De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vele jongdementen verzeilen in financiële problemen

Vele jongdementen verzeilen in financiële problemen

maandag 27 januari 2020 16:07
Spread the love

“Overheid moet mensen met jongdementie beter ondersteunen” (Zorgcirkels Jongdementie)

Omdat heelwat mensen die lijden aan jongdementie hierdoor in financiële problemen verzeilen pleit Jan Vanwezer, directeur van het Leuvense woonzorgcentrum De Wingerd, namens Zorgcirkels Jongdementie voor een betere ondersteuning van overheidswege. Zo dient onder meer de aandoening erkend te worden als handicap wat recht geeft op een persoonsvolgend budget.

Dementie op jonge leeftijd is dementie waarbij de eerste symptomen optreden voor de leeftijd van 65. Het aantal personen met deze aandoening wordt in Vlaanderen geschat op zo’n 1.800. Het dementieproces sleept gemiddeld zo’n 15 jaar aan. De eerste acht jaar is er geen besef dat men aan de aandoening lijdt. Daarna kan men nog zo’n vijf jaar, al dan niet met professionele ondersteuning, thuisblijven. In de laatste periode van twee jaar is er externe, professionele zorg vereist want de mantelzorger kan dit alleen niet meer aan.

In deze laatste fase komen ze vaak terecht in woonzorgcentra. “Dat laatste is alleen maar goed als een dergelijk centrum hiervoor een werking en/of wooneenheid heeft opgericht die gespecialiseerd is in deze opvang. Sinds juli 2019 komt de overheid voor 25 euro per dag tussen voor de residentiële opvang in dergelijke units en subsidieert men bijkomend een half voltijds personeelslid per 10 personen. Omwille van de specifieke zorgen, die deze nog actieve groep nodig heeft, dient deze begeleiding opgetrokken te worden tot 3,27 VTE per 8 bewoners”, aldus Vanwezer.

Daarnaast dient de overheid gelijkaardig tussen te komen bij dagopvang. “De betrokkenen betalen hiervoor thans 37 euro per dag, maar met een vervangsinkomen van 850 euro is dat onbetaalbaar. Hierdoor stellen velen dergelijke opvang uit hetgeen de mantelzorger op de duur overbelast”. Vanwezer pleit ervoor dat de overheid de financiële noden waarmee deze mensen kampen eindelijk erkent en hen recht geeft op een persoonsvolgend budget. “Van het bekende koppel Kris en Yves kreeg Yves als drager van het syndroom van Down ondersteuning, maar zijn zuster die jongdementie had kreeg niets”, aldus Vanwezer.

In Vlaams-Brabant lanceerde het expertisecentrum dementie Memo in samenwerking met partners in de gezondheidssector het project Zorgcirkels Jongdementie dat een gans spectrum aan begeleiding biedt voor personen met jongdementie. Er werd ook een coöperatie opgericht, waarin ook jongdementen kunnen participeren, om de levenskwaliteit van deze groep te verhogen. Een van de initatieven is het ontmoetingshuis in Leuven waar men terecht kan voor advies en recreatieve activiteiten. Omdat dit huis geen overheidssteun krijgt worden er allerlei benefietacties op touw gezet zoals verkoop van flessen wijn en een benefietconcert van Raymond Van Het Groenewoud op 15 mei. Voor meer info: www.zorgcirkelsjongdementie.be

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!