De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verliezen cannabisgebruikers echt een vijfde van hun langetermijngeheugen?

Verliezen cannabisgebruikers echt een vijfde van hun langetermijngeheugen?

vrijdag 13 maart 2015 10:39
Spread the love
Volgens een studie die gepubliceerd werd op 12 maart in het wetenschappelijk en peer-reviewed tijdschrift Hippocampus ziet het brein van jongeren, die op jonge leeftijd minstens 3 jaar dagelijks cannabis rookten, er anders uit dan jongeren zonder verleden van cannabismisbruik.Ook zouden ze slechter scoren op lange-termijngeheugentesten.

De studie werd uitgevoerd op 97 al dan niet schizofrene mensen die op 16-17 jarige leeftijd dagelijks cannabis rookten en dit ten minste drie jaar lang en een controlegroep die bestond uit gezonde en schizofrene vrijwilligers zonder verleden van cannabisgebruik.

Volgens de onderzoekers misbruikten de personen uit het onderzoek die cannabis gebruikten in het verleden geen andere drugs.

De vraag is natuurlijk: wanneer gebruik je een drugs en wanneer ben je die aan het misbruiken? Misbruik je sigaretten en alcohol wanneer je dagelijks rookt en dagelijks of enkel in het weekend drinkt? Misbruik je cannabis wanneer je dagelijks rookt? En hoe kunnen we er zeker van zijn dat de verandering van de hersenen veroorzaakt wordt door cannabis en niet door bijvoorbeeld medicatie, alcohol of sigaretten?

Hoofdauteur van de studie Matthew Smith, assistent professor in de psychiatrie- en gedragswetenschappen erkent ook dat het nog te vroeg is om een sluitend oordeel te vellen: “Omdat de studieresultaten slechts één punt bestuderen is longitudinaal onderzoek (follow up study) nodig om er zeker van te kunnen zijn dat cannabis verantwoordelijk is voor de geobserveerde verschillen in de hersenen en de verslechtering van het geheugen.”

Bron: http://www.northwestern.edu/newscenter/stories/2015/03/teen-cannabis-users-have-poor-long-term-memory-in-adulthood.html

take down
the paywall
steun ons nu!