De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verder In deze voortlopende reeks rond indignados/machtsmisbruik/behoorlijk bestuur.

Verder In deze voortlopende reeks rond indignados/machtsmisbruik/behoorlijk bestuur.

woensdag 1 juli 2015 23:29
Spread the love

Een van de ergerlijkste vormen van machtsmisbruik wordt uitgeoefend door de politiekorpsen in veel landen en ook in België.  Ik moet daarover geen feiten in herinnering brengen.  Mensen onthouden zoiets, met de vuist in de zak.  Toch “even” vermelden  : het recentste macaber voorval betreft een doodgemartelde Mitch Henriquez te Den Haag.  Door zes agenten.  R.I.P.

Ik wil hier vooral en nogmaals, mijn mening kwijt over oorzaken en remedies van dit onmenselijk machtsmisbruik.  Dat maar blijft duren !?  

Vooreerst : de selectie van korpsleden gebeurt totaal verkeerd.  De selectieprocedure zou vooral de graad van empathie moeten nagaan.  Bij enig nadenken is dat evident. Zeker voor dat  sociaal-moeilijk beroep.  Maar het gebeurt niet.  Ik vermoed dat, jammer genoeg, de mensen met macht hier de mosterd niet zullen komen halen.  Met het comité P had ik geen goede ervaringen.  Praat voor de vaak dan, Louis Marie ?  We zullen zien. 

Verder : er is binnen de korpsen en bij vele burgemeesters -als  hun baas – een verregaande mate van interne straffeloosheid ten opzichte van korpsleden.  Dat is eenvoudig waar te nemen.   Wat is de truc van de foor bij deze strafbare handelingen? Er wordt, inderdaad, nog steeds een omerta aangeprezen en opgelegd.  Solidariteit ( hoe diep kan men vallen ? ) wordt dat daar officieel genoemd.en in de missie-verklaring gezet.  Een agent zal niet getuigen tegen een ander korpslid.  De “meineden” zijn dan ook legio.  Enorm veel burgers zijn daar, zonder enig verhaal, slachtoffer van. In niet te onderschatten mate.

Als DAT geen machtsmisbruik is.

Zo bestaat het dat een man meeloopt ( in uitgekozen gevallen ) met andere agenten en zijn naam noch toont noch wil zeggen.  Juist door dat manneke werd ik zwaar afgetroefd. Voor de tweede keer in een jaar tijd.  Zes agenten – zie Den Haag -( o.a. een juriste agente) stonden rond die combi en getuigden later allen  vals.

Ik werd er kreupel door.

Begrijp je de indignados.  En we worden het met meer en meer.  Ten goede – geloof ik –  van de maatschappij, uiteindelijk.

PS : graag tips om geïnteresseerden te doen reageren..

Louis-Marie.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!