De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Van buiten af gezien

Van buiten af gezien

donderdag 24 maart 2022 16:00
Spread the love

Ja, maar mag jij je mening eigenlijk wel geven? Je woont toch ver weg van wat er in de wereld gebeurt?

Maar het is ook mijn wereld

Niet iedereen hoeft het met me eens te zijn, en je mag me vertellen dat ik mijn mening thuis moet hoeden, maar of ik dat ook doe, is maar de vraag.

Er is een man die al te veel macht heeft, die, zoals velen voor hem, nog meer macht wil. En helaas heeft deze man aan twee van de in 1984 al genoemde  voorwaarden voldaan. Hij heeft een groep mensen tot de vijand verklaard.

Net als in het boek wordt aan iedereen die het horen wil, inclusief aan de NATO, verteld dat de Oekraïners de booswichten zijn. De Oekraïners gebruiken chemische wapens, de Oekraïners hebben onmenselijke raketten afgevuurd.

Emmanuel Goldstein wordt in het boek van George Orwell voorgesteld als de belangrijkste vijand van de staat en, meer specifiek, van Big Brother.

Hij is een voormalig lid van de Binnen-Partij, de elitegroep die Oceanië controleert. Op telescreens in heel Oceanië wordt hij afgeschilderd als een lelijke, kwaadaardige man. Naar verluidt heeft hij de partij enige tijd geleden verlaten om de Broederschap op te richten in een poging Grote Broer omver te werpen. Hij wordt een verrader genoemd en als zondebok gebruikt voor alle problemen van de regering. (bron: https://study.com/learn/lesson/emmanuel-goldstein-1984-george-orwell-analysis-significance.html. In de Engelse taal).

De meest besproken president van dit moment is niet de President van de Verenigde Staten of de Secretaris Generaal van de NATO, het is Staatsvijand Nummer Een van Rusland, volgens Putin, de President van Oekraïne, Volodymyr Zelenski.

Maar de president heeft gelijk, hij is niet degene die aanvalt, hij probeert alleen zijn land bij elkaar te houden en te verdedigen. Het is waarschijnlijk dat Oekraïne geen chemische wapens heeft, Rusland heeft die wel.

Oekraïne heeft zeker geen atoomwapens, Rusland heeft die wel. Oekraïne wil niet de wereld overheersen en Rusland eigenlijk ook niet. Maar Putin wil wel de keizer van het Russische Rijk worden.

Net als Emmanuel Goldstein de vijand in het indrukwekkende maar fictieve verhaal van Orwell, is Zelenski in een positie gebracht die hij zeker niet wenst. Net als die vijand wordt Zelenski misbruikt door de propaganda machine van de heersende klasse.

En het bijzondere is dat de wereldleiders, die beter moesten weten, het verhaal van die propaganda machine voor zoete koek slikken.

Jens Stoltenberg lijkt de stem van Putin en is nier bereid de verdediging van Europa op zich te nemen, en dat is natuurlijk juist wat hij zou moeten doen!

De Verenigde Naties en de NATO werden opgericht om de wereldvrede te bewaren en om er voor te zorgen dat ‘dit nooit meer zou gebeuren’.

Nu staat het op het punt weer te gebeuren en de leiders van de wereld zijn bij elkaar gekomen om het probleem op te lossen, maar die leiders willen niet handelen.

Is Meneer Stoltenberg wel de juiste persoon op deze positie. Is hij de man die de wereld bij elkaar brengt, die de vrij wereld haar vrijheid terug kan geven?

Zijn besluiteloosheid en toch minstens lakse houding tegenover zijn plichten laten zien dat hij beter ander werk kan gaan zoeken.

Bronnen: https://study.com/learn/lesson/emmanuel-goldstein-1984-george-orwell-analysis-significance.html. In de Engelse taal.

Foto door onbekend fotograaf – Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa 1918-1928, Kraków-Warszawa 1928, s. 111, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4306011

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!