De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verontwaardigd over de houding van Europa ten opzichte van vluchtelingen en migranten? Vijf tips als solidair antwoord
Opinie - Orbit vzw

Verontwaardigd over de houding van Europa ten opzichte van vluchtelingen en migranten? Vijf tips als solidair antwoord

De situatie van migranten en vluchtelingen aan de Grieks-Turkse grens beroert ons allemaal. Het is een humanitaire ramp, naast zo vele andere, die het gevolg is van ongelijkheid en gebrek aan dialoog. Veel mensen reageren diep verontwaardigd op de houding van Europa en het uitblijven van een aanpak om mensen in nood structureel te helpen. Om deze collectieve verontwaardiging om te zetten in actie delen we vijf concrete tips voor burgers, organisaties en overheden, opdat #iedereenaanboord is.

woensdag 11 maart 2020 20:15
Spread the love

1. Laat je stem horen. Europa schendt mensenrechten. Acties en petities zoals die van WeMove.EU roept Europese en Belgische beleidsmakers op tot meer solidariteit en tot het naleven van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Conventie van Genève.

2. Vermijd water- en oorlogstaal als je spreekt over migratie, dat werkt ontmenselijking in de hand. Spreek niet in termen als  ‘migratiestromen’ en ‘frontlijnstaten’. Suggesties over correct en constructief taalgebruik lees je in ons lexicon .

3. Toon je solidariteit met migranten, vluchtelingen en asielzoekers door je als vrijwilliger in te zetten bij een opvanginitiatief of vrijwilligersgroep in je buurt. Je kan je aanmelden bij Fedasil, bij een lokale buddywerking of aansluiten bij een bestaand vrijwilligersinitiatief via Gastvrij Netwerk, Welzijnsschakels of ‘Woning gezocht, buren gevonden’.

4. Asielzoekers die in België aankomen hebben recht op opvang. Doordat de federale overheid het opvangnetwerk te snel afbouwde, is er een nijpend tekort aan plaatsen en er  staan opnieuw mensen op straat. Ook voor relocatie van asielzoekers uit Griekenland zijn extra plaatsen nodig. Elke gemeente heeft de mogelijkheid om een lokaal opvanginitiatief (LOI) te starten of uit te breiden. Contacteer je burgemeester en bevoegde schepen(en) hierover.

5. Help erkende vluchtelingen met hun zoektocht naar huisvesting. Wie in België erkend wordt als vluchteling, hier internationale bescherming krijgt of hervestigd wordt, moet zelf op zoek naar een woning. Je kan je aansluiten bij een bestaand burgerinitiatief, zelf een initiatief oprichten of investeren in sociaal woonpatrimonium om hen te (onder)steunen. Meer info via woninggezocht.be

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!