De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verkeerd signaal naar wie?

Verkeerd signaal naar wie?

dinsdag 20 juli 2010 10:13
Spread the love

Hij heeft al meerdere malen uitgehaald naar het systeem van brugpensioen en doet dit ook nu weer naar de werksmekers van opel toe. Alexander De Croo heeft zijn stokpaardje gevonden :

Brugpensioen op 50 is een totaal verkeerd signaal

Zou hij dan oplossingen aanbieden? Concrete zaken die er voor zouden kunnen zorgen dat het ook anders kan.

Het begint al met te stellen dat hij eist dat dit dossier op de volgende ministerraad dient besproken te worden. Het is immers een belangrijke politieke beslissing.

Mij lijkt het eerder een belangrijke sociale beslissing.

Hij spreekt zich bovendien uit voor een groot deel van de bevolking door te stellen dat dit heel wat mensen tegen de borst stoot. Kom Alexander, de eerste keer dat jij vrijwillig met gewone mensen uit de straat gaat praten, die dag moet nog komen. Ingenomen als je bent betwijfel ik zelfs sterk dat die dag er uberhaupt ooit zal komen.

Bovendien verdenk ik hem ervan een bepaalde affectie te hebben voor Pietje want in een tekst van amper vijf paragraafjes schuwt hij de leugen niet.

Brugpensioen is niet langer betaalbaar. Een lachertje natuurlijk want mensen volledig op werkloosheid zetten kost de maatschappij veel meer. De werkstelers veel minder.

Maar oplossingen dus. Wat verder in zijn tekst pleit hij nog eens openlijk voor het uitdoven van het brugpensioen. Dit gekoppeld aan maatregelen die oudere werknemers meer kansen moeten geven op de arbeidsmarkt.

Maatregelen die oudere werknemers meer kansen geven op de arbeidsmarkt dat zijn maatregelen voor. Als je echter de inzet leest van meneer De Croo dan zijn het maatregelen tegen.

Oudere werknemers moeten goedkoper worden, dat is zijn geweldige voorstel.

Hij predikt solidariteit maar wil elke werksmeker van Opel wel aan zijn, of haar, lot overlaten. Momenteel zijn er nog geen alternatieven Pietje! Als zes procent van die mensen terug kunnen worden geactiveerd zal het veel zijn!

De oplossing, Pietje, dat is dat werkstelers zomaar geen mensen meer kunnen ontslaan. Dat ontslag duurder wordt en zodoende mensen beter beschermd worden.

De oplossing moet bestaan uit nieuwe jobs. Veel nieuwe jobs. Maar voor Pietje moeten die allemaal komen uit de privé. Diezelfde privé dat nu al die mensen dumpt.

Want daar gaat Pietje een zoveelste keer uit de bocht. Hij stelt dat wij de mensen van Opel dumpen. Voor alle duidelijkheid : GM dumpt die mensen en de Vlaamse regering heeft er absoluut niets aan gedaan om alternatieve oplossingen te bieden.

Maar dat op zich is dan ook niet makkelijk als er keer om keer met valse en leugenachtige munitie wordt geschoten.

Het is dus in ieder geval een zoveelste verkeerd signaal naar de burger.Het is wel een leuk en positief signaal naar zij die mensen met veel plezier ontslaan!

http://www.alexanderdecroo.be/nieuws/p/detail/brugpensioen-op-50-is-totaal-verkeerd-signaal

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!