De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

imperialistische agressieoorlogen tegen moslimlanden voor olie

imperialistische agressieoorlogen tegen moslimlanden voor olie

woensdag 17 september 2014 20:59
Spread the love

 

De internationale gemeenschap moet een einde maken aan de (sinds 1991) misdadige, gruwelen, terreurbombardementen met massavernietigingswapens door de westerse overheersers (V.S. en NAVO) tegenover moslim landen en onderdrukte, benadeelde moslim bevolkingsgroepen. Alle partijen moeten rond de onderhandelingstafel gaan zitten en de met geweld opgedrongen koloniale grenzen, onrechtvaardigheden en misdaden tegenover deze zwakkere bevolkingsgroepen rechtzetten.                                           De internationale gemeenschap moet de politieke leiders van de V.S., de Europese Unie en de NAVO voor de internationale rechtbank van Den Haag brengen voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide tegenover moslimlanden en bepaalde bevolkingsgroepen.

Koerden grootste volk zonder eigen Staat                                      Koerden leven in delen van Turkije, Irak, Syrië en Iran. Ik ben van mening dat voor de vrede en stabiliteit van de regio  de Koerden een eigen Staat moeten krijgen.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/4888406/grootste-volk-zonder-eigen-staat-dit-zijn-de-koerden

Ik ben van mening dat, om een bepaalde stabiliteit in de regio te brengen en een einde te maken aan de genocide van moslims door westerse agressieoorlogen en sektarische burgeroorlogen, het nodig is ook om Irak en Syrië te verdelen in meer homogene Staten van Sunni’s en Shiite moslim’s.

De grenzen zijn sowieso kunstmatig en op een gewelddadige manier opgedrongen ten dienste van de uitbuitende belangen van de wrede koloniale overheersers, Groot-Brittannië en Frankrijk.

Winston Churchill heeft, als minister verantwoordelijk voor het Midden-Oosten, in 1921 een gedeelte van Koerdistan ingelijfd bij het Arabische Irak. Na het einde van de eerste wereldoorlog werd Irak door de Britten uit 3 verschillende Ottomaanse provincies samengeflanst.

Alleen vredesonderhandelingen kunnen een bepaalde stabiliteit en vrede in de regio brengen en een nieuwe genocide door de wrede, barbaarse christelijke legers vermijden.

Irak en Syrië zouden opgedeeld kunnen worden in 3 delen, een Sjiitisch, een Soennitisch en een Koerdisch deel. De Koerdische delen zou deel maken  van de nieuwe Staat ‘Koerdistan’.

Het Iraakse Soennitische deel zou samen met het Syrische  deel één staat vormen.                                                                                                     Syrië en Libanon vormden een provincie gedurende Ottomaanse rijk.

Groot-Syrië – Wikipedia

 

Illegale agressieoorlogen tegen Irak

De V.S. en Groot-Brittannië hebben Irak vernietigd door de oorlog sinds januari 1991 gevolgd door een no- fly zone met regelmatig bombardementen en moordende economische sancties met als gevolg half-miljoen kinderen dood!

Vervolgens  de agressieoorlog vanaf 2003 met terreurbombardementen met massavernietigingswapens met als gevolg 3 miljoen Irakezen dood.

De Amerikaanse beleidsmakers zijn net zo gefixeerd op de eenheid van Irak als ze eerder gefixeerd waren op het doen uiteenvallen van de Sovjet-Unie en Joegoslavië.

De oorlogen van het westen tegen de moslimlanden zijn, sinds eeuwen, gebaseerd op wrede koloniale overheersing ten dienste van de gewelddadige diefstal van hun rijkdommen en grondstoffen.

Irak was tussen 1919 en 1932 onder het wrede juk van de Britse kolonisator. Van 1932 tot 1958 was het een koninkrijk dat ten dienste stond van de Britse belangen. Door een staatsgreep in 1958 werd het een republiek die door de harde hand van Soennitische leiders werd geregeerd.

Oorlog tegen Soennieten

Achter I.S. zitten Soennitische islamieten, Arabische nationalisten en Soennitische leden van het leger en de Baaht partij van Saddam Hussein.

Veel Soennieten beschouwen de Iraakse Sjiieten als een vijfde colonne die de belangen van Iran verdedigen, dus niet als echte Irakezen.

Als Iran openlijk ten baten van de Sjiieten tussenkomt dan zullen de Arabische staten de Soennieten steunen wat de spanning tussen Saoedi-Arabië en Iran zal verscherpen.

De oorlog tegen de I.S. zal door veel Soennieten ervaren worden als een oorlog tegen de Soennieten wat kan zorgen voor instabiliteit in de omringende landen (o.a. Bahrein, Turkije, Koeweit, Saoedi-Arabië, Libanon, Jordanië…) en de sektarische spanningen met de Sjiieten zal verscherpen.

Het gevaar bestaat dat er een oorlog tussen Sjiieten en Soennieten in de ganse regio uitbreekt.

 

Palestijnen redden van verdrijving en gewelddadige onderdrukking

De westerse wereldoverheersers (V.S., Europa) moeten ten eerste het Palestijnse volk redden van de bedreiging van langzame uitroeiing die al sinds 1947 aan de gang is door de Joodse staat.

De Christelijke westerse legers moeten eerst en vooral het weerloze Palestijnse volk redden van de gewelddadige onderdrukking door de Joodse staat en een einde maken aan het lijden van de inheemse bevolking en aan de verdrijving uit hun geboorteland.

2200 gedode Palestijnen (o.a. veel kinderen, vrouwen en ouderen van dagen), tientallen duizenden gewonden, 18000 verwoeste huizen in één maand in het concentratiekamp Gaza is een oorlogsmisdaad, een misdaad tegen de mensheid, een genocide.

Ondanks de wreedheid en barbarij van de Joodse staat hebben de V.S. en NAVO Israël nog niet gebombardeerd.

 

Oorlogen voor olie en bescherming van Israël

Irak was een socialistisch land waar de staat eigenaar was van veel fabrieken, de helft van de bevolking werkte voor de overheid. De basisbehoeftes van de bevolking werden gratis of goedkoop aan de bevolking geleverd, zoals voedsel, water, elektriciteit, opvoeding, medische zorg, brandstof…Voor de agressieoorlog van 1991 was Irak een moderne, seculiere, welvarende staat met respect voor de rechten van de vrouwen en waar de Christelijke en Yazidi minderheden in veiligheid leefden.

De oorlogen tegen Irak sinds januari 1991 hadden als doel het land op een gewelddadige wijze open te breken voor de roofzuchtige”vrije markt” plundering. En ook het leger van Irak te vernietigen ten dienste van de veiligheid van de onwettelijke en misdadige joodse staat die de  inheemse bevolking van Palestina verdreven heeft van hun geboorteland en sinds 1948 gewelddadig onderdrukt.

 

Genocide van moslims

Sinds 1991 hebben de wrede westerse christelijke legers een genocide gepleegd van ongeveer 4 miljoen moslims.(1)

De wrede, barbaarse agressieoorlogen van de Westerse wereldoverheersers tegen moslimlanden zijn imperialistische oorlogen, zijn gebaseerd op valse en bedrieglijke reden. Ze zijn gebaseerd op misdadige geo-politieke belangen, economisch kolonialisme, controle en uitbuiting van olie en andere grondstoffen.

9/11 was een “inside job” gepleegd met de medeplichtigheid en goedkeuring van de regering Bush.(2)

Voor de agressieoorlog van 2003 tegen Irak zei de oorlogsmisdadiger Bush dat Amerika “Shock and awe” terreurbombardementen met massavernietigingswapens ging uitvoeren voor “freedom, prosperity and democracy”.

Hij zei dat de “bevrijders” verwelkomd zouden worden met bloemen werpende, juichende Irakezen.

Het wrede agressieleger had al verzet ervaren zelfs in een gebied bewoond door de onderdrukte Sjiieten. Het Amerikaanse leger moest een bloedbad van 5000 Irakezen in twee weken plegen om Bagdad te “bevrijden”. (3)

De V.S. heeft sinds 2003 een genocide van 2 miljoen moslims gepleegd, het land vernietigd en in een totale chaos geworpen.

Dit zijn oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, genocide met de medeplichtigheid en goedkeuring van de Europese Unie.

De oorlogsmisdadigers Bush en Blair zijn door de internationale rechtbank van Kuala Lumpur beschuldigd van oorlogsmisdaden maar omdat de westerse wereldoverheersers een minderwaardige status toekennen aan de gekoloniseerden, heeft deze veroordeling voor hen geen enkel belang en waarde. ( 4)

Bush en Blair zijn  barbaarser en wreder dan Saddam Hussein.

Door de staatsgreep is de spanning tussen de gemeenschappen vergroot en dus zijn de Amerikanen ook medeplichtig aan de burgeroorlog die nog steeds aan de gang is.

 

Moslim bevolkingsgroepen, de nieuwe Untermenschen

Irak, Afghanistan, Libië, Pakistan, Jemen hebben bewezen dat de Westerse (V.S., Europa, NAVO) politieke leiders hun misdaden van het verleden negeren, dat ze kwaadaardige psychopaten zijn die ten dienste staan van de ziekelijke hebzucht van de westerse machtige multinationals. Na elke agressieoorlog worden de problemen erger.

“War on terror” is een groot bedrog en gewoon een uitdrukking van een Naziachtige  ideologie.

“De Untermenschen bedreigen de Heimat. Wie de Heimat bedreigt, is nergens veilig. We zijn slachtoffers en hebben recht om zelfverdedigende preventieve agressieoorlogen tegen echte Untermenschen te voeren. We roeien de echte Untermenschen uit als insecten.”

De sinds eeuwen onderdrukten, slaven, uitgebuitenen, gekoloniseerden kunnen alleen kleine terroristen zijn.                           Alleen Europese kolonialisten, imperialisten, onderdrukkers, uitbuiters  kunnen GROTE terroristen zijn.

Er bestaan gewoon Islamitische en nationalistische bevolkingsgroepen die bepaalde politieke of religieuze doelstellingen nastreven.

Een voorbeeld zijn de Pasjtoen in Afghanistan die streven naar de afschaffing van de misdadige koloniale grens “lijn Durand” tussen Pakistan en Afghanistan en om een onafhankelijke Pasjtoen staat te stichten. Het verzet tegen de westerse agressie en bezetting in Afghanistan, voor controle over de pijpleidingen van Centraal-Azië naar een haven in Pakistan, kan alleen stoppen als de koloniale onrechtvaardigheden tegenover de inheemse bevolking worden teniet gedaan. (5)

Ook in Jemen is het de V.S. zelf die terreur zaait tegen de inheemse bevolking zoals de Houthi’s in het noorden. De V.S. is een terreur staat, die zich beschouwt als een superieur ras, die het recht heeft de inheemse bevolking in hun geboorteland, hun familiehuizen en moestuinen vanuit de lucht uit te moorden als echte  Untermenschen voor eigenbelang en politieke winst.(6)

De strijd in Jemen kan alleen opgelost worden door onderhandelingen en door het inwilligen van de gerechtvaardigde eisen van de bevolking van het noorden en het zuiden.

In feite hebben we hier, na de strijd van gekoloniseerde landen voor de bevrijding van de wrede koloniale onderdrukking, een tweede golf van onafhankelijkheidsstrijd van bevolkingsgroepen tegen onrechtvaardige en op gewelddadige wijze opgedrongen grenzen door de wrede koloniale machten.(7)

Bevolkingsgroepen zoals de Pasjtoen, Houthi’s,Toearegs en alle andere bevolkingsgroepen gewoon bestempelen als “terroristen” is gewoon mensen ontmenselijken en behandelen als echte Untermenschen, het zijn gewoon naziachtige praktijken.

Het komt op neer dat de meester van slaven opstandige slaven als “terroristen” bestempelen.

Libië gaat in dezelfde chaotische richting als Irak en toch zeggen de oorlogsophitsende Belgische politici dood leuk in de media dat de participatie in de onwettelijke agressieoorlog en de gewelddadige staatsgreep in Libië een succesvolle militaire operatie was. Libië heeft nu twee verschillende regeringen en wordt zelfs gebombardeerd met de medeplichtigheid van het westen door “anonieme/geheime” vliegtuigen.

Het westen voert sinds eeuwen genocidaire agressieoorlogen tegen moslimlanden en bevolkingsgroepen en nog steeds zijn de echte “Untermenchen” niet overwonnen. De wrede kolonialisten en imperialisten willen op een gewelddadige wijze hun onderdrukkende en uitbuitende “beschaving” opleggen, lees diefstal met geweld.

 

V.S. de grootste financier en wapenleverancier van “terroristen”

De V.S. is samen met de radicale Soennitische dictatuur Saoedi-Arabië de grootste geldschieter en wapenleverancier van wat ze noemen “terroristische” organisaties zoals Al-Qaeda, Taliban en ISIS.(8)

Niet alleen werd ISIS de voorloper van IS, die vocht tegen de Syrische staat, gefinancierd en bewapend door de V.S. en bondgenoten zoals Frankrijk, Groot-Brittannië, Turkije, Jordanië, Qatar, Saoedi-Arabië maar het westen houdt ook nu “terroristische” opleidingskampen voor moslim opstandelingen in Jordanië en Saoedi-Arabië.

Dezelfde opstandelingen zijn “vrijheidsstrijders” als ze vechten voor de belangen van V.S. en als ze vechten voor de belangen van ‘anderen’ dan zijn ze “terroristen”.

Een ander goed voorbeeld hiervan is de PKK (Turkse Koerdische milities) die volgens de V.S. een terroristische organisatie zijn maar die nu dat ze vechten samen met de Iraakse Koerden tegen de IS weer tijdelijk goed zijn.

Zelfs de eerste democratisch verkozen president van Egypte Mohamed Morsi en zijn partij worden gebrandmerkt als “terroristen” met de goedkeuring van het Westen. De misdadige staatsgreep en de doodstraffen en levenslange straffen tegen de leden van de partij worden toegejuicht door het Westen.

We leven in een misdadige wereld waar de wereldoverheersers beslissen wie en wanneer een bewapende groep “terroristen” zijn.

Arabische Islamitische en militaire dictaturen zijn de bondgenoten van het westen in hun eindeloze oorlogen tegen moslim bevolkingsgroepen.

Oorlogsmisdadiger Barack Obama zegt “Wie Amerika bedreigt is nergens veilig”. De V.S. is zelf de grootste bedreiging voor de vrede en veiligheid in de wereld.

De V.S. hebben gedurende 10 jaar, 6 miljoen Vietnamezen met terreurbombardementen met massavernietigingswapens, o.a. chemische wapens, uitgemoord. Het zijn geen gasovens maar het blijven nazi-gruwelen.

De V.S. hebben sinds 170 jaar ongeveer 135 agressieoorlogen gevoerd en daardoor zijn ze de grootste wrede en genadeloze agressors. De V.S. is het land dat het meeste agressieoorlogen gevoerd heeft, het land dat het meeste onschuldige burgers gedood heeft, het meest het internationale recht en de territoriale soevereiniteit van andere landen geschonden heeft en dat het meest de nationale veiligheid en de belangen van anderen landen geschonden heeft.

Obama, zoals Bush en alle andere presidenten, zijn dienaren van een kwaadaardige psychopaten elite die de echte machthebbers zijn.

Ik begrijp niet dat de Europese Unie de grote bondgenoot is van deze nazi-achtige, massamoordenaar, schurkenstaat.

De tragedie van de mensheid is dat de “outside enemy of the homeland” de wrede westerse wereldoverheersers zijn, sinds 500 jaar koloniaal Europa en sinds 200 jaar de Verenigde Staten van Amerika. Als ze zich nog “slachtoffer” voelen kan dat alleen zijn omdat ze kwaadaardige psychopaten zijn die macht misbruiken ten dienste van hun ziekelijke hebzucht.

 

Brainwash

Sinds 1991, is er, door het Westen, een genocide van moslims aan de gang en de regeringen van de V.S. en Europa blijven negationisten, blijven liegen, verdraaien, misleiden, manipuleren. De zogenaamde “vrije” westerse media, die in feite afhankelijk en partijdig zijn, blijven gewoon kritiekloos woordvoerders (met luidsprekers) van de wrede en barbaarse wereldoverheersers.

Als later duidelijk wordt dat de politieke leiders gelogen hebben, bewijzen vervalst hebben, dan worden ze door de afhankelijke en partijdige media niet bekritiseerd, worden ze er niet mee geconfronteerd noch ter verantwoording geroepen maar worden hun daden met de mantel der liefde in de doofpoot gestopt, vergeten en vergeven. Het verleden wegmoffelen of verbloemen zijn brainwash technieken.

 1. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/08/29/het-westen-pleegt-genocide-van-3-miljoen-moslims
 2. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/10/heeft-de-vs-de-aanslag-van-11-september-2001-laten-gebeuren
  http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/08/20/oproep-voor-internationaal-onafhankelijk-onderzoek-aanslag-11-september-2001-vs
 3. Jeremy Scahill “Dirty Wars” blz 105
 4. http://community.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2011/11/23/bush-blair-found-guilty-war-crimes
  http://community.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2011/11/21/war-crimes-tribunal-tries-bush-blair
  https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/05/18/kuala-lumpur-getuigenissen-uit-de-folterkamers-van-abu-graib-bagram-jadiriya-en-
 5. https://www.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2012/05/31/afghanistan-het-kerkhof-van-de-wereldoverheersers
 6. http://community.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2012/06/11/massamoorden-in-jemen-met-de-steun-van-de-vsa
 7. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/06/17/met-geweld-opgedrongen-koloniale-grenzen-oorzaak-van-gewapende-conflicten
 8. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/02/vs-gebruiken-al-qaeda-voor-wereldoverheersing

Peter W. Galbraith”het einde van Irak”

Neen aan de nieuwe oorlog om olie | België | Analyse (vonk.org)

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!