kleutres van kleuterschool kantelberg te st-kruis

Brugge, Valentijn, Schepen Franky Demon, Filip Somers -

Valentijn voor iedereen

dinsdag 14 februari 2012 18:06

Een 5 – tal kleuter koppeltjes uit de vrije basisschool kantelberg te st-kruis Brugge,
gaven elkaar het Ja-woord, naar aanleiding van 14 februari valtijndag.
Schepen Franky Demon had de eer daarbij de ultra jong gehuwden hun trouwboekje te overhandigen.
Na de plechtge ceremonie in de gotische zaal van het stadshuis werdter een kleuterreceptie aangeboden.
Deze bestond uit fruitsap voor de kleuters en een glaasje wijn voor de ouders.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!