De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vakbonden transparant, Kapitaal niet !

Vakbonden transparant, Kapitaal niet !

vrijdag 12 februari 2016 10:35
Spread the loveOnderschrift

De Open VLD  kon niet achterblijven en heeft na NV-A ook de aanval op de vakorganisaties ingezet. De rechtspersoonlijkheid van de syndicaten werd in een wettekst gegoten. Men vraagt transparantie over de middelen van deze sociale actoren. Het feit dat de rechtspersoonlijkheid voor vakbonden in andere landen wel bestaat is een eerste argument. Het tweede argument is dat veel met overheidsgeld gewerkt wordt.

Het gaat hier om twee loze motieven.

 Vakbonden moeten blijkbaar strenger gecontroleerd worden dan de grote bedrijven en banken. Financiële instellingen  werden bij de crisis van 2008 gered door het gewone volk, gebrek aan transparantie inzake hun activiteiten leidde ongetwijfeld tot een onmogelijke overheidscontrole met alle gevolgen vandien. Het feit dat de inhouden van de stakerskassen best geheim blijven wordt afgedaan als een goedkoop argument van de werknemersorganisaties. Wanneer de tegenstander weet dat de vijand geen wapens meer heeft zou de strijd tussen arbeid en kapitaal nog ongelijker worden. In andere landen bestaat de rechtspersoonlijkheid wel , er zijn nu eenmaal dingen die we beter doen dan elders , ons sociaal model is uniek, logischerwijze is dit in andere landen minder perfect.

Dat het ABVV en het ACV met veel overheidsgeld werken is een verkeerde voorstelling van de feiten. De gelden die via de sociale zekerheid herverdeeld worden zijn eigendom van de werkende klasse, zij storten de bijdragen en de werknemersorganisaties zorgen dat het terecht komt bij wie het nodig heeft. Dit gebeurt transparant en binnen een wettelijk kader. De bijdragen uit arbeid zijn vandaag onvoldoende om alle sociale uitgaven te financieren , dat klopt, hier ligt de oorzaak in het gegeven dat een gedeelte van het loon , de zogenaamde werkgeversbijdrage, wordt verlaagd. Dit is ook de reden waarom de werknemers een vermogensbelasting vragen , zodat de kapitaalkrachtigsten ook hun maatschappelijke plicht zouden vervullen. Een vermogensbelasting vraagt transparantie van de bezittende klasse. Waarom moet het werkvolk transparant handelen en de kapitaalbezitters niet? Onrechtvaardigheid zit in de genen van de NV-A en Open VLD.

take down
the paywall
steun ons nu!