De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verliest Leuvense moskee Al Ihsaan erkenning?

Verliest Leuvense moskee Al Ihsaan erkenning?

dinsdag 6 augustus 2019 01:03
Spread the love

Verliest Leuvense moskee Al Ihsaan erkenning?

De aankondiging op vrijdag 26 juli door Vlaams minister-president Liesbeth Homans dat ze de procedure opstart voor intrekking van de erkenning van de Leuvense moskee Al Ihsaan komt voor velen als een complete verrassing. De moskee is al sinds 1976 actief in Leuven en kan bogen op uitstekende relaties met de lokale overheid en veiligheidsdiensten. Op hun website profileert de moskee zich als “sociaal, open en maatschappelijk” wat door velen ook als dusdanig ervaren wordt. In de mail die Homans vrijdag rond 9 uur naar het Leuvens stadsbestuur stuurde wijst de minister op ‘vertrouwelijke informatie’ die ze ontving waaruit blijkt dat de hulpimam, die eind 2017 in opspraak kwam met uitspraken dat het toelaatbaar is dat mannen vrouwen ‘een lichte tik’ geven, na zijn schorsing door de Moslimexecutieve sinds december 2008 terug actief is in de moskee. “Tevens wordt de moskee gelinkt aan onderwijsactiviteiten van een salafistische vereniging die mogelijk een risico vormt op de verspreiding van extremisme”, aldus Homans.

Het jammere is dat Homans op geen enkel manier bewijzen of argumenten aanvoert voor haar stelling. Nadat er kritiek kwam op de vrouwonvriendelijke uitspraken van de hulpimam verwijderde Al Ihsaan eind 2017 de bewuste tekst van de toespraak onmiddellijk van de website. De Moslimexecutieve schorste de man kort daarna. Dit wijst er toch op dat beide instanties dergelijke vrouwonvriendelijke uitspraken niet dulden. Wat de bewering over salafistische activiteiten betreft in de moskee moeten we het voorlopig doen met de formele ontkenning van deze beweging door het bestuur van de moskee, die het overigens ook zeer betreurt dat de Vlaamse regering hierover niet voorafgaandelijk contact opnam met haar. Ook het Leuvense stadsbestuur zegt geen weet te hebben van salafistische activiteiten in de moskee, maar zal eenmaal ze het dossier van Homans ontvangen heeft dit natuurlijk grondig bestuderen. Uit contacten die we hadden met Justitie blijkt het dossier “uiterst licht” te wegen.

De lokale afdeling van N-VA verspreidde reeds vrijdag om 9h48 een omstandig persbericht over de kwestie wat er op duidt dat zij vooraf door het kabinet-Homans gebriefd was. N-VA meldt hierin dat ‘salafisme een extreme en fundamentalistische vorm van islam is die door veiligheidsdiensten als een ernstige bedreiging aanzien wordt’. In een gesprek met ROB-tv stelde Lorin Parys ’s avonds “dat deze feiten kunnen leiden tot gebruik van geweld”. Waar haalt de partij het recht om een moskee die al drie decennia als zeer tolerant wordt ervaren plots publiek en zonder harde bewijzen neer te zetten als een potentiële bron van terrorisme? N-VA-Leuven viseert hierover ook telkens burgemeester Mohamed Ridouani persoonlijk. Zo stelt de partij zich vragen bij het feit dat Ridouani kennelijk niets wist van salafistische activiteiten en bij het waarom dat Carl Devlies (bevoegd voor erediensten) en niet Ridouani over dit dossier publiek het woord voert. Ondanks het feit dat Al Ihsaan zich publiek distancieerde van de vrouwonvriendelijke uitspraken van de hulpimam verwijt N-VA Ridouani ook dat Leuven de moskee nadien verder subsidieerde. Wie wordt in dit dossier eigenlijk geviseerd: Al Ihsaan of Ridouani? We kunnen ons niet herinneren dat ten tijde van de uitspraken van de hulpimam Louis Tobback op dergelijke manier aangepakt werd.
Luc Vanheerentals

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!