De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Varkenskoppen en kopvodden

Varkenskoppen en kopvodden

donderdag 21 april 2011 14:42
Spread the love

Toen het Maleisische hooggerechtshof verklaarde dat het woord ‘Allah’ in plaats van ‘God’ ook door niet-moslims mocht gebruikt worden, gingen de poppen aan het dansen.

In de afgelopen 3 weken zijn er daden van vandalisme gepleegd op 11 kerken, een Sikh-tempel, een moskee en twee Islamitische gebedshallen. De kroon werd gespannen door de meest recente daad. Het plaatsen van afgehakte varkenskoppen in twee moskeeën in Kuala Lumpur.

God en Allah

De Maleisische regering wou een verbod uitvaardigen dat ervoor zorgt dat niet-moslims het woord ‘Allah’ niet mogen gebruiken. De beslissing van het hooggerechtshof beslist thans anders. Christenen daar wijzen op het historisch feit dat het woord ‘Allah’ al in gebruik was voor er zelfs maar sprake was van Islam. Zo zal je in Egypte horen dat Christenen God ook aanduiden met Allah.
(Bron: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20100127_023)

Selectief atheïsme

De religieuze wereld davert alsmaar meer. In België zitten we met een vluchtende pedobisschop, in Amerika zijn fundamentele Christenen Korans aan het verbranden en in andere gebieden gaan ze vitten over woorden. Het aantal ontdopingen blijft stijgen en wie kan het hun kwalijk nemen? Religie biedt tegenwoordig meer miserie en onzin dan dat het een werkelijk platform voor verdraagzaamheid en goede morele waarden aanreikt.

Het valt alleen op dat de Islam de hoofdvogel lijkt af te schieten als het over religie gaat. Zo hadden we onlangs – alweer – grote discussies over hoofddoeken. Denk aan het HEMA-incident en het boerkaverbod (http://www.hln.be/hln/nl/1275/Islam/article/detail/1243479/2011/03/30/Kamercommissie-keurt-boerkaverbod-opnieuw-goed.dhtml).

Het ergert me te zien dat de Islam hierin de hoofdrol speelt of althans de hoofdrol hierin aangemeten wordt. Er is genoeg bewijs dat deze rolverdeling contraproductief werkt. Vooral als het doel is grenzen te stellen aan de mengeling tussen maatschappij en religie. Ik zie ‘atheïsten’ met veel plezier meestappen in rechtse politiek die allerhande wetten en regels wil opzetten omtrent de Islam maar andere religies blijven buiten schot. Hoe zit het met de tulband van de Sikh of het keppeltje van de Jood? De habijt van de non heeft zelfs een hoofddeksel. Zo had Wilders het eens over de ‘kopvoddentaks’ maar wist zich geen raad met andere hoofddeksels. (Bron: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1166140/2009/09/16/Wilders-wil-kopvoddentaks.dhtml)

Rituele slachtingen, nog zo’n geval. Ze kiezen ervoor om in te gaan tegen het onverdoofd, ritueel slachten bij moslims maar het koosjer slachten is dan weer iets anders? Voor Tanguy Veys (VB) gaat het vooral om het inperken van “cowboyrituelen”. De Joodse gemeenschap is daar veel properder en georganiseerder in of dat is alvast wat Veys ons willen vertellen.

Onverdoofd slachten gaat in tegen de wet op dierenwelzijn. (http://aff.skynetblogs.be/archive/2011/04/19/vb-blaast-tegelijk-warm-en-koud-over-joods-ritueel-slachten.html) Onlangs nog in de krant: “België op de 16e plaats in de lijst van landen met het meeste inbreuken op het dierenwelzijn.” Niet moeilijk als we toelaten dat iedere religieuze aanhanger de keel van dieren gaat oversnijden.

Zwart en wit

Met de wildgroei aan religieuze verenigingen maar ook de schandalen die gepaard gaan met de openbare gang van religies, is het nodig dat we het secularisme duidelijk omkaderen. Onverdoofd slachten mag niet, voor niemand. Dus ook geen uitzonderingen gaan maken. Hoofddoeken? Zolang het niet schaadt en we niet over gezichtsbedekking praten, kan er toch geen probleem zijn. Maar als er dan toch per se een wet moet komen tegen hoofddoeken in het openbaar, dan maar meteen de hele mikmak aan religieuze symbolen uit het zicht houden.

Het lijkt soms op platvoers racisme. Keer op keer gaat het om de moslimgemeenschap terwijl op religieus vlak andere gemeenschappen net zozeer bepaalde maatschappelijke codes met de voeten vegen. Zo denk ik bijvoorbeeld aan het censureren van schoolboeken of het dragen van religieuze dolken. Als je niet wil dat een hond blaft, ga je er niet tegen schreeuwen. Doe je dat wel, dan blaffen ze harder terug. Bewijs daarvan vind je in verscheidene studies die laten zien hoe moslims in West-Europa sneller terug een hoofddoek of boerka gaan dragen in vergelijking met de eigenlijke moslimlanden waar met de huidige revoluties er van alles gebeurd op dat vlak.

Religies moeten gelijk behandeld worden en ongeacht mijn persoonlijke voorkeur in dit gebied, moet er een zwart-wit-beleid bestaan. Duidelijk zonder uitzonderingen en onzin. Het is voor mij persoonlijk vaak tussen twee vuren pendelen. Enerzijds het viseren van moslims tegengaan en anderzijds opkomen voor een sterker seculier beleid – misschien zelfs het laïcisme.

take down
the paywall
steun ons nu!