De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Van schrijver tot schrijver (4) Geachte Heer Lanoye.

zaterdag 14 mei 2022 11:48
Spread the love

Geachte Heer Lanoye
Beste Tom

Sta me toe te reageren op uw passage in het VRT-programma De Afspraak van 11/05 jongstleden. Ikzelf heb het programma niet gezien omdat ik geen televisie kijk, maar ik heb er ondertussen genoeg over gehoord en dat is voldoende om toch iets over te zeggen nietwaar? Mogelijk had u iets willen vertellen over onze grote schrijfbroer Jeroen Bouwers die dezelfde dag nog was komen te overlijden, maar dat is mij ontgaan. Het ging voornamelijk over het feit dat de reportagereeks Tegenwind[1] de Ultima Publieksprijs gewonnen had en waarom dat dat zogezegd slecht was.

De bespreking waaraan u heeft deelgenomen was in elk geval ook abominabel heb ik vernomen. Niet enkel de inbreng van uw gesprekspartners maar ook uw eigen interrupties waren niet om aan te horen[2]. Kortom, het was een vertoning om snel te vergeten. Maar na enig denkwerk ben ik daar niet zo van overtuigd. In tegendeel. Het toont juist wat er scheelt aan dat zogenaamde debat rond de coronacrisis. Hoe het werd en – jammer genoeg – nog steeds wordt gevoerd.

Ten eerste gaat het niet of nooit over de inhoud maar het speelt zich ook nog eens af op verschillende niveaus, zijnde: de emotie, het belang en de ideologie. En daar waren u en uw gesprekspartners dan ook een mooi voorbeeld van. Ik verklaar mij nader.

De drijfveer van de controverse rond corona is zonder meer de emotie en de doodsangst in het bijzonder. Dit werd mooi uitgebeeld door Dirk Draulans, nota bene afgestudeerd als bioloog. Het geeft aan dat zelfs wetenschappelijk opgeleide personen niet ontsnappen aan dat overlevingsmechanisme of beter gezegd, aan dat oerinstinct. Daar valt verder niet veel over te zeggen, behalve dat het bestaat, dat veel mensen eraan onderhevig zijn en dat het irrationeel is, dus ook niet wetenschappelijk gestoeld.

Vervolgens is er het belang. Wie heeft er belang bij corona en wie wordt er beter van de ganse situatie? Dat zijn in de eerste plaats diegenen die de farmaceutische remedie maken en verkopen. Doorgaans worden zij vertegenwoordigd door (echte) wetenschappers, maar een politica zoals Stephanie D’Hose voldoet ook prima in dit postmodern kapitalistisch tijdperk. De vrouw die de senaat nog wou afschaffen totdat ze er voorzitster van werd, kan immers goed opdraven als voorbeeld van de corruptie of de belangenverstrengeling waarin de democratie zich heeft vastgereden. En of de democratie zich nu vastrijdt in corruptie of dat die corruptie zich meester maakt van de democratie is mijns inziens naast de kwestie. Haar uitlating dat we de regels maar moeten aanpassen om te verhinderen dat culturele producties zoals Tegenwind in de toekomst nog aan de haal kunnen gaan met publieksprijzen, is sprekend. Het legt immers mooi de manier bloot waarop multinationals niet enkel nationale regeringen, maar ook internationale beleidsorganisaties hebben weten omvormen tot hun profijt en hun profijt alleen.

Tenslotte bent u er, beste Tom, om de cultuur-minnende goedmens te vertegenwoordigen die gedwee de grote leider maar bovenal de Juiste Ideologie moet volgen; dit uiteraard op straffe van excommunicatie. Ik moet echter zeggen dat u daar maar matig in slaagt. Ten eerste bent uzelf vergeten dat token van volgzaamheid – het mondmasker – op te zetten en gelet op het uitbrekend angstzweet van Draulans en diens speekselproductie tijdens het articuleren van zijn bijzonder emotioneel betoog, was dit toch zonder twijfel een uiterst gevaarlijk risicocontact, denkt u niet? Voelt u zich nog wel goed, beste Tom? Hebt u – voor alle zekerheid – niet reeds een zelftestje gedaan? Maar ten tweede viel op die manier des te meer op dat u eigenlijk gewoon dezelfde functie uitoefende als uw tegenkandidaat, de kerkjurist Rik Torfs.

Die laatste mocht het immers als enige dissonante stem opnemen tegen de zetelende triarchie. Niet dat de man bij mijn weten echt tegen het vaccinatiebeleid of tegen alle coronamaatregelen zou zijn, noch dat hij daar gelegitimeerd wetenschappelijke argumenten voor zou kunnen aandragen, maar omdat men in de catacomben van de VRT allicht ook weet dat de man als ‘ware christen’ nooit ofte nooit echt sterk uitgesproken tegenkantingen zou formuleren tegenover zijn medemensen. Kortom de man is een toetssteen van moreel gezag en dat is het waarin uw deelname aan dat programma allicht ook om te doen was: om die rol aan te vallen en over te nemen. Het geloof is immers een ideologie als een ander en ideologie is (mits enige opmerkingen) niets anders dan geloof.

Enfin, dat zijn zo mijn bedenkingen bij dit alles. Maar als de uitzending vanuit het standpunt van de mRNA-junks toch in iets geslaagd is, dan in dit: er is weer heel wat rook ontwikkeld waarover men in de kranten kan speculeren. En dat verkoopt zoveel beter dan inhoudelijke argumenten, nietwaar? Kijk maar naar hoe weinig ophef uw nieuwste roman De draaischijf inhoudelijk teweegbrengt. En die gaat dan juist over ‘collaboratie, lafheid en niets ontziende ambitie’!

Ik ben hiernaar alvast zeer benieuwd. Schrijft u daarin over uzelf? De thematiek lijkt mij wel wat ‘geleend’ zoals bij Klaus Mann (Mephisto), maar zo gaat dat naar het schijnt: grote schrijvers delen grote onderwerpen.

Ik zal in elk geval niet nalaten uw boek te lezen van zodra de paperback voorradig is. Ik zie daar echt geen graten in. Ik mag u dan wel een blaaskaak vinden, uw acteerprestatie in De Afspraak van een afschuwelijke kwaliteit en uw politieke overtuiging met betrekking tot de hele coronaproblematiek, ronduit laakbaar, ik vind u nog steeds een van de beste nog levende schrijvers in het Nederlandstalige gebied. Houden zo.

Vriendelijke groeten
Frank Colle

 

 

 

[1] https://www.tegenwind.tv/

 

[2] https://www.devrijdenker.org/post/de-logische-denkfouten-in-het-coronadebat-de-afspraak-als-schoolvoorbeeld

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!