De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vandaag verrijst de Adem van het Leven
Brigitte Puissant

Vandaag verrijst de Adem van het Leven

dinsdag 7 april 2020 10:38
Spread the love

 

Vandaag verrijst de Adem van het Leven

 

De lente viert Pasen

in een weelderige vreugde

van groen en bladlicht

van heerlijke bloesems

en kwetterende vogels

die deze keer, boven alles,

hun stem laten horen

 

De lucht viert Pasen

gezuiverd van fijnstof

en ijzeren kruisen

die het ruim

met kerosine doorklieven

 

Het water viert Pasen

hoorbaar klotsend

midden in de stad

schitterend flikkerend in ochtend- en avondlicht

Het water dat ons wast en zuivert

van het virus

van het giftig gespuis

en alle overbodigheid

 

Vandaag verrijst de Adem van het Leven

die ons vurig smeekt

van koers te veranderen

machthebbers aanmaant

te luisteren

naar angstige voorbodes en signalen:

het virus, het sterven van bijen en insecten,

de bosbranden en overstromingen

de glijdende gletsjers

de verleden epidemies

de schaamteloze bankencrisis,

de ontreddering van 9/11

de afschuwelijke aanslagen,

de genadeloze ongelijkheid

de protesten alom

de ellende van vluchtelingen

de lange rij aan de voedselbanken

de radeloosheid van de geknelde Syriërs

de kreet van stemlozen overal

 

Vandaag verrijst de Adem van Leven

in het blootleggen van de grenzen

van een neo-liberaalsysteem

en de pijnlijke pijnpunten van een beleid

dat economie vooropzet

en bespaart op menselijkheid

 

Vandaag verrijst de Adem van Leven

in de zorg voor elkaar tot het uiterste

in de creativiteit van de (soms virtuele) liefde

in de hoop dat het leven zal winnen

in de samenhorigheid deze beproeving

samen te dragen

in de wens dat al dit mooie en mogelijke

nooit meer verloren zal gaan

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!