De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verontwaarding en negeren van problemen, gaat ons dat echt vooruit helpen?

Verontwaarding en negeren van problemen, gaat ons dat echt vooruit helpen?

donderdag 8 november 2012 22:23
Spread the love

weigeren om de juiste vragen te stellen …
Dat is de manier waarop gereageerd wordt op elk economisch onheil.
Starten we met de vraag : willen we alles zetten op een maximum aan werkgelenheid en activiteit? Indien het antwoord ja is, dan impliceert het dat we investeringen moeten aantrekken, aanmoedigen en hier zo duurzaam als mogelijk houden.
Nochtans lijken mij de reacties op sluitingen, grote ontslagrondes en faillisementen telkens weer van het tegengestelde te overtuigen.
De eerste is verontwaardiging :”het is een schande, het is ongehoord, het is totaal onetisch …”; ik aanvaard deze reactie van de arbeider die het over zich heen krijgt. Als deze reactie komt van politieke tenoren of leiders van de werknemersvertegenwoordiging aanvaard ik ze niet. Uw en onze leiders die hun verontwaarding uitschreeuwen zijn ofwel incompetent in dat geval ofwel gewoon tergend cynisch. Incompetent want ze hebben jarenlang geweigerd het probleem van gebrek aan concurrentiekracht en aantrekkelijkheid van ons land voor investeerders in te schatten; tergend cynisch want bij elk “accident” vergroot hun vergaarbak van slachtoffers waarop ze teren.
In plaats van zich op te maken voor de volgende golf van “solidaire verontwaardiging” zouden we ook de juiste vragen kunnen stellen :
– waarom zijn we niet aantrekkelijk genoeg voor investeerders om hier in te zetten op ondernemingen of integendeel hun investeringen terug trekken?
– wat kunnen we wel doen als klein land om ervoor te zorgen dat er geïnvesteerd wordt en dat de investeerders hier maximaal blijven in steeds nieuwe projecten geloven?
Denken we echt dat :
– met het schofferen van investeerders hier nieuwe gaan aantrekken?
– het blijven ontkennen dat we echt geen goed klimaat hebben voor investeerders : te hoge loonkosten, te dure energie, te machtige vakbonden die investeerders wegjagen???

Als we echt meer jobs willen, meer investeringen daarvoor aantrekken, de jeugd een toekomst geven dan gaan we eerlijke antwoorden moeten geven en minder roepen en tieren

take down
the paywall
steun ons nu!