De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Venezuela: De leugens van de Belgische pers

Venezuela: De leugens van de Belgische pers

dinsdag 8 januari 2013 10:20
Spread the love

Opnieuw leugens in de Belgische pers.

Volgens o.a. De Morgen (via een persbericht van Belga) zou de parlementsvoorzitter (Cabello) op 10 januari de macht over moeten nemen als Chávez de eed niet kan afleggen. Dan zouden er binnen 30 dagen verkiezingen moeten volgen.

Chávez hoeft de eed niet af te leggen op 10 januari als dat onmogelijk is. Hij kan dat op een andere datum doen voor het Hooggerechtshof (artikel 231 van de grondwet).

De parlementsvoorzitter zal enkel de macht overnemen als voor de eedaflegging van de president blijkt dat deze “absoluut” in de onmogelijkheid verkeert om te regeren. En enkel als dat zo is moeten binnen de 30 dagen verkiezingen georganiseerd worden. (artikel 233 van de grondwet).

Onder “absolute onmogelijkheid om te regeren” wordt volgens hetzelfde artikel verstaan:
– zijn dood
– zijn ontslag
– de permanente mentale of fysieke onmogelijkheid om te regeren, officieel vastgesteld door een team van dokters, aangesteld door het Hooggerechtshof, met goedkeuring van het Parlement.
– het verlaten van het ambt, alzo verklaard door het Parlement
– de herroeping na een publiek referendum

Er is dus op geen enkele manier sprake van dat wettelijk gezien de parlementsvoorzitter op 10 januari overneemt en dat er verkiezingen volgen.

We moeten opnieuw vaststellen dat ook de Belgische pers, al dan niet met opzet, de wereldwijde rechtse en imperialistische destabilisatieplannen steunt. Dat ze op een misselijkmakende manier meehelpen aan de “verwijdering” van Chávez, misbruik makend van zijn ziekte. Waar de oppositie niet in geslaagd is op wettelijke manier via verkiezingen, of via een staatsgreep, sabotage, patronale lockout, gewelddadig opstanden, … proberen ze nu op een laffe manier te verwezenlijken: Chávez van de macht verdrijven.

Maar wat ze onderschatten is de macht van de massa’s. Venezuela is meer dan Chávez. Het volk zal met alle middelen de Revolutie verdedigen.

Het is duidelijk dat er iets op til is voor 10 januari.

De betreffende artikels van de grondwet:
http://venezuela.justia.com/federales/constitucion-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela/titulo-v/capitulo-ii/

take down
the paywall
steun ons nu!