De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vernieuwend model voor betaalbaar wonen in Brussel

Vernieuwend model voor betaalbaar wonen in Brussel

woensdag 26 mei 2010 18:34
Spread the love

Onder het toeziend oog van Albert en Paola aan de muur van de parochiezaal van Anderlecht, hebben vandaag 16 verenigingen, actief op het vlak van huisvesting en burgerparticipatie, een charter ondertekend. Daarin engageren ze zich om samen te werken aan de oprichting van een organisatie geïnspireerd door de Community Land Trusts. Dit idee komt overgewaaid uit de Verenigde Staten.

Hoe werkt het?
Community Land Trusts zijn organisaties die gebouwen beheren en ontwikkelen die bestemd zijn om te verhuren of verkopen aan gezinnen met een laag inkomen. Door de eigendom van de grond te scheiden van die van het gebouw kunnen zij betaalbare woningen op de markt brengen voor gezinnen die geen toegang hebben tot de private woningmarkt. Beslist een gezin na verloop van tijd haar woning terug te verkopen, dan zal het de Trust zijn die deze woning terugkoopt, aan de marktprijs, met afhouding van 75 % van de meerwaarde bij verkoop. Dit geld zal dan gebruikt worden om de woning opnieuw betaalbaar te maken voor een volgend gezin met laag inkomen. Bovendien beheert de Trust deze gebouwen op een zeer participatieve manier, door zowel bewoners, omwonenden en openbare besturen te betrekken in het bestuursorgaan van de organisatie. Dankzij deze formule bieden de Community Land Trusts tegelijk een antwoord op de wooncrisis, een vernieuwend model voor het democratisch beheer van een buurt, en een nieuwe visie op het recht op de stad voor iedereen. Dit model biedt een grote meerwaarde voor de bewoners en voor de gemeenschap. Zij combineert de voordelen van sociale koopwoningen met die van sociale huurwoningen, en de meerwaarde die door de grond wordt gegenereerd wordt bij verkoop rechtvaardig verdeeld tussen de individuele eigenaar en de gemeenschap.

Eerste Community Land Trust van Europa
De ondertekening van het charter vandaag in Brussel zal de oprichting van een eerste Trust op het Europese vasteland mogelijk te maken. Dit evenement vond plaats inde Verheydenstraat in Anderlecht. In dit gebouw, nu nog eigendom van de Parochiale Werken, zouden wel eens de eerst Community Land Trust woningen van Brussel kunnen gerealiseerd worden. Momenteel wordt het gebouw weinig gebruikt, en het is aan renovatie toe.
Jan Claes, pastoor van Kuregem en als deken ook voorzitter van de parochiale werken, lichtte toe waarom zij deze stap wilden zetten: “Het gebouw is ingehuldigd in 1963. Op het gedenkbord in de gang staat dat het dankzij de parochiale solidariteit is kunnen opgericht worden. De situatie van vandaag is niet meer dezelfde als die van vijftig jaar geleden, maar wij willen dat dit gebouw een bestemming krijgt die in de geest ligt van wat de buurtbewoners, die er indertijd voor gezorgd hebben dat de zaal kon gebouwd worden, voor ogen hadden. Daarbij stonden solidariteit en een duidelijke keuze voor de zwaksten voorop. Het idee van de Community Land Trust beantwoordt daar volledig aan.”

De aanwezige verenigingen waren: ? L’Espoir, de bewonersvereniging van een woonproject in de Finstraat in Molenbeek ? Samenlevingsopbouw Brussel, opbouwwerkvereniging die onder andere actief is rond het basisrecht op wonen. ? Renovassistance, organisatie die woningen renoveert om ze daarna een sociale bestemming te geven ? Buurthuis Bonnevie, actief rond wonen in woonomgeving in Molenbeek ? Periferia, vereninging die burgerparticipatie bevordert ? Ciré, vluchtelingenorganisatie ? Baita, sociaal verhuurkantoor ? Livingstones, cooperatieve voor de productie van woningen ? Convivence/Samenleven, actief rond wonen in het centrum van Brussel ? Bral, Brusselse Raad voor het Leefmilieu ? BBRoW, Brusselse Bond voor het Recht op Wonen ? Casablanco, sociaal economiebedrijf actief in de bouw ? Credal, cooperatieve voor alternatieve financiering ? Logement pour Tous, Sociaal Verhuurkantoor ? Fedais, Federatie van de Brusselse Sociale Verhuurkantoren – Habitat et Humanisme, stichting voor de bouw van betaalbare woningen – Au Quai, collectief woonproject in Molenbeek – Solidarités Nouvelles, verdedigers van het recht op wonen in Wallonië

take down
the paywall
steun ons nu!