De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vandaag…
Tijdingen oostende -

Vandaag…

donderdag 8 september 2011 23:46
Spread the love

Zoals de beurzen en de economie nu evolueren zou men terug kunnen verklaren dat het bestaande kapitalisme niet een goeie manier is om de economie te structureren en te besturen. Dat is stilaan een evidentie aan het worden. Basis blijft: de rijken worden steeds rijker en het aantal armen groeit aan.

Onze samenleving is een weerspiegeling van ongelijkheid en onrechtvaardigheden. Hoe dat kan gepaard gaan met hoge morele criteria (of waarden) zoals die door vele godsdiensten en ideologieën verkondigd worden, is reeds lang geen probleem meer.

Het is niet alleen evident in de private sector, maar evenzo in de publieke sector. Wie naar echt verandering streeft is er aan voor zijn of haar moeite. Alleen de vakbonden blijven overeind en ze worden ook meer een meer beheerst door het kapitalistisch systeem.

Zelfs in opvoeding en onderwijs wordt minstens onvoldoende nadruk gelegd op structurele rechtvaardigheid. En toch moeten wij doorgaan met de strijd voor sociale rechtvaardigheid. Alle mensen zijn in principe gelijk en hebben recht op zekerheid en ontplooiing. Daar mogen we niet van afwijken.

S.L.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!