje Skittles-snoepgoed bij zich, de achterdochtige burgerwacht George Zimmerman een 9mm-handvuurwapen. De burgerwacht vindt de zwarte jongeman er maar verdacht uitzien, belt naar de politie, achtervolgt hem en schiet hem neer in de schermutseling die erop volgt.

Enkele elementen deden dit ogenschijnlijke fait divers echter in een rumoerig maatschappelijk debat uitmonden. Vooreerst was Trayvon Martin in tegenstelling tot zijn vrijgesproken belager ongewapend. Daarnaast deed George Zimmerman van begin af aan een beroep op een controversiële zelfverdedigingswet van de staat Florida met de klinkende naam “Stand Your Ground”. Bovendien werd Zimmerman aanvankelijk niet eens gearresteerd, maar in april vorig jaar vrijgelaten voor een borgsom van 150.000 dollar. Die borgtocht werd in juni van datzelfde jaar ingetrokken.

De hele affaire is daarenboven raciaal gekleurd. “Racial profiling” heet het beestje: toen Zimmerman – zelf overigens van Latijns-Amerikaanse origine – tijdens het telefoongesprek met de politie zei dat “zij er altijd mee wegkomen”, dan had hij zich vooraf al een idee gevormd van wie hij met “zij” bedoelt. “Zij” dient dan begrepen te worden als een groep mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving. Een samenleving waarin het de gewoonte is om het uiterlijk als toetssteen te gebruiken om vooraf reeds te bepalen of iemand al dan niet een misdadiger is.

President Barack Obama maakte mijns inziens trouwens ook een vreemde hersenkronkel. Kort na Trayvor Martins dood klonk het nog dat indien Obama een zoon had gehad die “vast op Martin zou lijken”. Eenmaal het verdict gevallen was, sloeg dat ingrijpende medeleven helaas snel weer om in een oproep tot kalmte en berusting.

take down
the paywall
steun ons nu!