De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verdediging Joke Kaviaar, antiraciste en vluchtelingenactiviste/Reactie op fascistische vuilspuiterij

Verdediging Joke Kaviaar, antiraciste en vluchtelingenactiviste/Reactie op fascistische vuilspuiterij

woensdag 19 juli 2017 06:58
Spread the love

VERDEDIGING JOKE KAVIAAR, ANTI RACISTE EN VLUCHTELINGENACTIVISTE/REACTIE OP FASCISTISCHE VUILSPUITERIJ

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/verdediging-joke-kaviaar-antiraciste-en-vluchtelingenactivistereactie-op-fascistische-vuilspuiterij/

De lezers van mijn website weten, dat ik, wanneer de gelegenheidzich voordoet, post over dichteres, schrijfster en activiste Joke Kaviaar [1], en met enige regelmaat haar stukken op mijn website plaats. [2]
Dat omdat ik  groot respect heb voor haar belangrijke bijdrage aan deanti racismestrijd [3] en haar inzet tegen de Nederlandse [EU] migratiepolitiek, die zo langzamerhand, naast de aperte INhumaniteit, Kafkaeaansevormen begint aan te nemen. [4]Vooral voor die inzet voor de rechten van vluchtelingen betaalt Joke eenhoge prijs:Vervolging en rechtszaken. [5]
De andere prijs, die zij betaalt zijn de meest bizarre aanvallen uit de hoekvan hele of halve neo nazi’s en hele en halve racisten zoals Geen Stijl,Powned en extreem-rechtse consorten.Voor wie daarover meer wil weten [ik ga de links van dergelijkgezelschap hier niet vermelden], google ”Joke Kaviaar” en debagger komt je vanzelf tegemoet.Een aantal jaren geleden waren er zelfs serieuze extreem-rechtsedoodsbedreigingen aan het adres van Joke Kaviaar.Aanleiding?Het verbranden van de Nederlandse vlag. [6]
Maar wie denkt, dat de hatemails, bedreigingen [nu vaak ”bedekter”]nu gestopt zijn, vergist zich.
Daarbij is Joke Kaviaar, dankzij haar moedige activisme, regelmatig’doelwit, als zij een artikel post op Indymedia.nl
Meestal ga ik daaraan voorbij, omdat het meer van hetzelfde geraaskal is,maar deze keer besloot ik eens in te grijpen.Omdat ik het meer dan zat ben.
Omdat Joke Kaviaar dit niet verdient.
Resultaat?
Mijn reactie op de zoveelste vuilspuiterij tegen Joke Kaviaarop Indymedia.nlDirecte aanleiding vormde haar treffende artikel:”Razzia’s en deportaties: het fascisme is al hier.’ , dat 
op haar website te lezen is, maar ze ook op Indymedia.nlheeft gepost. [7]
Het sterke aan het artikel is, dat ze, meer dan terecht, fulmineerttegen het fascisme van PVV leider G. Wilders [8] en Thierry Baudet,voorman van Forum voor Democratie [9], maar glashelder maakt,dat het 21ste eeuwse fascisme in Nederland, dat zich vaak uit inde uitsluiting en dehumanisering van vluchtelingen, niet met hen begonnen is,maar al jaren is ingeslopen binnen de ”reguliere” partijen.
Ik citeer:
”Grenzen dicht en alle zondebokken eruit is al lang praktijk. Institutioneel racisme is allang praktijk. Dat heeft het door Baudet gehate ‘partijkartel’ allang op Europees niveau bekokstoofd. Daarvoor is Fort Europa opgebouwd, compleet met een Turkijedeal om mensen tegen te houden. Met grenshekken die onder stroom staan en detentiecentra waar de omstandigheden als concentratiekampen zijn. Compleet met verbod om mensen op de Middellandse Zee te redden, met inreisverboden, razzia’s en deportaties. Compleet met armoedige en mensonterende vluchtelingenkampen, zeg maar gerust krottenwijken, waarin vluchtelingen hopen op een kans om verder te kunnen gaan met hun leven. Compleet met…” [10]
Daar kun je het mee eens zijn of niet [ik wel, heb uitspraken van gelijkestrekking in mijn artikelen gedaan] [11], dat is iedereen’s vrijheid.Maar discussieer dan op een zindelijke manier, in plaats van het ad feminam [Latijn voor ”op de vrouw”, persoonlijk dus] [12] te spelen.

Dat is niet alleen totaal irrelevant en toont eigen onvermogen tot hetopvoeren van argumenten, maar is ook nog eens laf en eerloos.
De vuilspuiterij waarop ik reageerde, was niet alleen ”ad feminam”,maar ook nogeens doorspekt met 19e eeuws, weerzinwekkend racisme.
Het waren maar een paar venijnige zinnen, maar uiterst destructief;
Ik citeeer ”NN”, die het volgende commentaar in de discussiemodus op Indymedia.nl plaatste:
””Kaviaar,Jij zei eerder dat rascisme bij witten in het bloed zit. Ben jij ook voor (opgelegde) race mixing, waar die Nicolas Sarkozy al eens openlijk voor heeft gepleit? Zonder witten geen rascisme dan toch? Of mogen witten van jou nog wel bestaan?
Europa wordt met de dag minder wit. Kan best wat vrolijker hè.” [13]
Racistisch, minderwaardig en niet ter zake doend.
Waarom ik dan toch op dergelijke apert onzinnige, racistischenonsens reageer?
Omdat het niet de eerste keer [en ik vrees niet de laatste] is,dat Joke Kaviaar door extreem rechts geboefte en aanverwantenwordt aangevallen en belasterd .Vaak heb ik het met ergernis voorbij zien gaan en LATEN gaan.
Maar nu is het tijd voor de tegenaanval
Ter verdediging [al kan ze dat zelf heel goed, hoor], maarvooral uit solidariteit met een moedige EN onvermoeibare strijdster tegenhet onrecht, die als een van haar slogans hanteert:
VRIJHEID IS PAS VRIJHEID, ALS IEDEREEN VRIJ IS. [14]
Daar sluit ik mij bij aan!
Zie direct hieronder mijn commentaar op Indymedia.nlEn daaronder het notenapparaat

Astrid Essed

MIJN COMMENTAAR OP INDYMEDIA.NL
INDYMEDIA.NLRAZZIA’S EN DEPORTATIES: HET FASCISME IS AL HIERJOKE KAVIAAR

https://www.indymedia.nl/node/ 40789

DISCUSSIEMODUS:

https://www.indymedia.nl/node/ 40793

MIJN COMMENTAAR OP ”NN”
LINK

https://www.indymedia.nl/node/ 40793#comment-20971

TEKST

Complimenten aan Joke Kaviaar/NN, verdraai de feiten niet

COMPLIMENTEN AAN JOKE KAVIAAR/NN, VERDRAAI DE FEITEN NIET

Dit is een reactie op

A

het stuk van Joke Kaviaar ”RAZZIA’S EN
DEPORTATIES”, HET FASCISME IS AL HIER

https://www.indymedia.nl/node/ 40789

B

De reactie van ene NN, die schrijft

”Kaviaar,
Jij zei eerder dat rascisme bij witten in het bloed zit. Ben jij ook voor (opgelegde) race mixing, waar die Nicolas Sarkozy al eens openlijk voor heeft gepleit? Zonder witten geen rascisme dan toch? Of mogen witten van jou nog wel bestaan?
Europa wordt met de dag minder wit. Kan best wat vrolijker hè.”

Ik neem maar even de vrijheid onder B VOOR Joke te spreken
en haar [vooral] tegen deze aantijgingen te verdedigen

PRIMO/COMPLIMENTEN VOOR JOKE KAVIAAR

Reactie op Joke’s stuk

Complimenten aan Joke, voor haar niet aflatende inzet
en weer een hecht doortimmerd stuk, waarin ze niet alleen terecht de vloer aanveegt met
het fascisme van Thierry Baudet en G Wilders, maar, met feiten onderbouwd, aantoont, dat institutioneel racisme en [crypto] fascisme allang
de maatschappij ingeslopen is door het steeds inhumaner wordende
”vluchtelingen” beleid, maar ook door zaken [en die noem ik er
voor het gemak maar even bij, heeft Joke ook regelmatig
vermeld] als etnische profilering, discriminatie
op de arbeidsmarkt en ”ludiek” racisme [maar niettemin racisme]
zoals ”Zwarte Piet”

Zie ook voor het ”chique” fascisme van Thierry Baudet

https://www.astridessed.nl/ actiegroep-utrecht-voor- iedereen-demonstreert…

Zie voor Wilders fascisme [en de adaptatie van het Wilders
racisme door de ”reguliere” politieke partijen

https://www.astridessed.nl/ wilders-voor-de-vierde-keer- politicus-van-het…

SECUNDO/VERBALE NEERSABELING VAN NN

Deze complimenten kan ik helaas niet doortrekken
naar de reactie van ene NN, die schrijft als
reactie op Joke’s stuk

Kaviaar,
Jij zei eerder dat rascisme bij witten in het bloed zit. Ben jij ook voor (opgelegde) race mixing, waar die Nicolas Sarkozy al eens openlijk voor heeft gepleit? Zonder witten geen rascisme dan toch? Of mogen witten van jou nog wel bestaan?
Europa wordt met de dag minder wit. Kan best wat vrolijker hè.

RACISME ZIT WITTEN ”NIET IN HET BLOED”/OVER EEUWENLANGE
ONTSTANE NEGATIEVE STEREOTYPEN
SLAVERNIJ/SLAVENHANDEL'[NEO] KOLONIALISME

Deze reactie, Geachte heer/mevrouw NN, is een schoorvoorbeeld
van demagogie en nog van het slechte soort ook:

Want nergens heeft Joke Kaviaar beweerd, dat racisme ”bij witten
in het bloed zit”
ONZIN
Wat Joke Kaviaar WEL beweert [en haar mening/standpunt deel ik]
is, dat door de meer dan 300 jarige geschiedenis van Nederlandse
slavernij, slavenhandel en [neo] kolonialisme, het beeld van de inferioriteit
van zwarte mensen/mensen van kleur, zo is ingehamerd, dat vele
[en ik zeg NIET alle, zegt Joke ook niet] witte mensen daar in
meerdere of mindere mate door zijn beinvloed.

Het racistische gif is ingeslopen middels verdraaiingen in de
geschiedenisboeken [of juist het weglaten van slavernij en
kolonialistische ellende, al begint daar nu wel meer aandacht
voor te komen], door jeugd en ”volwassenen”boeken, door
bepaald taalgebruik [negeren, met de nadruk op de eerste e,
was bijvoorbeeld nog niet zo lang geleden een woord met
de betekenis van ”iemand slecht of denigrerend behandelen],
door zogenaamd ”ludieke” sprookjesfiguren als ”Zwarte Piet”

Als je op deze wijze, decennialang en eeuwenlang, zwarte mensen
neerzet, nog gestoeld door hun ondergeschikte positie als
slaaf of inwoner van een kolonie, ontstaat er bij witte mensen,
bewust of onbewust, een negatief beeld over hen.
Men zal zich dat vaak niet realiseren [dergelijke
processen gaan sluipene en onbewust] en ook vaak
niet bewust kwaadwillend zijn, maar dat laat onverlet,
dat die stereotypen er zijn en hun giftige werking
hebben.

Zie over de misdaad van de slavernij

https://www.astridessed.nl/ nederland-betuigt-spijt-over- slavernijverlede…

Zie over de racistische karikatuur Zwarte Piet

https://www.astridessed.nl/ afschaffing-zwarte-piet-een- mustzwarte-piet-a…

ZONDER WITTEN GEEN RACISME TOCH?/DEMAGOGIE
EN FEITELIJK ONZIN

Geachte heer/mevrouw NN

U schrijft

”Zonder witten geen rascisme [verkeerde speklling:
racisme is het woord] dan toch?”

Ja, ik weet niet, waar u die ”wijsheid” vandaan haalt, maar het
is [excusez let mots] feitelijk onzin.
Racisme heeft niet per se met witte discriminatie te maken.
Het is een negatieve stereotypering [en behandeling] van
mensen op grond van hun afkomst en etniciteit.

Daar valt onder racisme tegen zwarte mensen.
Maar ook racisme tegen WITTE mensen is racistisch.

Ook zijn er niet zwarte mensen van kleur [ bijvoorbeeld
Noord Afrikanen] die zwarte mensen discrimineren en soms
ook witte mensen.

Of in Suriname, creolen [afstammelingen van de voormalige
slaven], die Hindoestanen [afstammelingen van de uit India gehaalde
contractarbeiders, geen ”zwarte mensen”, maar mensen van kleur] discrimineren en vice versa.

Ja, NN, de wereld is gecompliceerder dan u wel niet denkt.

OPGELEGDE RACE-MIXING/WAT EEN [MET VERLOF GESPROKEN]
GEBAZEL/EUROPA MET DE DAG MINDER WIT?
WAT ZEGT DAT OVER U, NN?

U schrijft, meneer/mevrouw NN

”Ben jij ook voor (opgelegde) race mixing, waar die Nicolas Sarkozy al eens openlijk voor heeft gepleit? Zonder witten geen rascisme dan toch? Of mogen witten van jou nog wel bestaan?

Leest u het eens over:
Beseft u wel, hoe onzinnig dit klinkt?

Nergens heeft Joke beweerd voor ”(opgelegde) race mixing” te zijn.
Wat een onzin!
Joke vindt, als iedere zinnige anti-racist, dat mensen vrij mogen/
moeten zijn te houden van wie ze willen en moeten kunnen trouwen/
samenzijn met wie ze willen
Ongeacht ”ras” [trouwens by the way NN, ”rassen” bestaan niet,
een achterlijke benaming uit de achterlijke 19e eeuw], etniciteit,
geslacht en wat dies meer zij.

Trouwens, met uw opmerking over ”(opgelegde) race mixing”
laat u de verdenking op zich, ZELF bezwaren tegen ”race” mixing
te hebben.
Wat zegt dat over UW gedachtegoed?
JUIST, JA……….

Op zijn vriendelijkst gezegd, nogal racistisch
Op zijn NIET vriendelijkst gezegd…..

Vul maar zelf in.

En ja

” Of mogen witten van jou nog wel bestaan?

Is Joke, zijn andere oprechte witte anti-racisten, tegen hujn
eigen bestaan?

Be sensible man [woman], wat u zegt, slaat nergens op!

U schrijft

”Europa wordt met de dag minder wit.”

Het spijt mij te moeten zeggen, maar dat riekt naar onversneden
racisme, of nog erger……

EPILOOG

Waarom heb ik de moeite genomen op uw verdraaid demagogische
stuk te reageren?
Omdat ik

A

Rassenwaan, waaraan u, gezien uw opmerkingen, lijdt,
te allen tijde en overal tracht te bestrijden.

B

Omdat ik niet accepteer, dat iemand als Joke Kaviaar, die
zich jaar en dag inzet in de strijd tegen vluchtelingenhaat,
racisme, politiegeweld en ander onrecht en daarvoor
de prijs van rechtszaken en veroordelingen moet betalen, op deze
minderwaardige manier wordt ”gepakt” en haar woorden
verdraaid.

JA
Ik heb de vrijheid genomen om namens Joke Kaviaar
te spreken en namens haar te antwoorden en hoop
toch, dat u [en andere Joke Kaviaar haters] dit ter harte nemen.

Joke verdient dit niet.

Ik en vele, vele anderen, hebben grote bewondering voor
Joke Kaviaar’s inzet en zijn trots op haar als onvoorwaardelijke
medestrijdster

De laatste zin kan Malcolm X beter verwoorden dan ik en
daarmee sluit ik af


“We declare our right on this earth…to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary.”

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

www.astridessed.nl

NOTEN

[1]
UITPERS.BENEDERLANDSE ACTIVISTE JOKE KAVIAAR GEARRESTEERDWEGENS ”OPRUIING”ASTRID ESSEDOCTOBER 2011
http://www.uitpers.be/BUP/arch ief/artikel_view.php?id=3096

ZIE OOK:

STEUNGROEP 13 SEPTEMBERNEDERLANDSE ACTIVISTE JOKE KAVIAAR GEARRESTEERDWEGENS ”OPRUIING”ASTRID ESSED

https://13-september.nl/steunb etuigingen/astrid-essed-nederl andse-activiste-joke-kaviaar-g earresteerd-wegens-opruiing/

ANDER ARTIKEL:

STEUNGROEP 13 SEPTEMBEROM HAALT WEBSITE JOKE KAVIAAR UIT DE LUCHT/VLUCHTELINGENBEULEN NED STAAT GAAN VRIJUITASTRID ESSED
https://13-september.nl/steunb etuigingen/astrid-essed-om-haa lt-website-joke-kaviaar-uit-de -luchtvluchtelingenbeulen-ned- staat-gaan-vrijuit/

EN EEN DERDE:

DE WERELD MORGENACTIVISTE ONTLOOPT CELSTRAF VOOR OPRUIING/OPRUIINGALS DAAD VAN VERZETASTRID ESSED3 JUNI 2014
http://community.dewereldmorge n.be/blog/astridessed/2014/06/ 03/activiste-ontloopt-celstraf -voor-opruiingopruiing-als-daa d-van-verzet

[2]

JOKE KAVIAAR OP MIJN WEBSITE

https://www.astridessed.nl/tag /joke-kaviaar/

[3]

WEBSITE JOKE KAVIAAR

https://www.jokekaviaar.nl/ind ex.html
RAZZIA’S EN DEPORTATIES: HET FASCISME IS AL HIER6 JULI 2017

https://www.jokekaviaar.nl/raz zia-deportaties-fascisme-is-al -hier.html

MAANDSTONDETAART VOOR FASCIST EN SEXIST THIERRY BAUDET24 MAART 2017

https://www.jokekaviaar.nl/Maa ndstondetaart-fascist-sexist-T hierry-Baudet.html

[4]

VOLKSKRANTEU WIL HARDER OPTREDEN TEGEN ORGANISATIES,DIE MIGRANTEN UIT ZEE REDDEN4 JULI 2017

https://www.volkskrant.nl/buit enland/eu-wil-harder-optreden- tegen-organisaties-die-migrant en-uit-zee-redden~a4504326/

[5]

STEUNGROEP 13 SEPTEMBER
https://13-september.nl/

STEUNGROEP 13 SEPTEMBER/JOKE KAVIAAR
https://13-september.nl/tag/jo ke-kaviaar/

[6]

POLITIEK DIGITAALJOKE KAVIAAR BEDREIGD MET DE DOOD WEGENS VERBRANDENNEDERLANDSE VLAG20 OCTOBER 2005
http://www.politiek-digitaal.n l/jihadvsmcworld/joke_kaviaar_ bedreigd_wegens_vlagbranding/


De verbranding van een Nederlandse vlag door de protestdichteres Joke Kaviaar levert haar veel ellende op. Sinds René van Gool, secretaris van de extreem-rechtse partij Nieuw Rechts, aangifte deed van vlagschennis en een hetze tegen haar startte, wordt Kaviaar voortdurend bedreigd. Ze ontvangt veel haatmail, en op extreem-rechtse webfora wordt ze dood gewenst. Kaviaar geniet vooral bekendheid vanwege haar gedichten en acties tegen het vluchtelingenbeleid.
 ”

DOORBRAAK.EU/GEBLADERTENIEUW RECHTS BESTUURSLID BEDREIGT DICHTERESJANUARI/FEBRUARI 2006
http://www.doorbraak.eu/geblad erte/11180f74.htm

[7]

WEBSITE JOKE KAVIAARRAZZIA’S EN DEPORTATIES: HET FASCISME IS AL HIER
6 JULI 2017
https://www.jokekaviaar.nl/raz zia-deportaties-fascisme-is-al -hier.html

INDYMEDIA.NLRAZZIA’S EN DEPORTATIES: HET FASCISME IS AL HIERJOKE KAVIAAR

https://www.indymedia.nl/node/ 40789

[8]

WILDERS VOOR DE VIERDE KEER POLITICUS VAN HET JAAR/NEDERLAND IS EEN GEVAARLIJK LAND GEWORDENASTRID ESSED21 DECEMBER 2016

https://www.astridessed.nl/wil ders-voor-de-vierde-keer-polit icus-van-het-jaarnederland-is- een-gevaarlijk-land-geworden/

[9]

ACTIEGROEP UTRECHT VOOR IEDEREEN DEMONSTREERTTEGEN THIERRY BAUDET/GOEDE ACTIE/WEG MET FASCISMEASTRID ESSED10 JULI 2017

https://www.astridessed.nl/act iegroep-utrecht-voor-iedereen- demonstreert-tegen-thierry-bau detgoede-actieweg-met-fascisme /

[10]

””Grenzen dicht en alle zondebokken eruit is al lang praktijk. Institutioneel racisme is allang praktijk. Dat heeft het door Baudet gehate ‘partijkartel’ allang op Europees niveau bekokstoofd. Daarvoor is Fort Europa opgebouwd, compleet met een Turkijedeal om mensen tegen te houden. Met grenshekken die onder stroom staan en detentiecentra waar de omstandigheden als concentratiekampen zijn. Compleet met verbod om mensen op de Middellandse Zee te redden, met inreisverboden, razzia’s en deportaties. Compleet met armoedige en mensonterende vluchtelingenkampen, zeg maar gerust krottenwijken, waarin vluchtelingen hopen op een kans om verder te kunnen gaan met hun leven. Compleet met…”

WEBSITE JOKE KAVIAARRAZZIA’S EN DEPORTATIES: HET FASCISME IS AL HIER
6 JULI 2017
https://www.jokekaviaar.nl/raz zia-deportaties-fascisme-is- al-hier.html

INDYMEDIA.NLRAZZIA’S EN DEPORTATIES: HET FASCISME IS AL HIERJOKE KAVIAAR

https://www.indymedia.nl/node/ 40789

[11]

”Want deze man is de Leider, die haatzaait als Islamofoob, racist envluchtelingenhater. [4]Een haatideoloog, voor wie ik al in 2007 waarschuwde [5] en nietalleen naar de ogen wordt gezien door een deel van de media, maar wiens”gedachtegoed” door uitspraken, voorstellen en beleidsmaatregelen steedsmeer wordt overgenomen door de reguliere politiek. [6]”

WILDERS VOOR DE VIERDE KEER POLITICUS VAN HET JAAR/NEDERLAND IS EEN GEVAARLIJK LAND GEWORDENASTRID ESSED21 DECEMBER 2016

https://www.astridessed.nl/wil ders-voor-de-vierde-keer-polit icus-van-het-jaarnederland-is- een-gevaarlijk-land-geworden/

[12]

AD HOMINEM EN DE VROUWELIJKE VARIANT ”AD FEMINAM”BETEKENEN EEN AANVAL OP DE PERSOON [MAN OF VROUW]ZONDER ZICH VAN ARGUMENTEN TE BEDIENEN
ZIE:
DICTIONARY.COMAD HOMINEM

”appealing to one’s prejudice s, emotions, or special intere sts ratherthan to one’s intell ect or reason.”

http://www.dictionary.com/brow se/ad-hominem

VROUWELIJKE VARIANT
DICTIONARY.COMAD FEMINAM
”appealing to one’s personal   considerations or feelings ab o ut women,especially one’s prej udices against them.”

http://www.dictionary.com/ browse/ad-feminam

[13]

INDYMEDIA.NLDISCUSSIEMODUS OVER:RACISME EN DEPORTATIES: HET FASCISME IS AL HIER
https://www.indymedia.nl/node/ 40793

[14]

VRIJHEID IS PAS VRIJHEID, ALS IEDEREEN VRIJ IS.

STEUNGROEP 13 SEPTEMBER

https://13-september.nl/

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!