De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

VEEL SOLIDARITEIT MET ASIELCENTRUM IN DORMAAL

VEEL SOLIDARITEIT MET ASIELCENTRUM IN DORMAAL

donderdag 12 december 2019 19:43
Spread the love

“Veel solidariteit met asielcentrum in Dormaal” (Gastvrij Zoutleeuw)

Het comité Gastvrij Zoutleeuw krijgt naar eigen zeggen ‘veel respons’ op haar oproep om solidariteitsacties op touw te zetten voor de asielzoekers in het nieuwe opvangcentrum van Fedasil in deelgemeente Dormaal waar begin vorige week de eerste asielzoekers gearriveerd zijn. Het comité had over de noden van de asielzoekers ook al een gesprek met de directie.

In het voormalige rusthuis Philemon & Baucis, waar Fedasil het asielcentrum heeft ondergebracht, is er plaats voor 130 personen. Momenteel zijn 65 procent van de beschikbare plaatsen bezet, maar dit aantal zal ongetwijfeld nog toenemen. Naast ‘Genoeg is Genoeg’, een comité van omwonenden, dat de afgelopen twee maanden felle kritiek uitte op de komst van het asielcentrum, werd in Zoutleeuw ook ‘Gastvrij Zoutleeuw’ opgericht dat asielzoekers een helpende hand wil bieden.

Er is volgens ‘Gastvrij Zoutleeuw’ nood aan winterjassen en schoenen, broeken, fietshelmen, buggy’s, winterhandschoenen, sokken en wintertruien. Deze spullen kunnen op woensdag tussen 10 en 16 uur aan het centrum worden afgezet. Wat over is wordt overgemaakt aan de Sint-Vincentiuswerking in Sint-Truiden of de Boom in Zoutleeuw, twee organisaties die mensen in nood helpen. Omwille van de grote afstand tot het centrum van Zoutleeuw zijn ook fietsen nuttig.

De respons op de oproep is volgens het comité op dit ogenblik erg groot. “Veel mensen zetten winterkleren en speelgoed aan het centrum af. Er worden ook Nederlandse praat-, zing- en spelletjesgroepen op poten gezet om schoolgaande kinderen te ondersteunen. Er hebben zich ook reeds mensen opgegeven om vanaf januari huiswerken te begeleiden. Andere voorgestelde initiatieven zijn op vraag van het centrum eventje op pauze gezet tot iedereen er is en de opstart ok is”, aldus het comité.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!