De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Veiligheidsraad V.N. een werelddictatuur

zaterdag 29 oktober 2016 13:41
Spread the love

Het vetorecht van de 5 mogendheden in de Veiligheidsraad van de V.N. moet afgeschaft worden en de leden uitgebreid van 15 naar minstens ongeveer 30 leden.

Beter de Veiligheidsraad afschaffen. De wereld heeft een democratische Verenigde Naties nodig nodig, één land, één stem. De resoluties nemen met minstens twee derde meerderheid !

De V.N. moet ook verhuizen uit New York, een land met een genocidair verleden en heden,nog steeds niet vervolgd!!! naar een land zonder genocidair koloniaal verleden, b.v. Costa Rica een land zonder leger sinds 1947 of Vietnam een land dat slachtoffer is van brutale invasies en agressieoorlogen, slachtoffer van bombardementen van massavernietigingswapens zoals Agent Orange en Napalm door de wrede wereldoverheersers Koloniaal Frankrijk en V.S..!

.*Afschaffing van de misdadige koloniale internationale rechtbank van Den Haag.

Deze rechtbank staat ten dienste van de grootste agressors, onderdrukkers, uitbuiters sinds eeuwen. ICC staat ten dienste van Koloniaal Europa, de imperialistische V.S .de ware superieur mens , meesters van slaven om de echte Untermenschen, o.a. leiders en regeringen van landen in andere continenten, gekoloniseerde landen te vervolgen.

Er moet een nieuwe internationale rechtbank opgericht worden die op een onpartijdige wijze het internationale recht toepast en die ten dienste staat van een democratische V.N.!

Het internationale recht moet op iedereen toegepast worden en niet meer zoals nu op de zwakkeren, afrikanen en gekoloniseerden.

De Internationale Rechtbank moet ook verhuizen naar een vreedzaam land dat geen koloniaal verleden heeft en het minst agressieoorlogen gevoerd heeft,bv. Costa Rica…

Nederland heeft een genocidair koloniaal verleden en blijft nog steeds ongestraft.(1)

Nederland heeft zelfs na de eigen bevrijding van de Duitse bezetting, na het einde van de tweede wereldoorlog, Indonesië aangevallen die zijn vrijheid en onafhankelijkheid  gekregen had door vertrek  van Japan.

Nederland  heeft op een gewelddadige wijze opnieuw de koloniale bezetting van Indonesië opgeëist!!! Nog steeds niet vervolgd!

*De wrede en genadeloze wereldoverheersers, Bush sr,Bush jr, Blair, Sarkozy, Obama,Biden, Cameron, Hollande, Rasmussen (NAVO), Netanyahu… moeten voor een onafhankelijke internationale rechtbank verschijnen wegens misdaden tegen de vrede, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide.!!!

*De koloniale grenzen moeten in vraag gesteld worden (o.a. het Sykes-Picot verdrag 1916) en zelfs afgeschaft worden zodat de Palestijnen, de Koerden, de Pashtoe (Afghanistan/Pakistan), de Toearegs(Mali), de Soennis , de Sjiieten (Irak/Syrië)… hun onafhankelijk moederland krijgen zoals sommige al hadden voor de verovering door de wrede en genadeloze christelijke Europese kolonialisten.!!!

*De wrede en genadeloze Christelijke ware superieure mens  moeten hun kolonies/Anschluss terug geven aan de ware eigenaars, de inheemse bevolking. De V.S. moeten de Bahia de Guantanamo, Hawaï, Diego Garcia, Guam, Okinawa, Marshall Islands, Mariana Islands, American Samoa… aan de ware eigenaars geven.

Het Franse rijk heeft de meeste Anschluss/annexaties. Frankrijk moet ook de kolonies Nieuw-Caledonië, Réunion, Mahon, Tahiti, Marquesas eilanden, Guadeloupe, Guyana, Martinique…terug geven aan de oorspronkelijke eigenaars .

*De schrijnende armoede van de gekoloniseerden is een misdaad tegen de menselijkheid. Een menswaardig wereldwijd maandelijks leefloon van 350 euro en wereldwijd minimum maandloon van 400 euro /40 uur moet ingesteld worden!

De internationale gemeenschap moet Koloniaal Europa en de V.S. verplichten om een menswaardig leefloon te betalen aan de bevolking van de sinds eeuwen gekoloniseerde landen!

*Er moet een wereldwijde no-fly zone ingesteld worden voor militaire vliegtuigen met agressieve bedoelingen, o.a. voor de V.S, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, NAVO, Israël… Landen en volkeren bombarderen zonder luchtafweer zijn ook laffe, verwerpelijke terroristische aanslagen.!!!

*De christelijke wrede en genadeloze wereldoverheersers, de V.S., het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk moeten zich van hun militaire bases terugtrekken uit de landen van andere continenten die ze beschouwen als echte minderwaardige mensen.

De ware superieure mens, de V.S. hebben ongeveer 1000 militaire bases in de wereld om door bedreiging en agressieoorlogen de rijkdom van de wereld te controleren, zich toe te eigenen en uit te buiten, ten dienste ook van  koloniaal Europa.(NAVO Landen)

Oprichting van een alternatieve democratische V.N. – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

https://www.dewereldmorgen.be/community/de-veiligheidsraad-van-de-vn-een-werelddictatuur/

http://www.mintpressnews.com/unworthy-victims-western-wars-have-killed-four-million-muslims-since-1990/204182/

1.Ewald vanvugt “Roofstaat.Wat iedere nederlander moet weten.

Adam Hochschild “De geest van Koning Leopold ll en de plundering van Congo”

Verenigde Staten van Amerika wrede en genadeloze agressor – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

DVD Whose peace will it be? Luc Pien

http://www.presstv.ir/Detail/2015/09/09/428494/WikiLeaks-Assange-US-Syria-Assad

Thierry Debels “Hoe goed is het goede doel?

Michael Parenti “Het vierde rijk of de brutale realiteit van de VS-wereldheerschappij”

Ramsey Clark “The fire this time.U.S. war crimes in the gulf”

Paul Craig Roberts “How America was lost.From 9/11 to the police/warfare state”

Michael Haas”George W Bush,war criminal?Liability for 269 war crimes”

Naomi Klein “The shock Doctrine” DVD

Andrew Cockburn “Kill chain:The rise of the high-tech assassins”

Alfred McCoy “The politics of Heroin:CIA complicity in the globe drug trade”

Amy Goodman “The exception to the rulers.Exposing oily politicians,war profiteers and the media that love them.”

Smedley Butler “War is a racket (the profit that fuels warfare)”

Mark Curtis “Web of Deceit.Britain’s real role in the world”

Michel Chossudovsky “The globalization of war.America’s long war against humanity”

Gregoire Lalieu”Jihad made in USA”

John Pilger “The new rulers of the world”

Greg Palast “Democratie te koop”

Lucas Catherine “Jihad en Kolonialisme”

Carl Boggs “The crimes of Empire,Rogue Superpower and world domination”

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!