De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Van schrijver tot schrijver (3)

zaterdag 8 januari 2022 10:29
Spread the love

Geachte Heer Six
Beste Roderik

Ik las uw lovende recensie voor Kanada van de Spaanse schrijver Juan Gómez Bárcena in Knack[1] en ik heb het boek meteen aan mijn leeslijst toegevoegd. Ik ben oprecht benieuwd. Toch wil ik U laten weten dat ik wat raar opkeek van die laatste zin in uw recensie. Daarin heeft U het over mensen die met ‘Jodensterren’ rondlopen op betogingen tegen het vaccinatiebeleid en schrijft U dat ze eens moesten weten hoe het echt was om vervolgd te worden.

Ik begrijp vooreerst dat de discussie van de ‘sterrendragers’ zoals ik ze verder wil noemen, in Nederland alvast heel wat meer stof doet oplaaien dan in België, maar dat neemt niet weg dat ik uw opmerking toch wat goedkoop vind, op het aandoenlijke af. Ik verklaar mij nader.

Uiteraard zijn de tijden niet meer wat ze waren. En uiteraard is er vandaag de dag geen heksenjacht op Joden gaande. Tot daar kan ik uw redenering alvast volgen. Maar dat is volgens mij ook helemaal niet wat die betogers bedoelen. Tenzij U van slechte wil bent of een en ander niet echt kan begrijpen.

De vergelijking die wordt gemaakt is immers een vergelijking zoals er zovele zijn. Een appel is geen peer, maar het zijn wel beide vruchten. Een Volkswagen is geen Porsche, maar het wel zijn beide auto’s, enzovoort. En zo is het vaccinatiebeleid uiteraard geen Jodenvervolging, maar er worden wel degelijk mensen geviseerd.

Ik ging ervan uit dat het tot de algemene kennis van een schrijver behoort te weten dat de Jodenvervolging niet meteen heeft geleid tot diens vernietiging, maar dat er eerder sprake was van een soort proces dat daartoe heeft geleid, en dat er naast die Joden ook nog heel wat andere mensen zijn vervolgd en vermoord. En of Hitler nu reeds van in het begin al of niet van plan was de Joden uit te roeien, lijkt mij in deze irrelevant. Ook in zijn naaste kring bestond immers twijfel of hij dat nu meende of niet en in de beginjaren na zijn machtsgreep werd hij zelfs nog door zijn latere geallieerde tegenstanders netjes aangesproken als Meneer Hitler. Maar tot zover de geschiedenis.

De recente uitspraak van de Franse president Macron, waarin hij het openlijk heeft over het ‘pesten’ (letterlijk emmerder: met stront bedekken) van de niet-gevaccineerden, laat wat mij betreft weinig aan de fantasie over, maar eh, werden de Joden destijds ook niet tot in het oneindige ‘gepest’ alvorens te worden opgepakt, weggevoerd en vermoord?

Zie, beste Roderik, het werkelijke probleem van uw vergelijking is dat ze geen steek houdt. Indien U Kanada als een hedendaagse waarschuwing interpreteert tot wat militarisme en totalitarisme kan en zal leiden, dan is het ook logisch dat de ‘sterrendragers’ eveneens hun ding doen als waarschuwing daartegen. We kunnen natuurlijk discussiëren over wat nu de beste manier zou zijn om daartegen te waarschuwen, maar ik denk dan al gauw dat iedereen dat doet op zijn of haar manier, en dat alle manieren goed zijn als ze maar geweldloos zijn. Het is nu ook niet dat daar plots duizenden ‘sterrendragers’ staan te betogen en mocht U werkelijk eens met open ogen naar die betogers kijken, zou U kunnen zien dat zij zo divers zijn als de samenleving zelf is.

En tussen haakjes, ook in Israël lopen betogers rond met Jodensterren. Hoe moeten we dat dan zien?

Neen, dehumanisering, massavorming, massapsychose en totalitarisme zijn, in weerwil van zij die er aan voorbijgaan, termen die we de komende tijd meer en meer te horen zullen krijgen. En op het risico af, hierdoor al meteen voor onacceptabel te worden versleten, ga ik toch nog even door.

Ofschoon ik U uw mening uiteraard niet wil ontzeggen, komt mij die laatste zin van uw recensie niet enkel nog als irrelevant en overbodig over, maar zegt die niettemin veel. En misschien helpt het mij beter dit te begrijpen wanneer ik het zie als een soort knieval aan de huidige heersers of als een heilwens ten aanzien van uw broodheer. Een beetje zoals elke brief destijds met een H.H. werd gehandtekend. Wat het uiteraard best grappig maakt. Het is vervolgens slechts wachten op de ‘Get Boosterd or Die’-uitspraak door de nieuwslezer of acteur op het einde van diens optreden, of gelijk waar in elk mogelijk gesprek. Een beetje zoals het ‘Under his Eye’ van Margaret Atwood in The Handmaid’s Tale, want de nieuwe religie moet uiteraard actief beleden worden. U ziet dus maar waar U het uwe legt, het kan nog parten spelen, later, in de lessen geschiedenis, als anekdotisch voorbeeld van waartoe blind geloof in propaganda kan leiden. De zoveelste miskleun uit de moderne geschiedenis.

En oh ja, er zullen nog veel onheilspellende romans geschreven worden, denk ik, zolang de mensen de voorbeelden maar blijven aanreiken. Ik kijk alvast met spanning uit naar het uwe.

Vriendelijke groet
Frank Colle

 

[1] https://focus.knack.be/entertainment/magazine/de-menselijke-puinhoop/article-normal-1818805.html

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!