De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vakantiegeld voor gepensioneerden Vlaamse Parlement

Vakantiegeld voor gepensioneerden Vlaamse Parlement

maandag 17 juni 2019 16:03
Spread the love

Elke rechthebbende op een rustpensioen verbonden aan de Vzw Pensioenen
van de Vlaamse volksvertegenwoordigers heeft recht op een vakantiegeld,
dat wordt uitbetaald in de maand mei. Het vakantiegeld bedraagt 92% van
het totale bedrag van de rente en het rustpensioen van de maand maart van
het jaar waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald.
Wanneer het personeelslid voor de maand maart geen of slechts een gedeeltelijk rustpensioen ontvangen heeft, wordt dit percentage berekend op basis
van het rustpensioen en de rente die verschuldigd zou zijn voor de beschouwde maand.

No comment!

Bron:  https://www.vlaamsparlement.be/bestanden/Documenten/Reglement-Pensioenkas-Vlaams-Parlement-20190228.pdf

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!