De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

”Van Aartsen verbiedt nieuwe demonstratie Schilderswijk”/Brief aan AD

”Van Aartsen verbiedt nieuwe demonstratie Schilderswijk”/Brief aan AD

donderdag 14 augustus 2014 19:24
Spread the love

´´VAN AARTSEN VERBIEDT NIEUWE DEMONSTRATIE SCHILDERSWIJK´´/BRIEF AAN AD
ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/van-aartsen-verbiedt-nieuwe-demonstratie-schilderswijkbrief-aan-ad/

AAN DE REDACTIE VAN ADUW NIEUWSBERICHT ´´VAN AARTSEN VERBIEDT NIEUWEDEMONSTRATIE SCHILDERSWIJK´´
Link
http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3718187/2014/08/14/Van-Aartsen-verbiedt-nieuwe-demonstratie-Schilderswijk.dhtml

Geachte Redactie

Hierbij graag uw aandacht voor het volgende.Ik heb uw berichtgeving ´´Van Aartsen verbiedt nieuwe demonstratieSchilderswijk´´ (1) met interesse gelezen.Dit bericht heeft betrekking op de gehouden Anti ISIS demonstratie, (2)die uitliep op een confrontatie met de buurtbewoners.
Het is mij echter opgevallen, dat u niet alleen een aantal essentiele zakenonvermeld laat, waardoor er een vertekend beeld is ontstaan van verloopen deelnemers van de demonstratie, maar dat u tevens, zonder ditmet enig bewijs te kunnen staven, de ´´tegendemonstranten´´ in de hoek  van ISIS aanhangers plaatst.
Ik citeer uit uw nieuwsbericht
´´Tijdens een protest tégen IS afgelopen zondag (3) kon de politie ternauwernood voorkomen dat demonstranten slaags raakten met IS-sympathisanten en jongeren uit de Schilderswijk. ´´ (4)
U bevestigt dit in uw onderschrift onder een van de foto´s.Ik citeer
´´de Mars van de Vrijheid, een demonstratie van de islamitischeterreurgroep IS (voorheen ISIS). De Mars-een mengeling van zo´ntweehonderd voetbalsupporters, wijkbewoners en een enkelekeurige Haagse dame van 72, voerde dwars door de HaagseSchilderswijk, waar volgens de demonstranten veel ISISaanhangers wonen´´ (5)
Op geen enkele wijze echter hebt u serieus bewijs kunnenaandragen, dat de buurtbewoners, die de confrontatie aangingen(waarop ik zo terug kom) IS aanhangers waren.Ik vind het dan ook getuigen van  tendentieuzeberichtgeving (tenslotte zet u ze neer als aanhangers van eenmisdadige groepering) dit wel te vermelden.

OVER INITIATIEFNEMER PRO PATRIA, DE HEER PATRICKSCHOUTEN
Alvorens in te gaan op de deelnemers aan de demonstratie het volgendeUw interview met de oprichter van Pro Patria, Patrick Schouten,geeft een vertekend beeld over de werkelijke drijfveren van hem en zijn groep.Wat je daar ook van mag denken, het is niet alleen maar,zich ergeren aan ´´mannen die in de stad openlijk hun steun betuigden aan de radicaal islamitische organisatie ISIS´´, op eenwat stoere en populistische manier gezegd. (6)Er zitten wel degelijk vooroordelen achter.
Zo zegt Schouten, in een ander AD artikel´´. ‘Om te laten zien dat de zogenoemde Sharia-driehoek nog steeds Nederlands grondgebied is, waar Nederlandse wetten en regels gelden.'(7)Op zijn zachtst gezegd is die ´´Sharia driehoek´´ theorie een gevaarlijke versimpeling van zaken, vaag en nietmet harde feiten te onderbouwen. (8)
Ik noem de views en gedachtewereld van Schouten bewustin verband met de politieke signatuur van een aantal zeersuspecte deelnemers.En dan druk ik mij nog voorzichtig uit
ESSENTIELE ZAKEN, DIE U ONVERMELD LIET/HET EXTREEM-RECHTSE KARAKTER VAN DE ZOGENAAMDEANTI IS DEMONSTRATIE
Om met de deur in huis te vallenUw berichtgeving, dat er een confrontatie geweestis (ik laat de confrontatie met de politie er even buiten)tussen ´´gewone´´ demonstranten tegen IS en het echte/vermeende´´moslimradicalisme´´.Er was een confrontatie tussen buurtbewoners en een groep extreemrechtse lieden en openlijke neo nazi´s, die onder de dekmantel van ´´IS protest´´ op intimidatie en provocatie uit waren.
Maar dat was natuurlijk die hele Pro Patria demonstratie sowiesio.Want wie wil protesteren tegen IS en IS aanhang, hoeft daarvoorgeen woonwijken op te zoeken, maar kan naar hetMalieveld.
Maar terug naar de signatuur van de demonstratie
U noemt ´´voetbalsupporters, wijkbewoners en een enkelekeurige Haagse dame 72´´ (9), maar verzuimt, melding temaken van het belangrijkste, dat extreem-rechtse liedenen neo nazi´s aanwezig waren.

Aanwezig waren onder andere (de lijst is langer) twee mensen van de extreem-rechtse ActiegroepIdentair Verzet, iemand van de Autonome NationaalSocialistische Actie met een verleden in nazigroepCombat 18, ikemand van de Verenigde NederlandsArische Broederschap en iemand van de beruchteneo nazigroep Blood and Honour. (10)
Bovendien behoorden deze lieden deels tot de ordedienst van de demonstratie. (11)Daarvoor moeten er dus goede banden zijn met Pro Patria.
De aanwezigheid van extreem rechts wordt trouwensbevestigd door Pro Patria initiatiefnemer Scholten, die ergetuige zijn reactie in een interview, weinig totgeen afstand van neemt
Ik citeer
´´Na het protest van zondag werd gezegd dat een deel van de betogers extreemrechts was?

“Er liepen extreemrechtse mensen mee, zonder tekens en symbolen. Wij herkenden ze niet en ze gedroegen zich ook niet zo.´´ (12)

Niet alleen geen enkele distantie, het is ook nogeens niet waar.

Ben van der Kooi (een beruchte moslimbasher en antisemiet)

droeg opzichtig een T Shirt ´´Stop de Islamisering´´ (13)

en er werd zichtbaar een gele vlag met een Zwarte Leeuw meegevoerd,

een symbool van het extreem-rechtse Vlaams Belang. (14)

Ook hebben de neo nazi´s zich, behalve provocatie in de buurt (15)schuldig gemaakt aan geweld.Een nazi, bekend als Barry Kluft van de Autonome Nationaal SocialistischeAktie viel mede demonstrant Paul ter Linden (ex PVV Den Haag) aan,omdat die een Israelische vlag meedroeg en voegde daar antisemitischetaal aan toe. (16)

CONFRONTATIE MET BURTBEWONERS
Tegen deze achtergrond gezien komt de ´´confrontatie´´ metde buurtbewoners in een geheel ander licht te staan.Geen ISIS supporters, maar mensen, die zich verzetten tegenp+rfovocerende neo nazi´s in hun wijk.
EPILOOG
Ik hoop u zo het een en ander nader te hebben toegelicht over de gang van zaken tijdens de demonstraties, de politieke signatuur van de deelnemers en de intenties vanPro Patria, die nu toch wel in een ander licht komen te staan.
Maar feitelijk is het uw taak als nieuwsredactie, dergelijkefeiten op te sporen en in uw berichtgeving tge verwerken.
Ik hoop van harte, dat u bij een volgende berichtgeving over een dergelijk beladen onderwerp betere research doet, waardoorer een evenwichtigere en feitelijk beter nieuwsverslag kanworden gedaan.
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

(1)
ADVAN AARTSEN VERBIEDT NIEUWE DEMONSTRATIESCHILDERSWIJK14 AUGUSTUS 2014
http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3718187/2014/08/14/Van-Aartsen-verbiedt-nieuwe-demonstratie-Schilderswijk.dhtml

(2)
ADME GRIJPT BIJ ONLUSTEN IS DEMONSTRATIE INDEN HAAG10 AUGUSTUS 2014
http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3716264/2014/08/10/ME-grijpt-in-bij-onlusten-IS-demonstratie-Den-Haag.dhtml

(3)

ADME GRIJPT BIJ ONLUSTEN IS DEMONSTRATIE INDEN HAAG10 AUGUSTUS 2014
http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3716264/2014/08/10/ME-grijpt-in-bij-onlusten-IS-demonstratie-Den-Haag.dhtml

(4)
ADME GRIJPT BIJ ONLUSTEN IS DEMONSTRATIE INDEN HAAG10 AUGUSTUS 2014
http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3716264/2014/08/10/ME-grijpt-in-bij-onlusten-IS-demonstratie-Den-Haag.dhtml

ADDEMONSTRATIE TEGEN IS IN SCHILDERSWIJKFOTO
http://www.ad.nl/ad/nl/5594/foto/photoalbum/detail/3716574/541235/0/Demonstratie-tegen-IS-in-Schilderswijk.dhtml

(5)

ADDEMONSTRATIE TEGEN IS IN SCHILDERSWIJKFOTO
http://www.ad.nl/ad/nl/5594/foto/photoalbum/detail/3716574/541235/0/Demonstratie-tegen-IS-in-Schilderswijk.dhtml

(6)

ADMARS DOOR SCHILDERSWIJK TEGEN MOSLIMRADICALISME29 JULI 2014
http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3704883/2014/07/29/Mars-door-Schilderswijk-tegen-moslimradicalisme.dhtml

(7)
ADMARS DOOR SCHILDERSWIJK TEGEN MOSLIMRADICALISME29 JULI 2014
http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3704883/2014/07/29/Mars-door-Schilderswijk-tegen-moslimradicalisme.dhtml

(8)

SCHILDERSWIJK, WILDERSPRAAT EN HUMORPETER STORM
http://www.ravotr.nl/2013/05/18/schilderswijk-wilderspraat-en-humor/

SHARIA IN DE SCHILDEDRSWIJK/HYPOCRIET ENTENDENTIEUS/METEN MET TWEE MATENASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/sharia-in-de-schilderwijkhypocriet-en-tendentieus-meten-met-twee-maten/
(9)
ADDEMONSTRATIE TEGEN IS IN SCHILDERSWIJKFOTO
http://www.ad.nl/ad/nl/5594/foto/photoalbum/detail/3716574/541235/0/Demonstratie-tegen-IS-in-Schilderswijk.dhtml

(10)
ANTI FASCISTISCHE AKTIEDE ROL EN HET GEVAAR VAN EXTREEM-RECHTS BIJ HETANTI-ISIS PROTEST
http://afanl.wordpress.com/2014/08/13/de-rol-en-het-gevaar-van-extreem-rechts-bij-het-anti-isis-protest/

(11)
´´Ook de ordedienst (herkenbaar aan de oranje lintjes om hun arm) waren van de fascistische organisatie ID-Vezet. Zo liepen Dennis de Vies, die in september 2012 in Den Haag werd gearresteerd vanwege het verstoren van de onthulling van een beeld van Nelson Mandela, en Gertrud Bossdorf mee als ordedienst.´´
ANTI FASCISTISCHE AKTIEDE ROL EN HET GEVAAR VAN EXTREEM-RECHTS BIJ HETANTI-ISIS PROTEST
http://afanl.wordpress.com/2014/08/13/de-rol-en-het-gevaar-van-extreem-rechts-bij-het-anti-isis-protest/

(12)

´´Na het protest van zondag werd gezegd dat een deel van de betogers extreemrechts was?

“Er liepen extreemrechtse mensen mee, zonder tekens en symbolen. Wij herkenden ze niet en ze gedroegen zich ook niet zo.´´

POSTONLINEVIJF VRAGEN AAN PRO PATRIA
http://nieuws.thepostonline.nl/2014/08/13/vijf-vragen-aan-pro-patria/

(13)
ZIE FOTO BEN  VAN DER KOOIZIE IN TEKST ZIJN ANTISEMITISME EN MOSLIMBASHERIJ
ANTI FASCISTISCHE AKTIEDE ROL EN HET GEVAAR VAN EXTREEM-RECHTS BIJ HETANTI-ISIS PROTEST
http://afanl.wordpress.com/2014/08/13/de-rol-en-het-gevaar-van-extreem-rechts-bij-het-anti-isis-protest/

(14)
ZIE GELE VLAG MET ZWARTE LEEUW

ANTI FASCISTISCHE AKTIEDE ROL EN HET GEVAAR VAN EXTREEM-RECHTS BIJ HETANTI-ISIS PROTEST
http://afanl.wordpress.com/2014/08/13/de-rol-en-het-gevaar-van-extreem-rechts-bij-het-anti-isis-protest/

VOLKSKRANTFOTO 9  PRO PATRIA DEMONSTRATIE

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2720/Nieuws/photoalbum/detail/3716574/541162/8/Demonstratie-tegen-IS-in-Schilderswijk.dhtml

(15)
VOLKSKRANTFOTO 6 PRO PATRIA DEMONSTRATIE

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2720/Nieuws/photoalbum/detail/3716574/541164/5/Demonstratie-tegen-IS-in-Schilderswijk.dhtml
(16)

ANTI FASCISTISCHE AKTIEDE ROL EN HET GEVAAR VAN EXTREEM-RECHTS BIJ HETANTI-ISIS PROTEST
http://afanl.wordpress.com/2014/08/13/de-rol-en-het-gevaar-van-extreem-rechts-bij-het-anti-isis-protest/

NET AANGEVALLEN, OMDAT IK MET EEN ISRAELISCHEVLAG LIEP.JAMMER DAT EEN PAAR HERSENLOZEN DE ANTI ISISDEMONSTRATIE VERZIEKEN

https://twitter.com/PRterLinden/status/498474802005671936

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!