De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verbaal pak slaag aan VVD’er en Israelvriend Han ten Broeke/Mijn brief/Zijn antwoord/Mijn reactie op zijn antwoord

Verbaal pak slaag aan VVD’er en Israelvriend Han ten Broeke/Mijn brief/Zijn antwoord/Mijn reactie op zijn antwoord

zaterdag 17 september 2016 05:13
Spread the love

VERBAAL PAK SLAAG AAN VVD’ER EN ISRAELVRIENDHAN TEN BROEKE/MIJN BRIEF/ZIJN ANTWOORD/MIJN REACTIEOP ZIJN ANTWOORD

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/verbaal-pak-slaag-aan-vvder-en-israelvriend-han-ten-broekemijn-briefzijn-antwoordmijn-reactie-op-zijn-antwoord/

Het werd tijd.VVD Tweede Kamerlid en Israelvriend Han ten Broeke moesteen flink pak slaag krijgen.Verbaal, welteverstaan.
En dat heb ik hem gegeven middels mijn brief aan hem.

http://www.astridessed.nl/bezo ek-netanyahu-aan-nederland- 2016verbaal-pak-slaag-aan- vvder-han-ten-broeke/

EN OOK:

http://community. dewereldmorgen.be/blog/ astridessed/2016/09/16/bezoek- netanyahu-aan-nederland- 2016verbaal-pak-slaag-aan- vvder-han-ten-broeke

ZIE TEN BROEKE’S PLUISTRIJKERIJ AAN ISRAEL:

https://rightsforum.org/nieuws /han-ten-broeke-en-de-trukendo os-van-likud

Nou zijn Tweede Kamerleden bepaald geen snelle reageerders [een enkelegunstige uitzondering niet te na gesproken]Maar tot mijn niet geringe verbazing mailde Ten Broeke mijbinnen vijf minuten [nota bene ‘s morgens vroeg!] terugmet de volgende woorden:

”Geachte mevrouw Essed,
Ik heb het gelezen. En ben niet onder de indruk. 
Prettige dag,
Han ten Broeke” 
Nou, in mijn boek mail je niet terug alsje zogenaamd ”niet onder de indruk bent”
Ik ben er bijna van overtuigd, dat mijn woordenwel degelijk een gevoelige snaar geraakt hebben.Hoe dan ook heb ik hem verbaal te grazen genomen,waarbij ik, in tegenstelling tot ZIJN modus operandi,niet de aandacht afleidde door allerleiandere zaken aan te stippen en bovendienkwam IK met argumenten, iets wat jevan Ten Broeke niet kunt zeggen.
Maar zijn dwaze Israelverering is deerniswekkend,omdat hij weet, dat hij en de zijnen een achterhoedegevechtvoeren!
Vooral aan Internet en de vaak jarenlangeinzet van activisten in de Nederlanden en wereldwijdis te danken, dat Israel [terecht[ steeds meer enduidelijk in de beklaagdenbank komt!
Zie onder P/S mijn brief, de reactie van Ten Broekeand last, but not least, mijn antwoord op Ten Broeke’sreactie.

PALESTINA VRIJ!

Astrid Essed

P/S

MIJN BRIEF AAN HAN TEN BROEKE:

BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND [2016]/VERBAAL PAKSLAAG AAN VVD’er HAN TEN BROEKE

http://www.astridessed.nl/bezo ek-netanyahu-aan-nederland-201 6verbaal-pak-slaag-aan-vvder-h an-ten-broeke/

OF

http://community.dewereldmorge n.be/blog/astridessed/2016/09/ 16/bezoek-netanyahu-aan-nederl and-2016verbaal-pak-slaag-aan- vvder-han-ten-broeke

REACTIE VAN TEN BROEKE:

On Friday, September 16, 2016 9:11 AM, Broeke ten J. H. <h.tbroeke@tweedekamer.nl> wrote:

Geachte mevrouw Essed,
Ik heb het gelezen. En ben niet onder de indruk. 
Prettige dag,
Han ten Broeke 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

MIJN ANTWOORD OP ZIJN REACTIE:

Geachte heer Ten Broeke
U hebt snel gereageerd zeg!Heb ik TOCH een gevoelige snaar geraakt
Te beginnen:Het is van geen enkel belang, of u al dan niet”onder de indruk” bent van mijn mail.Het zou een belediging voor mij zijn, als zo’ngeharde Israelverdediger als u dat WEL was:
Verder:
Dat u mijn betoog zo snel gelezen hebt en tot u hebt latendoordringen, is moeilijk te geloven.Het sterkt mij in mijn overtuiging, dat u welbewust oren enogen sluit voor de voor u kennelijk pijnlijke en ongemakkelijkewaarheid.Hindert niet, u bent slechts een [onbelangrijke] rader in het geheelen u zult de internationale veroordeling van Israel EN sancties inde toekomst, niet tegen kunnen houden.
Ik sluit aan bij de woorden van Boudewijn de Groot,die op u uitstekend va n toepassing zijn
Meneer de president, slaap zacht.

https://www.youtube.com/watch? v=zxYXLcy6WP8

Ondanks alles toch van harte beterschap met uw onscrupuleuzehouding toegewenst.
Oja, te uwer informatie

http://www.astridessed.nl/tag/ palestina/

Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!