De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Venezuela kreunt onder Europese gekleurde media

Venezuela kreunt onder Europese gekleurde media

dinsdag 29 juni 2021 09:52
Spread the love

In een artikel over Venezuela van 11 juni dezer las ik in De Standaard een aantal vaststellingen die de wenkbrauwen doen fronsen.

Ik lees: “…de olieproductie teruggevallen naar het niveau van de jaren 40.”

Die vaststelling wordt gelinkt aan de zinnen die er net boven staan:

“… Maduro met zijn rampzalige balans en met zijn gebrek aan legitimiteit als gevolg daarvan.”

Op die manier krijgt de lezer de indruk dat de belabberde situatie van de olieproductie volledig op conto van Venezuela moet geschreven worden. Niets is minder waar. Er zijn op internet moeiteloos massale artikels te vinden over hoe de VS de productie en toevoer van en naar Venezuela van olie en toebehorenden al jaren boycotten en daarbij zelfs internationale bedrijven meesleuren en – indien ze niet gehoorzamen – economisch straffen.

Uitgerekend Karin de Ruyter in de weekendkrant van DS van 12-13 juni heeft het uitgebreid over dit journalistieke fenomeen: ‘Hoe waar soms ‘niet echt waar’ is. Dit kan perfect toegepast worden op de bovengenoemde zinsneden van het artikel over Venezuela van vrijdag 11 juni.

En volgende zinsnede is al even krankzinnig tendentieus:

“De Venezolanen zijn de hekkensluiters van Latijns-Amerika als het op vaccinatiegraad aankomt.” Goed mogelijk, ik heb dat niet gefactcheckt. De journalist wel??? Hoe dan ook, waarom niet eens achter de feiten gaan kijken? Om uitspraken minder gratuit te maken, minder uit de losse pols geschud of klakkeloos overgenomen vanuit een tendentieuze berichtgeving. En om te bogen op een ietsepietsie ernstige onderbouw.

Venezuela, de laatsten in het peloton, gezakt in het examen! Hoe zou dat zo komen?

(Maar van ‘hekkensluiters’ gesproken. Doe eerst eens de moeite om cijfers na te gaan bij voorbeeld in Guatemala  en spreek dan!)

Een land opgesloten tussen de tralies van de blokkade

De Venezolaanse bron ‘Mission Verdad,’ bericht het volgende:

Wat de gezondheid betreft, hebben noch de Verenigde Staten noch de Europese Unie de economische aanvallen tegen Venezuela stopgezet, zelfs niet te midden van de wereldwijde pandemie, veroorzaakt door covid-19, integendeel. Zij hebben de dwangmaatregelen tegen de bevolking versneld, zich daarbij verschuilend achter het excuus dat zij gericht zijn tegen nationale regeringsfunctionarissen.

Dit zijn geen sancties, het zijn misdaden tegen de mensheid.

Er is voldoende aangetoond dat zij de toegang tot onder meer grondstoffen, geneesmiddelen en medische apparatuur trachtten te beletten, ten einde de chaos in de gezondheidsdiensten op te drijven.

Het Venezolaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken schetste enkele van de meest opmerkelijke feiten sinds 2017:

– Blokkering door de Amerikaanse Citibank van fondsen bestemd voor de invoer van 300.000 doses insuline, waardoor meer dan 450.000 patiënten de schadelijke gevolgen ondergingen.

– Belemmering van de aankoop van 2.000.000 eenheden voor behandeling tegen malaria. Het in Colombia gevestigde laboratorium BSN Medical weigerde het geneesmiddel te verzenden na ontvangst van de betaling. Het bedrijf dat de financiële transactie al uitgevoerd had, werd kort daarop door de Verenigde Staten gesanctioneerd.

– De Zwitserse bank UBS blokkeerde financiële transacties van Venezuela naar de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie voor de aankoop van vaccins voor een immunisatieprogramma in 2017. Daardoor liep het programma vier maanden vertraging op.

– Weigering van de transnationale farmaceutische bedrijven Pfizer en Novartis om geneesmiddelen te verkopen, zoals immunosuppressiva, nodig bij transplantaties, chemische reagentia en benodigdheden voor de behandeling van chronische ziekten.

– Het achterhouden van Venezolaanse tegoeden ter waarde van 1,2 miljard dollar door de financiële onderneming Euroclear. Daardoor werden verscheidene geprogrammeerde aankopen van geneesmiddelen en apparatuur voor de gezondheidsdiensten van Venezuela benadeeld.

– Blokkering van financiële transacties voor de aankoop van immunoderivaten, met name immunoglobuline.

– Blokkering door de Spaanse Banco Santander van financiële verrichtingen voor de aankoop van reserveonderdelen voor apparatuur voor meer dan 800 cardiovasculaire operaties voor kinderen.

Europese bank blokkeert aankoop vaccins  

De regering van president Nicolas Maduro verklaarde op 21 juni dat ongeveer 10 miljoen dollar ‘geblokkeerd’ werden als gevolg van internationale sancties die door Washington aan het land zijn opgelegd. Daardoor kan Venezuela het volledige bedrag niet aanvullen, dat nodig is om in aanmerking te komen voor het COVAX-mechanisme, de wereldwijde samenwerking door de Verenigde Naties in het leven geroepen om een billijke toegang tot vaccinatie te waarborgen. De blokkering van de fondsen komt op een moment dat de Venezolaanse regering haar grootschalige COVID-19 vaccinatieplan tracht op te drijven.

Venezuela heeft het volledige door COVAX vereiste quotum betaald, maar ‘de laatste vier betalingen werden geblokkeerd,’ zei hij. De vice-voorzitter zei dat COVAX een bericht van de Zwitserse bank UBS ontving ‘dat de betalingen zijn geblokkeerd en de zaak onderzocht wordt.’ In het spoor van de blokkade door de VS opgelegd, blokkeert de bank middelen die bestemd zijn om de Venezolaanse bevolking te vaccineren.

Je kunt de zon niet verstoppen met je vinger

Let wel!!! Het gaat er mij hierbij niet om Venezuela en zijn beleid goed of af te keuren. Het gaat erom de historische economische, financiële en materiële blokkade van de VS en in hun zog de Europese Unie tegen het land onder ogen te durven zien en het ook te zeggen. Blokkade, die bovendien een groot deel van de wereld tegen het land meesleurt.

In Guatemala zegt het spreekwoord: ‘je kunt de zon niet verstoppen met je vinger.’

Is het uiteindelijk aan de lezers om te checken en dubbelchecken? Wordt het niet de allerhoogste tijd dat de Vlaamse (en Europese) media ophouden met informatie van de VS over de Latijns-Amerikaanse achtertuin (dikwijls fake) – en met uitbreiding van onder andere het Spaanse El País – klakkeloos te kopiëren? Iemand die eerlijk zoekt, kan op internet een rijk gevuld arsenaal aan minder of niet gekleurde informatie vinden, want gebaseerd op gegevens, feiten, cijfers en data. Is dit niet de taak van de journalist? Of moeten per se lezers daar ten treure blijven op hameren om er de aandacht op te vestigen?

En degenen die erop hoopten een meer menselijke houding te ontdekken bij de nieuwe president Joe Biden mogen het vergeten. Hij beloofde 14.000.000 vaccins cadeau te doen aan de landen van Latijns-Amerika. Maar Venezuela? Wat dacht je! Het land wordt, proper in de lijn van de boycot, uitgesloten.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!