De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verbergt Wikileaks zijn geheimen in België?
België, WikiLeaks, Klokkenluider -

Verbergt Wikileaks zijn geheimen in België?

woensdag 17 november 2010 13:27
Spread the love

 

E-mailverkeer verzonden door en tussen leden van de klokkenluider en kantoornetwerk Contactoffice, dat eigendom is van de Brusselse ondernemer Arnaud Huret en de Antwerpse zakenman Patrick De Schutter. Beiden zijn als aandeelhouders ook van dichtbij betrokken bij het zakenportaal Express.be.

Volgens berichten in de Franstalige pers bestaat de kans dat de Amerikaanse justitie zich voor Mail.be gaat interesseren in haar zoektocht naar de origine van de lekken waardoor duizenden vertrouwelijke documenten over de oorlogen in Afghanistan en Irak op het internet werden gepubliceerd. Het Witte Huis heeft de publicatie van de ,,onverantwoorde lekken” altijd veroordeeld en vreest dat het lekken van de documenten de levens van Amerikanen en bondgenoten in gevaar brengt en de nationale veiligheid van de VS bedreigt.

 La Libre Belgique acht het niet onmogelijk dat de servers van ContactOffice op een beveiligde manier onderdak bieden aan duizenden pagina’s met vertrouwelijke documenten. Maar volgens Arnaud Huret heeft zijn bedrijf contractueel niet het recht om te weten wat zijn klanten opslaan op die servers. Zelfs niet indien de inhoud illegaal is of niet voldoet aan de gebruikersvoorwaarden die de klanten aanvaard hebben. De enige manier waarop zulke informatie door het bedrijf zou moeten worden vrijgegeven is wanneer de de Amerikaanse justitie een rechtshulpverzoek (rogatoire comissie) tot de Belgische justitie zou richten. (FZ)

Bron : Express.be

take down
the paywall
steun ons nu!