De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verenigde Staten van Amerika wrede en genadeloze agressor

donderdag 31 juli 2014 12:55
Spread the love

De psychopathische meester van slaven ziet de gerechtigde eis voor vrijheid, rechtvaardigheid en een menswaardig loon van de slaven/zwakkeren, als een bedreiging, als  expansionisme, als terrorisme.

De machtige rijke elite (banken, multinationals, olie, wapens, oorlogseconomie) die sinds honderd jaar Amerika regeert (achter de marionetten presidenten) beschouwt de zwakkere volkeren van de wereld als minderwaardig, als  echte Untermenschen, als prooien voor de roofzuchtige “vrije” uitbuiting.

Ze zijn kwaadaardig, wreed, genadeloos en ziekelijk hebzuchtig. De doelstelling (wereldheerschappij voor maximale uitbuiting) heiligt alle onwettelijke middelen.

Ik vind het totaal afschuwelijk dat de Europese Unie de trouwe, volgzame bondgenoot is van de wrede genadeloze wereldoverheerser.

De Europese Unie maakt zich daardoor mede schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.

De wrede imperialistische V.S., koloniaal Europa en de NAVO zijn expansionistisch, zijn de agressors, een grote bedreiging en gevaar voor de vrede en veiligheid in de rest van de wereld. Ze voeren agressieoorlogen met terreurbombardementen en massavernietigingswapens tegen zwakkere landen, procommunistische- en moslimlanden voor economische, militaire, politieke winst. Ze dringen met geweld hun eigen belang op ten nadele van de belangen van de zwakkeren, bedreigen hun nationale veiligheid en schenden hun territoriale soevereiniteit.  De psychopathische meester van slaven vindt dat de slaven het eigen belang van de meester moeten koesteren

Wanneer zal de Europese Unie zorgen dat er een wereld rechtstaat komt?

 Afschaffing van het Vetorecht in de Veiligheidsraad van de VN

Het belangrijkste om Vrede, Veiligheid en Rechtvaardigheid in de wereld te kunnen verwezenlijken is de afschaffing van het vetorecht van de 5 wereldmachten in de Veiligheidraad van de VN. Alle resoluties moeten door de Algemene Vergadering genomen worden in absolute democratie één land/één stem.

De zetel van de VN moet ook uit New York, uit het land van de wrede massamoordenaar, verhuizen naar een land dat vreedzaam is, geen agressieoorlogen voert en het internationale recht respecteert

Zolang de 5 machtige landen een vetorecht hebben, bestaat er geen wereldrechtstaat en leven wij in een werelddictatuur waar de wet van de sterkste heerst.(1)

Afschaffing van de misdadige koloniale internationale rechtbank van Den Haag.

Oprichten van een nieuwe internationale rechtbank die op een onpartijdige wijze het internationale recht toepast en die ten dienste staat van een democratische VN.

Het Internationale Recht  moet op iedereen toepast worden en niet meer zoals nu op de zwakkeren, afrikanen en gekoloniseerden.

De internationale Rechtbank moet ook verhuizen naar een vreedzaam land dat geen koloniaal verleden heeft en het minst agressieoorlogen gevoerd heeft.

Nederland heeft een genocidair koloniaal verleden en blijft nog steeds ongestraft.(2)

Nederland heeft zelfs na de eigen bevrijding van de Duitse bezetting na de tweede wereldoorlog en de nederlaag van Japan op een gewelddadige wijze opnieuw de koloniale bezetting van Indonesië opgeëist.

De Algemene vergadering van de VN of de nieuwe democratische Veiligheidsraad (met minimum 30 leden) moet de volgende resoluties uitspreken:

*Totaal verbod op agressieoorlogen zonder een resolutie van de VN.

Misbruiken en bedrieglijk uitbreiden van een resolutie (zoals in Libië) moet streng gesanctioneerd  worden en de daders moeten vervolgd worden door de nieuwe onpartijdige   internationale rechtbank.

De meeste agressieoorlogen van de V.S. en de NAVO werden gevoerd zonder een resolutie, zoals Joegoslavië /Servië, Irak(1991), Afghanistan (vanaf 2001), Irak (2003-2012).

*Een onmiddellijke wereldwijde no-fly zone instellen voor vliegtuigen met agressieve bedoelingen, vooral deze van de Verenigde Staten van Amerika, Groot-Brittannië, Frankrijk, de NAVO, Israel. Het gebruik van drones en buitengerechtelijke moorden moeten streng bestraft worden door de nieuwe onpartijdige rechtbank.

*Terreurbombardementen tegen weerloze bevolkingsgroepen en militair zwakke landen zonder luchtafweer moeten verboden worden en als oorlogsmisdaden verklaard worden. Want deze terreurbombardementen tegen weerloze volkeren en landen komen neer op het uitroeien van “Untermenschen” ,uitroeien van mensen als insecten of ongedierte.

* Een ‘nucleaire wapens’ vrije wereld, waarin alle landen hun nucleaire wapens moeten ontmantelen.

*De terugtrekking van de legers van de Verenigde Staten van Amerika, Europese Unie, NAVO en Israel uit moslim en gekoloniseerde landen.

*De oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en terroristische misdrijven, de ongeveer 135 agressieoorlogen van de Verenigde Staten van Amerika tegen de weerlozen volkeren van de wereld, vervolgen.(3)

*De duivelse atoombomaanvallen op burgerdoelwitten, de steden Hiroshima en Nagasaki vervolgen. Dit zijn de grootste terroristische misdrijven in de geschiedenis, met ongeveer 1 miljoen slachtoffers, als men de mensen die later gestorven zijn ten gevolge van nucleaire straling meetelt. De VS blijft nog steeds ongestraft.(4)

* De V.S. vervolgen voor de agressieoorlogen (tussen 1961-1975)  tegen het weerloze volk van het procommunistisch Vietnam, Laos, Cambodja, voor de duivelse bombardementen met massavernietigingswapens, splinterbommen die tienduizenden kogeltjes afwerpen op dorpen om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Vervolgen voor de terreurbombardementen met chemische wapens, napalm (Agent Orange), voor de tapijtbombardementen met B52 bommenwerpers met de bijnaam “BUFF:Big Ugly Fat Fucker” (elk bombardement dat 1km breedte en 3 km lengte bestreek). Vietnam en Laos (vallei der kruiken) (1961-1975) zijn de meest bombardeerde landen ter wereld. Ze werden meer gebombardeerd dan Duistland en Japan samen gedurende de tweede wereldoorlog.(5).

Ze werden om de 8 minuten gebombardeerd met als gevolg een genocide van 6 miljoen weerloze burgers. Door de Napalm, zoals recenter in Fallujah (Irak) met verarmd uranium bommen, werden veel baby’s met misvormingen geboren. Honderdduizenden mensen lijden  heden nog steeds onder de verschrikkelijke misvormingen door de duivelse barbaarse Amerikaanse bombardementen.

* Koloniaal Israel vervolgen voor oorlogsmisdaden, etnische zuiveringen en terroristische misdrijven sinds 1947 tegenover het zwakkere volk van Palestina, de oorspronkelijke eigenaars van het land, de huizen en de gronden. (6)

*Er moet een uitvoerige en duidelijke definitie voor ‘terroristische misdrijven’ komen die moet toegepast worden op alle betrokken partijen. De V.S. en Israel gebruiken een Nazi-achtige definitie “elke aanval van een zwakkere ander is terrorisme, elke aanval van de V.S. en Israel is een succesvolle militaire aanval, zelfs als duizenden burgers sterven.

Geen mens is een terrorist maar mensen, organisaties, groeperingen en staten (V.S., NAVO, Israel) kunnen terroristische misdrijven plegen als ze burgerdoelwitten bestoken, burgers aanvallen en verwonden of uitmoorden. Vernietiging van infrastructuur, fabrieken, waterzuiveringstations,  elektriciteitcentrales, ziekenhuizen, schuilkelders, gebedsruimten, aanvallen tegen journalisten en mediagebouwen, ambassades, regeringsgebouwen en privé woningen van regeringsleiders, zijn terroristische misdrijven.

De aanslag op het vliegdekschip de USS Cole in Aden (Jemen) was wel een militair doelwit.

*De V.S. vervolgen wegens excessief gebruik van vuurkracht, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid gedurende de Golfoorlog  in 1991 in Irak.. Vervolgen wegens een aanslag (13 februari 1991) op een schuilkelder voor de burgerbevolking in Al-Amariyah  Bagdad (1.400 burgers gedood), wegens luchtbombardementen met Napalm tegenover een zich terugtrekkende colonne met 2000 tanks met witte vlaggen voor capitulatie met ongeveer 150000 doden als gevolg. Hetzelfde gebeurde ook met vluchtende burgers in auto’s waarbij ongeveer 100000 mensen gedood werden. De Golfoorlog was in feite geen oorlog maar een massaslachting, gewoon “shooting sitting ducks” door de Amerikaanse luchtmacht, gewoon “Untermenschen” uitroeien.(7)

Daarna zijn nog een half miljoen kinderen en 250.000 volwassenen gestorven wegens ontbreken van medicijnen en medische zorg door de wrede en genadeloze economische boycot vanaf 1991 tot aan de nieuw agressieoorlog van 2003.

*De V.S. en de NAVO vervolgen wegens aanvallen op journalisten, mediagebouwen, zoals in Servië, Afghanistan, Irak, Libië en ook aanslagen op ziekenhuizen, een internationale trein en een vluchtelingenkonvooi (Servië),  aanslagen op privé-woningen van regeringsleiders zoals die van Milosevic, Kadhaffi, Sadam Hussein.

* De V.S. vervolgen wegens overtreding van het internationale humanitaire recht, omdat ze mensen ontvoeren, in geheime gevangenissen steken, in illegale gevangenissen in bezet gebied (Bahia de Guantanamo), omdat ze de gevangenen martelen en op een mensonterende manier behandelen. Omdat ze de rechten van de Conventie van Genève onthouden aan de gevangenen, moeten ze ook streng gestraft worden.  Dat het leger van de V.S. en CIA door talloze mensenrechtenorganisaties werden beschuldigd van systematische grove folterpraktijken kan de Europese Unie niet deren.

*Er moet een internationaal onafhankelijk onderzoek gevoerd worden naar de daders van de aanvallen van 11 september 2001 op de Verenigde Staten Van Amerika.

De versie van de overheid is vol tegenstrijdigheden en daarom wekt ze meer vragen op dan antwoorden  De V.S. hebben sommige bewijzen en films van bewakingscamera’s verdoezeld wat ik zie als een schuldbekentenis.

Het was een enorme commando-operatie met een militaire precisie die alleen een militaire grote macht kon uitvoeren.

Volgens de materiële bewijzen en getuigen heeft er geen passagiersvliegtuig het Pentagon geraakt maar waarschijnlijk een raket of een drone-achtig toestel. Ondanks camera’s in een benzine station tegenover het Pentagon, heeft de V.S. nog geen film vrijgegeven van de aanslag op het Pentagon.(8)

De meest plausibele uitleg is dat de vliegtuigen werden gekaapt en bestuurd door een computer.

Sommige van de vermeende en vermoedelijke daders waren bekend en beschermd door de V.S. als inlichtingenofficieren van Saoedi-Arabië. Ze hebben vlieglessen gevolgd op Amerikaanse luchtmacht bases, waarschijnlijk in opdracht van de CIA. Ze werden gewoon gebruikt/misbruikt door het brein achter de aanslagen om de moslims te kunnen beschuldigen.

De aanslagen van 9/11 werden overmatig gebruikt als reden/excuus voor genocidaire agressieoorlogen tegen moslimlanden, terreurbombardementen op Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen, Libië… met als gevolg een genocide van 3 miljoen moslims.

De Europese politieke leiders en de NAVO hebben de versie van de V.S. klakkeloos gevolgd   zonder na te checken of de versie en de beschuldigingen kloppen met de feiten op het terrein en daardoor hebben ze zich ook schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide van moslims.

*Vervolgen van de V.S. en de NAVO wegens het voeren van wrede genadeloze agressieoorlogen tegen moslimlanden wegens valse en bedrieglijke redenen.

Excessief gebruik van macht tegen een zwakke tegenpartij zonder luchtafweer, zoals terreurbombardementen tegen de Taliban (sinds 2001) en  “schock and awe” in Irak (2003-2012) zijn oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. Door het gebruik van massavernietigingswapens zoals  Daisy-cutters/clusterbommen, beschieten met Witte Fosfor (1300 graden), zware bommen met verarmd uranium, hebben ze een paar miljoen weerloze moslims “uitgeschakeld”.  Honderdduizend baby’s werden geboren met misvorming en blijven vreselijk gehandicapt voor de rest van hun leven, en volwassenen werden ziek en stierven later door de radioactieve straling.

Dit excessief gebruik van macht tegen zwakke militaire landen is geen oorlog maar een massaslachting en genocide.

De wrede kwaadaardige V.S., met de steun van de NAVO, geven zich de duivelse macht om duizenden kilometers ver verwijderd mensen van een ander geloof in hun eigen geboorteland, in hun familiehuizen, in hun moestuinen, als ongedierte, als Untermenschen “uit te schakelen”.

* Verplichten tot de stopzetting van de illegale bezetting van de Westelijke Jordaanoever en Oost Jeruzalem en verplichten tot de terugtrekking van Israel achter de grenzen van voor de oorlog van 1967.

Israel verplichten de VN resoluties na te leven.

Israel is het land dat het meest de resoluties van de Veiligheidsraad van de VN in de wind geslagen heeft.

*Stichten van een veilige, onafhankelijke, soevereine Palestijnse Staat met duidelijke grenzen of dan de democratische één-staat optie, één burger/één stem, voor de bevolking van Palestina.

* De Verenigde Staten van Amerika  moet onmiddellijk een einde maken aan de onwettelijke bezetting van Bahia de Guantanamo (9) en van het eiland van Diego Garcia(10). Dit is een duidelijke overtreding van het internationaal recht en een duidelijke schending van de territoriale integriteit van Cuba en de eilandengroep Diego Garcia.

* De VN moeten een  referendum in Okinawa organiseren zodat de inwoners beslissingsmacht hebben over het vertrek of de verlenging van het verblijf van de Amerikaanse militaire troepen op hun eiland. (11)

* Een referendum organiseren op Hawaï. Hawaï werd op een bedrieglijke en onrechtmachtige manier geannexeerd. De VN zou een onderzoek moeten voeren om de mogelijke schadevergoeding aan de inheemse bevolking te bepalen.(12)

* Afschaffing van de kolonialistische “vrije markt”.

Vrije markt is diefstal met geweld. De militair machtige landen hebben de vrijheid om de rest van de wereld te plunderen en uit te buiten. De misdadige roofzuchtige “vrije” uitbuiting  moet afgeschaft/omgevormd worden zodat ieder mens, elk land een proportioneel stuk krijgt van de wereld rijkdom. (13)

Zolang dit niet gebeurt, moeten de werelduitbuiters, koloniaal Europa en de imperialistische V.S. een leefloon van 250 euro per maand betalen aan de verpauperde en uitgebuite bevolking van het zuiden.

* Het vervolgen van de genociden, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid (verminkingen, slavernij, mensenhandel) van Koloniaal Europa: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, Spanje, België, Portugal, Italië en Duitsland .

Koloniaal Europa draagt een onmetelijke historische schuld tegenover de inheemse volkeren van de Amerika’s, Afrika en Azië. Koloniaal Europa heeft een genocide van ongeveer 100 miljoen mensen gepleegd, ongeveer 80% van de inheemse bevolking van Amerika en 25% van de inheemse bevolking van Afrika.

Koloniaal Europa bagatelliseert, ontkent of vergoelijkt nog steeds deze Holocaust van Afrikanen en Indianen wat aantoont dat ze nog steeds kolonialisten, negationisten en racisten in hun hoofd blijven.

Zolang ze hun verschrikkelijke misdrijven niet toegeven en verschijnen voor een internationale rechtbank blijven ze ziek in hun hart en geest, half blind en half mens.

Een mens die ziek is in zijn hart en geest heeft geen klare kijk op de waarheid en de werkelijkheid en dus blijft hij gedoemd om dezelfde oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid te plegen.

* Het vervolgen van Koloniaal Europa wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid gepleegd gedurende het gewelddadig onderdrukken van de gerechtvaardigde opstand van de gekoloniseerde volkeren voor vrijheid, mensenrechten en onafhankelijkheid, o.a. in Algerije, Vietnam, Angola, Mozambique, Kongo, India, Maleisië, Indonesië, de Filippijnen, Cuba …

Een duidelijke schending van het internationale recht en het principe van zelfbeschikking van de gekoloniseerde volkeren.

1. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/05/03/naar-een-rechtvaardiger-en-vredevollere-wereld

2. Edwald Vanvugt”(nieuw) Zwartboek van Nederland overzee:Wat ieder Nederlander moet weten”

3. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/03/25/wounded-knee-libya

4. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/09/02/hiroshima-een-misdaad-tegen-de-mensheid

5. Fred Branfman “Stemmen uit de Vlakten de Kruiken”

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/05/17/leven-en-sterven-onder-amerikaanse-bommen

6. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/16/israel-voert-terreurbombardementen-uit-op-gaza

7./ 8. Robin de Ruiter “George W.Bush en de mythe van al-Qaeda

Ramsey Clark”The fire this time.US war crimes in the gulf” blz.xxxix

9. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/09/26/free-guantanamo-illegale-gevangenis-in-bezet-gebied

10.http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/09/10/deportatie-van-de-inwoners-van-diego-garcia-door-de-britse-koloniale-overheerse

11.http://community.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2012/09/19/free-okinawa

12.http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/10/29/hawaii-bezet-door-de-amerikaanse-overheerser

13.http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/07/05/vrije-markt-diefstal-door-machtsmisbruik

John Pilger “The new rulers of the world”

Robert Dreyfuss”Devil’s Game.How the United States helped unleash fundamentalist islam”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!