De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verkeersboete bij meer dan 70 km/h op gewestwegen

Verkeersboete bij meer dan 70 km/h op gewestwegen

maandag 12 december 2016 12:39
Spread the love

De maximum toegestane snelheid bedraagt op onze gewestwegen 90 km/h buiten de bebouwde kom. Maar dit is in de praktijk eerder de uitzondering. Overal wordt de limiet beperkt tot 70 km/h. Ondertussen is er zelfs op de in totaal 8.000 kilometer gewestweg slechts 2.000 kilometer waar je 90 km/h mag rijden. Deze onduidelijkheid vergroot de kans op een verkeersboete. Daarom zal men vanaf 1 januari 2017 nog maar maximum 70 km/h mogen rijden buiten de bebouwde kom. 90 km/h zal enkel nog maar gelden op plaatsen waar de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt.

Zo’n 68 procent van de dodelijke ongevallen gebeurt buiten de bebouwde kom. Automobilisten houden zich blijkbaar binnen de bebouwde kom vrij goed aan hun snelheid. Maar eenmaal buiten de bebouwde drukken ze het gaspedaal nog vaak te hard in. Daarom lanceerde minister Weyts een sensibiliseringscampagne, om bestuurders op de hoogte te brengen van deze nieuwe maatregel, om zo de kans op een verkeersboete te verkleinen. Er komen spotjes op radio en TV, maar ook affiches op zo’n 400 plaatsen langs de weg. Buitenlandse automobilisten zullen worden geïnformeerd via buitenlandse transportfederaties en automobilistenorganisaties.

De nieuwe maatregel moet ook helpen om het oerwoud van verkeersborden in te perken. Door deze wildgroei wordt de verkeersituatie erg onduidelijk en neemt de kans op een verkeersboete bovendien aanzienlijk toe. Er verdwijnen ongeveer 30.000 verkeersborden, met als gevolg dat de weg leesbaarder wordt. Met minder borden en minder onduidelijkheid wil men inzetten op een veiliger verkeer.

take down
the paywall
steun ons nu!