De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verkeersborden DeSavoyestraat Leuven,sinds 1 jaar foutief opgesteld

woensdag 26 mei 2021 07:56
Spread the love

 

 

Actualisering 3  augustus 2021:

Ik heb gezien dat de zone ‘verboden parkeren’ voor fietsen sinds 1 juni 2020 rond De Savoyestraat  opgeheven is (Vanderkelenstraat en Tiensestraat). Daarbij hebben de bevoegde diensten één van de dubbele borden weggehaald. Daardoor  staan de verkeersborden in  De Savoyestraat weer juist opgesteld.

Ondanks mijn tientallen mails naar bestuur Leuven hebben de borden ongeveer 13 maanden foutief opgesteld gestaan.

Ook heb ik nog steeds geen zinnige antwoorden op de inhoud van mijn klachten gekregen. Een rechtstaat onwaardig.

 

Blog van 26 mei 2021:

De burger verwacht te allen tijde een correcte en integere houding van bestuur Leuven.

Dergelijke fouten staan haaks op de waarden die de stad zegt en belooft uit te dragen.

Algemeen Directeur Geertrui Vanloo, Burgemeester Ridouani en Schepen van Mobiliteit David Dessers zijn woordvoeders van de nalatige verantwoordelijke van de dienst Mobiliteit .

Bestuur Leuven  toont  misprijzen voor het algemeen belang en voor de zwakke burger die ze beschouwen als een echte minderwaardige mens, ondanks de posters “Leuven zonder racisme”.     

                                                                                      Welcome to the Orwellian  new World     

Bestuur Leuven raadt de burgers aan om hun zintuigen en redeneringscapaciteiten niet te gebruiken.

De nieuwe echte werkelijkheid is digitaal, de versie en verklaringen van de  meesters van Leuven en hun woordvoerders.

                       LEUVEN,DICTATUUR VAN WOORDVOERDERS 

 

Sinds begin juni 2020 heb ik tientallen mails naar verschillende overheden, zonder resultaat.

De verschillende overheden hebben mijn klachten niet met aandacht  gelezen. Ook niet zorgvuldig behandeld, ze zijn niet ter plaatst gaan kijken en hebben ook geen onderzoek  gevoerd.

Wel algemene antwoorden van verschillende overheden gekregen waar ze schrijven dat ‘alles correct is”.

Nog steeds geen antwoord gekregen over de concrete inhoud van mijn klachten o.a. de verkeersborden in De Savoyestraat (dubbele borden /dubbele fout) en de fietsenparkings binnen  de zone ‘verboden parkeren’ voor fietsen sinds 1 juni 2020 in de Parijsstraat (HEMA),Vanderkelenstraat (Museum M) en bovenhoek met Diestsestraat…  Deze fietsenparkingen hebben geen blauwe parkeerbord  voor fietsen.

zie blogs hieronder (1)

-Sinds begin juni 2020 heb ik tientallen mails naar  meldingsdienst stad Leuven, GEEN ANTWOORDEN.

19/06/2020:

https://www.robtv.be/nieuws/onduidelijke-verkeerssituatie-voor-fietsers-in-parijsstraat-100364

                        Politie Leuven

-Verschillende mails naar hoofdcommissaris Nicolas Del Piero algemeen ,summier antwoorden gekregen, waarschijnlijk als woordvoerder van de verantwoordelijke van de nalatige dienst Mobiliteit.

Geen antwoorden op de inhoud van mijn concrete klachten 0.a. verkeersborden aan De Savoyestraat.

Wel schrijft hoofdcommissaris “onduidelijkheden worden meteen aan de dienst signalisatie van de stad gesignaleerd door de politie.”

Ondanks mijn uitvoerige mails is het niet gebeurd. Hoofdcommissaris Nicolas Del Piero  heeft schade aan het algemeen belang gegeven en de zwakke burger met misprijzen behandeld.  

                                 OMBUDSDIENST

-Op 11 september 2020 klacht bij ombudsdienst  ingediend (8) en half oktober een antwoord gekregen  gelijkaardig aan antwoord dat ik van hoofdcommissaris Nicolas Del Piero gekregen had.                     Geen antwoord op de inhoud van mijn klachten over de verkeersborden De Savoyestraat en verder  schrijft ze dat de situatie ‘wel wettelijk correct‘ is.

Ze schrijft wel dat er  permanente borden  staan ,’verboden parkeren’ voor fietsen (o.a De Savoyestraat… )  en sinds 1 juni 2020  (nieuwe) tijdelijke borden ‘verboden parkeren ‘ voor fietsen.

Maar ze trekt niet de juiste conclusies, namelijk dat De Savoyestraat  daardoor  is komen te staan binnen  een zone ‘verboden parkeren’ voor fietsen en dus moesten de borden bedekt worden en zeker niet nieuwe borden plaatsen.

Wat bewijst dat ze geen onderzoek gedaan heeft en niet ter plaatse is gaan kijken!!

                                                                                                                                                        VLAAMSE OVERHEID

-Begin oktober klacht ingediend bij Vlaamse overheid ,geen antwoord gekregen ondanks bevestiging van ontvangst en belofte om een antwoord te sturen.

 

-Begin november klacht ingediend bij klachtendienst Vlaamse Overheid ,geen  bevestiging van ontvangst en geen antwoord gekregen! Van een klachtendienst vind ik machtsmisbruik en misbruik van vertrouwen, een misdrijf.

                                  

                           PROVINCIE GOUVERNEUR

-Ondanks dat ik de Provincie Gouverneur niet gecontacteerd heb, waarschijnlijk wegens mijn klacht bij Vlaamse Ombudsman en Vlaamse minister van binnenlandse zaken  werd ik verrast met een brief van 6 januari 2021 waar hij als woordvoerder van  bestuur Leuven schrijft “Volgens het dossier dat het lokaal bestuur mij bezorgd ,heb u op 15 oktober 2020 een antwoord ontvangen van de stedelijke ombudsdienst.  Hierin wordt uitgebreid geantwoord op uw bemerkingen. Voor zover ik kan beoordelen werden uw klachten op een correcte wijze onderzocht …Ik onderneem dan ook geen verdere actie in dit dossier.”

Provincie Gouverneur  kent niets van verkeerssituatie/verkeersborden in centrum Leuven maar toch kiest hij om zijn machtige politieke vrienden te beschermen ten nadeel van het algemeen belang.

Antwoord op teleurstellende  brief Van Provincie Gouverneur

-Ik heb 2 uitvoerige mails naar Provincie Gouverneur  gestuurd waar ik klacht indien over het misbruik van vertrouwen  door Vlaamse Overheid.  Ze hebben mijn klachten niet beantwoordt ondanks hun brief met de belofte dat ze een antwoord gaan geven.(2)

Geen Antwoord van Provincie Gouverneur .

Hij toont misprijzen voor de zwakke burger dat hij beschouwt als een echte minderwaardige mens 

-Antwoord van Ombudsdienst Leuven  is pas aangekomen nadat ik al klacht bij Vlaamse Overheid ingediend had en nadat ik een bevestiging van ontvangst gekregen had waar Vlaamse Overheid me belooft een antwoord te geven.           

Ik heb daarna de Vlaamse Overheid ook geïnformeerd dat ik niet tevreden was met het antwoord van Leuvense ombudsdienst.

Het is toch de bevoegdheid van Vlaamse Overheid om klachten te behandelen als  de burger niet tevreden is met het antwoord  van de Ombudsdienst !

 

                                  VLAAMSE OMBUDSMAN

-Klacht ingediend bij Vlaamse ombudsman wel een antwoord gekregen als woordvoerder van hoofcommissaris Nicolas Del Piero!?

-Klacht ingediend bij Voorzitter Vlaamse Parlement ,ze heeft laten weten dat Vlaamse Ombudsman boven de wet staat, hij geniet van “diplomatische onschendbaarheid”(3)

                          ALGEMEEN DIRECTEUR  Stad Leuven

-Nog een mail gestuurd naar Algemeen Directeur Mevrouw Geertrui Vanloo waar ik uitvoerig mijn klachten herhaal en bevestigd heb.

Weer een respectloos antwoord op 20 januari 2021 gekregen waar ze niet antwoord op de concrete inhoud van mijn klachten maar gewoon de burger voor de gek houdt ,vernedert, met misprijzen behandeld omdat ze de zwakke burger beschouwt als een echte minderwaardige mens:                                                                                    “Er werd al meermaals ingegaan op uw vragen, die u langs diverse kanalen stelt, en de nodige antwoorden bezorgd.

Ik kan dan ook enkel nog maar eens, en voor een laatste maal, bevestigen dat de verkeersborden reglementair werden geplaatst en dat de controles op regelmatige basis plaatsvinden…

Ik verwijs ook naar de beslissing van 5 januari 2021 van de toezichthoudende overheid inzake uw klacht mbt de ombudsdienst en het opvolgen van uw vragen. De toezichthoudende overheid heeft geoordeeld dat er correct werd gehandeld

Wij sluiten dit dossier dan ook af en voeren hier geen verdere communicatie meer over.”(4)

Wat Algemeen Directeur verzwijgt is dat de beslissing van  Provincie Gouverneur is gebaseerd  op de verklaringen  van bestuur Leuven “Volgens het dossier dat het lokaal bestuur mij bezorgd…”

                                                  PING    PONG   

 Belangenvermenging  brengt schade aan het Algemeen belang                                                                                                                 In eerste instantie neemt de  Provincie gouverneur zijn beslissing als woordvoerder van Bestuur Leuven en daarna gebruikt  bestuur Leuven de beslissing van Provincie Gouverneur om hun gebrekkig en nalatig antwoord te staven.

Algemeen Directeur houdt de zwakke burger voor de gek en brengt schade aan het algemeen belang!

 

DIENST INTERNE CONTROLE POLITIE LEUVEN

-Op 17 januari 2021 heb ik nog een klacht bij Dienst Interne controle van Politie Leuven ingediend waar ik de Korpschef informeer dat de antwoorden van hoofdcommissaris Nicolas Del Piero niet volledig beantwoord op de concrete inhoud van mijn klachten en onwaarheden bevatten.

Geen antwoord gekregen

Korpschef politie Leuven brengt schade aan het Algemeen Belang en toont misprijzen voor de zwakke burger

hier een gedeelte van mijn mail:
“ik informeer ook dat sinds 1 juni 2020 de borden ‘verboden parkeren voor fietsen’ foutief opgesteld zijn in De savoyestraat , …
Sinds 1 juni 2020 staan in De Savoyestraat Leuven borden ‘verboden parkeren voor fietsen’ foutief opgesteld namelijk dubbel, begin- en einde-zone bord in elke paal.
In De savoyestraat stonden al vaste borden en als de zone ‘verboden parkeren voor fietsen’ werd uitgebreid dan moesten de bevoegde dienst gewoon de vaste borden bedekt hebben zoals begin Brusselsestraat (tegenover Belfius)…Ik heb mails naar bestuur en klachtendienst Leuven, Politie, Vlaamse overheid, klachtendienst Vlaamse overheid, Provincie Gouverneur, Vlaamse ombudsdienst en toch staan de borden al meer dan 7 maanden nog steeds foutief opgesteld…  “

                                   COMITE P

Klacht ingediend bij Comité P en een zeer misprijzend antwoord gekregen:

“Geachte heer,
Het Vast Comité P heeft in plenaire vergadering besloten uw klacht, voor passend gevolg, toe
te zenden aan de korpschef van de politiezone Leuven.
Indien u het gevolg wenst te kennen dat aan uw klacht werd voorbehouden, kan u zich
rechtstreeks richten tot deze politiedienst.
Hoogachtend,
Voor het Vast Comité P,
Namens Guy Cumps, Ondervoorzitter.
Isabelle LAMOT,
Coördinator N Klachtensectie”

Comité P toont misprijzen voor de zwakke burger die ze beschouwen als een echte minderwaardige mens.(5)

-Ik heb een nog een klacht mail naar voorzitter Kathleen Stinckens (voormalige politierechter van Leuven)(5) gestuurd en zeer onverwacht kreeg ik nog een respectloos antwoord vol leugens van ondervoorzitter Guy Camps gekregen.(6)

Ondervoorzitter Guy Camps antwoordt niet op de concrete inhoud van mijn klachten maar houdt de burger voor de gek, met misprijzen behandelen omdat hij de zwakke burger beschouwt als een echte minderwaardige mens.

Ik stel hierbij vast dat u de politie, de dienst mobiliteit van de Stad Leuven en de ombudsvrouw bestookt met mails. Steeds werd getracht hieraan het nodige gevolg te geven. Echter schept u hierin nooit genoeg en blijft  onophoudelijk verschillende diensten bestoken en betichten van partijdig optreden”.

Verkeersborden die voor onduidelijkheden zouden zorgen worden door de Politie aan de dienst signalisatie van Stad Leuven gemeld zodat hiertegen kan opgetreden worden

Aangezien u in uw schrijven geen nieuwe elementen
aanhaalt die van de aard zijn dat zij een heropening van een onderzoek rechtvaardigen, heeft het Vaste Comité P zich genoodzaakt gezien uw dossier definitief af te sluiten.”(6)
                                                                                                                                                                                                                                    Klacht tegen Comité P bij  Voorzitter van Kamer van
Volksvertegenwoordigers 
Ik heb in april 2021 een schriftelijke  klacht ingediend bij voorzitter van Kamer van Volksvertegenwoordigers ,geen antwoord gekregen! (7)
actualisering 7 november 2021:                                                        Klacht bij Eerste minister A. De Croo

 

Op 29 juli 2021 heb ik een mail naar eerste-Minister gestuurd en een standaard mail gekregen waar o.a.  hij schrijft dat als ik nood heb aan een gesprek naar Tele-Onthaal moet bellen!                                                                                                                                                                                                                  Hier antwoord:                                                                                                                                                            “Bedankt voor uw bericht.


We proberen u zo snel mogelijk een antwoord te bezorgen. Omwille van de vele vragen die we binnenkrijgen, kan dat even duren. Onze excuses hiervoor.

We moeten de maatregelen allemaal samen nog even aanhouden, om ieders veiligheid te kunnen garanderen. We weten echter ook dat deze situatie voor veel mensen zwaar begint door te wegen en raden daarom aan om over zorgen en bekommernissen te blijven praten, want samen staan we altijd sterker.
Heeft u nood aan een gesprek, dan kan u 24/7 en anoniem terecht bij Tele-Onthaal op het gratis nummer 106. Chatten kan via [//www.tele-onthaal.be]www.tele-onthaal.be.

Indien u een algemene vraag heeft over corona, kunt u steeds terecht op www.info-coronavirus.be of op de gratis infolijn 0800 14 689.
Met vriendelijke groeten,

Secretariaat Eerste minister “

-Ik wacht nog steeds op een antwoord op de inhoud van mijn klacht, namelijk een klacht tegen Comité P.                                                         Eerste minister A. De Croo beschouwt de zwakke burger  als een echte minderwaardige mens.

Zwakke Burger 
 gekwetst, afgebroken, bedrogen, bedreigd, verraden…                                                                                                                                                         Minderwaardige mens, machteloos,waardeloos, zwak, angstig, schuldig,
   Leven in een leugen, bedrog,
machtige mensen, Overheid die misprijzen tonen voor de zwakke burger die ze beschouwen als minderwaardige mensen,                        machtsmisbruik, misbruik van vertrouwen door kwaadaardige machtige mensen….
Alcohol en pillen nemen
om de pijn van de misprijzende ,kwaadaardige
 Machthebbers/overheden te verzachten,                                                                                                                                                            Psychopatische persoonlijkheidstrekken: Narcisme,gewetenloosheid,manipulerend,liegen…
ROBTV CENSUREERT                                                                                                                                                                                  Als journalist Laura Clays ,half juni 2020 is komen filmen in Brusselstraat en Parijstraat over de foutief opgesteld borden bij nieuwe zone ‘verboden parkeren voor fietsen’ vanaf begin juni 2020 ( tot begin augustus 2021) heeft ze me gezegd dat ik geen naam van straat mocht benoemen.                                                              Ik wilde De Savoyestraat benoemen waar de borden foutief opgesteld stonden namelijk dubbel. Door de fout en censuur van ROB.tv zijn ze ook medeplichtig dat de borden 13 maanden foutief opgesteld gebleven zijn.
Als vaste borden ‘verboden parkeren ‘ voor fietsen komen te staan binnen een grote zone met tijdelijke borden ‘verboden parkeren ‘voor fietsers dan moeten de vaste borden bedekt worden zoals de borden tegenover Belfius (grote markt) bedekt waren want het is dezelfde zone als de tijdelijke nieuwe borden aan het begin van de wandelstraat Brusselsestraat.
Daardoor stonden de dubbele borden(begin- en einde-zone borden in elke paal) in De Savoyestraat gedurende 13 maanden zeer foutief opgesteld!!!

1.https://www.dewereldmorgen.be/community/bestuur-en-politie-leuven-brengen-schade-aan-algemeen-belang/

2.https://www.dewereldmorgen.be/community/gouverneur-jan-sporen-toont-weinig-respect-voor-zwakke-burger/

3.www.dewereldmorgen.be/community/vlaamse-ombudsman-toont-misprijzen-voor-zwakke-burger/

4.www.dewereldmorgen.be/community/bestuurders-leuven-blind-of-kwaadaardig/

 

5.https://www.dewereldmorgen.be/community/comite-p-toont-weinig-respect-voor-algemeen-belang-en-zwakke-burger/

6.www.dewereldmorgen.be/community/comite-p-onbekwaam-of-kwaadaardig/

7.https://www.dewereldmorgen.be/community/belgie-toont-misprijzen-voor-zwakke-burger/

8.Wat is je klacht?
Sinds 8 juni heb ik ongeveer 10 meldingen gestuurd langs site stad leuven,
hier stuur ik een samenvatting van mijn klachten:
Sinds begin juni waarschijnlijk tot begin oktober is volgens borden verboden parkeren voor fietsen ganse wandelstraten centrum en langs Diestsestraat en bondgenotenlaan tot het station. (uitgezonderd oude markt en zijstraten, Standonckstraat,jodenstraat…);
-Daarbij staan dagelijks duizendtal fietsen geparkeerd in een zone dat volgens de borden verboden parkeren is voor fietsen.
Er is een grote verwarring in centrum voor Leuven en daarbij tegenstrijdig tegenover de verklaringen van bestuur dat ze fietsen vriendelijk zijn.

-Welke is de zin, bedoeling van tientallen verkeersborden te plaatsen ‘verboden parkeren voor fietsen’ als toch dagelijks duizendtal fietsen verboden geparkeerd staan?
-Ik ben van mening dat door de onbekwaamheid en nalatigheden van de bevoegde stadsdienst 95% van de fietsers weten nog steeds niet dat sinds begin juni verboden parkeren voor fietsers is in wandelstraten centrum en langs diestsestraat en Bondgenotenlaan tot het stationplein.
-Borden verboden parkeren voor fietsen staan ook verwarrend:
De einde/begin-zone borden ‘verboden parkeren voor fietsen’ staan aan de vesten , kant stadhuis en Acerta sociaal secretariaat ongeveer 1,2 km verder. Begin-en einde zone borden aan de vesten staan moeilijk zichtbaar want de meeste fietsers nemen de Bondgenotenlaan of Diestsestraat.
Ook een afstand van 1,2 km tussen begin-en einde zone ‘verboden parkeren voor fietsen’ (begin wandelstraat Brusselstraat tot Station) vind ik een te grote afstand. Ik ben van mening dat er herhalingsborden zou moeten komen aan de Bondgenotenlaan,Diestsestraat,Somerplein…

Veel tegenstrijdigheden/ tegenstrijdige borden:
–Ondanks dat volgens de tijdelijke borden sinds begin juni een zone ‘verboden parkeren is voor de fietsen’ er staan binnen de zone verschillende fietsenrekken met blauwe borden met de afbeelding van een fiets wat bewijst dat een wettelijke plaats is om fietsen te parkeren bv. aan de Vital Decosterstraat, Vanderkelenstraat (kant rechtbank) staan fietsenrekken met blauwe borden met de afbeelding van een fiets
Ook in Margarethaplein(naast kerk) staan ook fietsrekken met een blauwe bord, een wettelijke plaats om fietsen te parkeren, Ook Vanderkelenstraat, bovenkant van Diestsestraat staat een fietsparking met afbeelding van fietsen op de grond, ook alleen aan Museum M staan honderd verkeerde geparkeerd fietsen, ook aan Hema in Parijstraat…
Het zijn ernstige nalatigheden, fouten van de bevoegde dienst. De bevoegde dienst bedriegt te fietsers, schept verwarring en geeft tegenstrijdige info. Een rechtstaat onwaardig.
De blauwe borden wettelijke parkeren voor fietsen en zelfs de fietsrekken moet verwijderd worden en moet ook bijkomende signalisatie komen dat het verboden parkeren voor fietsen is of rood-witte linten rond de fietsrekken.
Ook winkel Leuven Leisure begin tiensestraat (kant centrum) heeft dagelijks rond 10 fietsen op straat, wat volgens de borden is verboden parkeren voor fietsen….
-De Savoyestraat :
Ondanks dat geen ‘tussenborden’ ‘verboden parkeren voor fietsen’ zijn tussen centrum en stationplein, staan in De Savoyestraat dubbele borden, vaste en tijdelijke borden aan de 4 palen,8 borden. Verkeersborden in Leuven gaan nog een toeristische attractie worden.

Normaal gezien, als verschillende straten dezelfde zones hebben, komen daartussen geen nieuwe begin en einde zone borden, bv. nu heeft de stad de vaste borden ‘verboden parkeren voor fietsen’ in de Grote markt tegenover Belfius bedekt want het is dezelfde zone als de nieuwe tijdelijke borden aan het begin van de wandelstraat Brusselsestraat.
Daardoor zijn de dubbele borden in De Savoyestraat niet nodig zelfs foutief… wat is er mis met dienst signalisatie en mobiliteit?

www.dewereldmorgen.be/community/leuvennieuwe-verwarrende-borden-verboden-parkeren-voor-fietsen/

www.dewereldmorgen.be/community/leuven-blijft-fietsers-en-burgers-bedriegen/

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!