De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verontschuldigen voor gemediatiseerde karikaturen?

vrijdag 2 april 2010 11:52
Spread the love

In het Radio 1 programma de Ochtend stelt Liesbeth van Impe dat gematigde moslims zich maar moeten verontschuldigen voor het incident tussen Barnard en een paar extremisten. Niet reageren zou  misschien wel instemming kunnen betekenen vulde de presentator aan.

Impe begreep het maar niet dat er niet gereageerd werd. Ze moeten toch wel kwaad zijn, die gematigde moslims.

Hallo mevrouw Van Impe, waarom moeten wij ons telkens verontschuldigen voor de karikaturen en marginalen die jullie opblazen? En wanneer hebben de gematigde katholieke Vlamingen zich dan geëxcuseerd voor de anti-abortusbetoging of de uitspraken van hun aartsbisschop over homo’s of over de uitspraken van de paus. Die uitspraken gaan toch ook in tegen de fundamentele waarden van onze westerse samenleving.

Ja, we zijn heel kwaad op mediamakers zoals u die graag vuurtjes stoken en idiote marginalen liever een forum geeft dan de genuanceerde stemmen uit de gemeenschap.  Het is toch sappig hé, zo’n verhaal. ‘Radicale extremisten tegen de vrije mening’. Eindelijk stof om de pagina’s te vullen. En het verkoopt. Ach ja de mensen zijn BHV beu, geef ze wat bebaarde mannen en een idiote zionist. Laten we lekker inspelen op de angsten van de mensen.

Deze week stonden de kranten ook al vol over de wet op een boerkaverbod. Alhoewel ik in mijn leven nog nooit een boerka in België heb gezien en zelfs niet in Marokko. Er staan zoveel andere belangrijke dossiers te wachten. Maar neen, ze hebben tijd om een boerkawet te stemmen. En nu dit.

Verschillende politici roepen dat de waarden van de rechtstaat aangetast zijn. Welke politici hebben gereageerd toen Luc Vervaet het zwijgen is opgelegd door een beroepsverbod. Heeft iemand gereageerd na de inval bij de Koerdische ROJ-TV en inbeslagname van al hun zendmateriaal terwijl de TV volgens de politie helemaal niet geviseerd werd. Heeft een politicus gereageerd toen de vrouw van Imam Touil geschorst werd door Kind en Gezin wegens bepaalde uitspraken van haar man. En welke haan heeft er gekraaid als linkse studenten extreemrechtse debatten verstoren?

Mohammed Chakar (Federatie Marokkaanse Verenigingen) werd in het programma ook gebeld om toch maar die gematigde moslim te horen. En er werd verschillende malen gepolst of hij zich wel degelijk distantieerde van deze mensen. En waarom ze toch niets uit zijn hoek daarover horen. Chakar: “Natuurlijk, en mevrouw u bent al de vierde die belt vandaag…”. Dat kan wel tellen als reactie. En hij voegde er aan toe dat de media de dingen tot hun ware proporties moeten herleiden. Inderdaad.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!