De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vantemsche in “De Zondag”

Vantemsche in “De Zondag”

zondag 7 juni 2015 20:32
Spread the love

De BB voorzitter kreeg een volledige bladzijde in het krantje “De Zondag”. Ik heb het moeilijk met wat er wordt geschreven.

Tijdens mijn tienerjaren vonden de grote boerenbetogingen plaats. Betogingen die alles gingen veranderen, terwijl er voor de boeren uiteindelijk niets is veranderd. Waar hebben de boeren zich dan voor laten gebruiken? Ik heb er geen idee van. Ik heb in ieder geval een groot wantrouwen overgehouden tegenover de grote boerenorganisaties.

In het interview met Vantemsche lees grote tegenstrijdigheden.

-Na maanden oorlog voeren en olie op het vuur gooien pleit Vantemsche voor verzoening met de milieubeweging. Ik viel bijna van mijn stoel. Het is net BB die voor de hele heisa heeft gezorgd. Kwam BB niet genoeg in het nieuws? Waren er te veel boeren die hun lidgeld niet betaalden? Ondertussen zijn alle boeren weer overtuigd van de noodzaak om lid te zijn van BB. Goed gewerkt Piet. 

-Vantemsche pleit bij Europa voor uitzonderingen voor een sterk verstedelijkt gebied als Vlaanderen. Het is er erg moeilijk om de landbouw- en natuurdoelstellingen te halen. En tegelijk zegt hij dat de veestapel niet mag afgebouwd worden. Al deze beesten mogen in een stadstaatje als Vlaanderen tussen de mensen blijven rondlopen. Reden? 3000 jobs creëren die varkens. En Vlaanderen moet zijn eigen voedsel produceren. Gelooft die man dat nu zelf? De aangehaalde reden voor het zelfvoorzienend zijn is voor het geval de grenzen dicht gaan. Wel, als de grenzen dicht gaan kunnen we nog snel onze varkens slachten. De volgende dag is immers hun voeder, dat uit Brazilië komt, op. Het fabeltje van de zelfvoorziening zal snel doorprikt zijn. De jobs, daar is iets voor te zeggen. Maar waarom moeten de stallen dan verspreid over gans Vlaanderen staan te stinken? Bouw enkele enorme stallen in Antwerpen en Zeebrugge. Dat creëert evenveel jobs. Het voeder kan direct van het schip in de stal. Het is rendabel om een perfecte luchtwasser te plaatsen. Mestverwerking… alles erop en eraan. Uiteindelijk gaat dit wel jobs kosten. Geen mestactieplan meer, geen ellenlange procedures meer om tegen de wil van de buren toch maar een stal te kunnen zetten…

-De lage prijzen zijn een probleem en het komt door de liberalisering van het landbouwbeleid. Zegt Vantemsche. Goed zo. Dat is een begin. BB heeft er echter nooit op ingezet om er voor te zorgen dat de landbouwer zijn handel in eigen handen kon houden. Landbouwers zijn verworden tot producenten van goedkope grondstoffen. En dat terwijl zij leven tussen 6 miljoen van de meest kapitaalkrachtige mensen ter wereld. Heel merkwaardig dat boeren hun producten in China willen gaan verkopen.

-En dan nog dit. Vantemsche pleit voor het telen van GG0’s in Vlaanderen. Ik kan mij voorstellen dat een bepaalde groep mensen dit wil. In een vrij land moet dat misschien wel kunnen. Maar op dezelfde manier moet ik dan de vrijheid hebben om geen GGO’s te willen. In een sterk versnipperd Vlaanderen kan men dit niet garanderen, en dat weet men maar al te goed. En daarom moet iedereen maar GGO’s willen.

take down
the paywall
steun ons nu!